IT risinājumu piegāde

Jaunu IT risinājumu ieviešana var būt biedējoša un izaicinoša. Mēs uzņemsimies ieviešanas pārraudzības nastu, palīdzēsim definēt jūsu biznesa prasības un saskaņosim IT risinājumus ar visām iesaistītajām pusēm.

IT risinājumu piegāde

Integrēta pieeja, kas ļauj īstenot tehnoloģiju veicinātās izmaiņas un atrisināt kompleksus biznesa uzdevumus.

Galvenais tehnoloģisko izmaiņu dzinulis ir gala lietotāji. Cilvēki grib lietot digitālos pakalpojumus, jo tie nodrošina elastību, autonomiju un efektivitāti.

Vēl viens dzinulis ir nepieciešamība samazināt izmaksas. Procesu automatizēšana, pašapkalpošanās un virtualizēšana ir būtiskas iespējas uzņēmumiem samazināt izmaksas.

Taču šeit nav jāizvēlas starp izmaksu taupīšanu un gala lietotāju pieredzi. Labs tehnoloģisks risinājums nodrošinās efektīvāku darbību, samazinās izmaksas un sniegs labāku klientu apkalpošanu.

PwC komandai ir visaptveroša pieeja tehnoloģisko risinājumu piegādei, lai tās pozitīvi ietekmētu jūsu biznesu kopumā.

 

            Avots: PwC Baltijas uzņēmumu vadītāju aptauja 2016


Kā mēs varam palīdzēt?

Uz rezultātu vērsta pieeja

Pozitīvs iznākums rodas no abpusējiem ieguldījumiem IT risinājumu piegādē, un mēs garantējam, ka mūsu komanda koncentrējas uz rezultātu sasniegšanu.

Šī pieeja ļauj apvienot klienta cilvēkus ar mūsu IT risinājumu piegādes speciālistiem un nozīmē prognozējamu ieguldījumu atdevi.

Tehnoloģijas, kas ļauj īstenot biznesa stratēģiju

Ir vajadzīga nevis tehnoloģiju stratēģija, bet gan tehnoloģijas, kas ļauj īstenot biznesa stratēģiju. Tehnoloģijas ir tik dziļi iesakņotas it visā, ko mēs darām, ka koncentrēšanās tikai uz tehnoloģijām neļaus biznesā gūt panākumus.

Lai maksimāli izmantotu šī brīža tehnoloģisko potenciālu, ir nepieciešams no jauna iztēloties sadarbības iespējas jaunas piegādes sistēmas radīšanā.

Daudzdisciplīnu pieeja

Mūsu komandas galvenā vērtība ir plašā pieredze un zināšanas dažādās komercdarbības jomās, kā arī tehnoloģiju un programmatūras izstrādē. Mēs apvienojam visas šīs prasmes un zināšanas, īstenojot visdažādākos risinājumus.

Pilnīga plānošana un piegāde

Tehnoloģiju stratēģija
– No projekta izstrādes apjoma noteikšanas līdz darbības modeļa pielāgošanai mēs ņemam vērā visus stratēģijas aspektus.

Tehnoloģiju izcelsme – Mēs atradīsim vislabāko risinājumu un nodrošināsim tā darbību līdzās pārmantotiem un citiem risinājumiem.

Piegāde – No tehnoloģiju integrēšanas līdz tehnoloģiju testēšanai.

Ieguvumu īstenošana – Mēs vairojam biznesa ieguvumus no risinājuma piegādes, palīdzot klientam vizualizēt un prezentēt pārmaiņas, kā arī konsolidējot dažādus procesus, tostarp licenču iegādi, lai samazinātu turpmākās izmaksas.

Tehnoloģiskie partneri un alianšu veidošana


Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus no risinājumu piegādes, mēs veidojam stratēģiskas tehnoloģiskās alianses ar pasaules uzticamākajiem piegādātājiem. Taču tas nenozīmē, ka mēs dotu priekšroku kādam konkrētam piegādātājam, bet gan to, ka mēs pastāvīgi raugāmies līderu virzienā.

Atbildīga investēšana

Varam palīdzēt klientam izvērtēt to, kā tiek ievērotas ilgtspējīgas attīstības prasības, principi un noteikumi, informēt klientu par to ietekmi uz plānotajām darbības izmaiņām un ieteikt uzlabojamās jomas.

Mēs Jums varam palīdzēt

Tehnoloģiju noturība pret kiberapdraudējumiem ietekmē uzņēmuma konkurētspēju. Mēs aizsargāsim jūsu datus un tehnoloģijas, lai jūs varat koncentrēties uz biznesa izaugsmi. Mūsu speciālistiem ir visaptverošas tehniskās zināšanas un pieredze, kā arī biznesa risku izpratne.

Lasīt vairāk

Uzņēmumu rīcībā esošie datu apjomi ir milzīgs resurss. Mēs atlasīsim vērtīgāko un palīdzēsim jums pieņemt vislabākos lēmumus. Mūsu speciālistiem ir zināšanas statistikā, mašīnapmācībā un biznesa plānošanā, kā arī pieredze lielapjoma datu apstrādē.

Lasīt vairāk

Tehnoloģijas un jauninājumi paver uzņēmuma izaugsmes iespējas. Mēs palīdzēsim jums izstrādāt tehnoloģijas, kas palielina Jūsu uzņēmuma ienesīgumu.

Lasīt vairāk

Jaunu risinājumu ieviešana var būt biedējoša un izaicinoša. Mēs uzņemsimies ieviešanas pārraudzības nastu, palīdzēsim definēt jūsu biznesa prasības un saskaņosim piegādes ar jūsu sadarbības partneriem.

Lasīt vairāk

Sazinieties ar mums

Sekojiet mums