Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Korporatīvā atbildība

Stratēģija 

Mēs ticam, ka PwC palīdz risināt pasaulē valdošās problēmas, īstenojot korporatīvās atbildības pasākumus un darot to, kas ir pareizi – sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, iekļaujot savā kolektīvā visdažādākos talantus, iesaistot sabiedrību un pozitīvi ietekmējot apkārtējo vidi. Mēs ticam, ka spējam būt pārmaiņu katalizators – izmantojot savas prasmes, zināšanas un balsstiesības, veidot attiecības, sadarboties un strādāt ar citiem, ietekmēt notikumus ar mērķi atstāt pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un vidi.

Mēs salāgojam savas prasmes, zināšanas un aktivitātes ar klientu vēlmēm un vajadzībām, radot paliekošu vērtību.

Mēs vēlamies arī turpmāk būt daļa no atbildīga biznesa, kurš rada pozitīvas izmaiņas pasaulē.

Mēs palīdzam citiem uzņēmumiem būt ilgtspējīgiem

PwC ir identificējis piecas galvenās tendences, kādas izmaiņas šobrīd notiek pasaulē un sabiedrībā, tostarp arī Latvijā, radot gan iespējas, gan izaicinājumus, kā arī pasvītrojot mūsu nepieciešamību rīkoties ētiski, atbildīgi un ar mērķi radīt ilgtspējīgu biznesu:

Demogrāfiskās izmaiņas

Latvijā joprojām ir negatīvs iedzīvotāju skaita pieaugums, daudzi ekonomiski aktīvie iedzīvotāji un jaunieši ir pametuši valsti, demogrāfiskais slogs palielinās; Ir nepieciešams nodrošināt palikušo iesaisti un atbalstīšanu, sevišķi sociāli neaizsargātām grupām – bērniem, jauniešiem un gados veciem cilvēkiem.

View more

Ekonomisko spēku sadalījuma izmaiņas globālajā ekonomikā

Jaunākie pētījumi liecina, ka attīstīto valstu ekonomikas palēnina savu izaugsmi, taču gluži otrādi ir ar attīstības valstīm. To ir svarīgi apzināties mūsu valsts uzņēmējiem un investoriem ilgtermiņā, plānojot sava biznesa attīstību, partnerības projektus, kā arī jaunu tirgu apgūšanu un izaugsmi ārpus mūsu valsts robežām. PwC lepojas ar to, ka mūsu zināšanas un sniegtie pakalpojumi palielina investoru un citu iesaistīto pušu uzticību, paļaujoties uz saņemto finanšu informāciju, un atvieglo izšķirošu lēmumu pieņemšanu. Mēs turpināsim veikt virkni pasākumu, kas veicinātu nozares un atbildīga biznesa sekmīgu attīstību Latvijā.

View more

Urbanizācija

Mēs apzināmies, ka dzīvojam vienā no zaļākajām valstīm pasaulē, taču vienlaikus arī saprotam, ka mūsu rīcībai ir jābūt apzinīgai un negatīvo ietekmi mazinošai. Visā pasaulē pieaug pilsētās dzīvojošo cilvēku skaits un lai saglabātu līdzsvaru dabā, arvien lielāks atbalsts ir nepieciešams vietējiem lauksaimniekiem, zemniekiem, piepilsētu dabas rezervēm. Mēs esam apzinājuši un izmērījuši savu ietekmi, kādu atstājam uz apkārtējo vidi. Apzinoties mūsu ietekmi uz vidi, PwC uzņēmumu globālajam tīklam ir izstrādāta iepirkumu un piegādātāju izvērtēšanas politika, kas nosaka piegādātāju izvēles principus. Augļu un dārzeņu piegādātāju izvēlamies no vietējām zemnieku saimniecībām.

View more

Klimata izmaiņas un resursu pieejamības trūkums

2050. gadā tiek prognozēts pieprasījuma pieaugums pēc enerģijas resursiem 50%, pēc ūdens 40%. Šie dati nav iepriecinoši, tāpēc vēl jo lielāku uzmanību pievērsīsim resursu taupīšanai savā ikdienas darbā. Latvijā 2013. gadā kopā ar kolēģiem no Centrālās un Austrumeiropas reģiona pirmo reizi veicām oglekļa nospieduma mērījumu. Tas mūs mudināja pievērsties izmešu samazināšanai, kā rezultātā izvirzījām mērķi līdz 2016. gadam to samazināt par 5% salīdzinājumā ar 2013. gadu, ko arī izpildījām. Taupīt resursus mums palīdz arī efektīvā telpu izmantošanas un rezervācijas sistēma, kura automātiski piedāvā sapulces telpu, vadoties pēc plānotā cilvēku skaita.

View more

Tehnoloģiskais progress

Inovācijas tehnoloģiju jomā rada arvien jaunas iespējas gan saziņā ar citiem, gan sadzīves problēmu risināšanā. Tās paaugstina arī mūsu efektivitāti, jo jau mūsu iztēlē pastāv virkne potenciālās izmantošanas iespējas. Tehnoloģiju izmantošana vides resursu taupīšanā mūsu uzņēmumu tīklam ir viena no biežāk izmantotām iespējām. Lai nodrošinātu starptautisku skatījumu un dalītos ar zināšanām, mums ikdienā ir nepieciešams sazināties ar saviem kolēģiem visā pasaulē. Biežāk izmantojam jaunākos IT risinājumus drošai un efektīvai saziņai ar kolēģiem un klientiem. Neapšaubāmi, pieaugot tehnoloģiju progresam, parādās arī jauni riski, kurus apzinām un palīdzam to darīt arī saviem klientiem.

View more

Sazinieties ar mums

Sekojiet mums