PwC birojs Latvijā maina adresi

View this page in: English Vēlamies Jūs informēt, ka, sākot ar 2012. gada 22. oktobri, PricewaterhouseCoopers SIA biroja
faktiskā* adrese ir Kr. Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010, Latvija.

Jaunais birojs atrodas Valdemāra centra septītajā stāvā, iepretim mūsu līdzšinējai biroja ēkai. Ja esat mūsu semināru vai apmācību apmeklētāji, tad, sākot ar 2012. gada 5. novembri, uz plānotajiem pasākumiem Jūs gaidīsim Valdemāra centra trešā stāva konferenču telpās. 

PwC birojs atradīsies Valdemāra centrā

Mūsu kontakttālrunis un rekvizīti, izņemot adresi, saglabājas nemainīgi:

Tālr. +371 67094400
PVN Nr. LV 40003142793
SEB Banka AS, Kods: UNLALV2X
IBAN LV12 UNLA 0050 0141 6118 0 (EUR)
LV85 UNLA 0002 0050 7036 7 (USD)

Būsiet laipni gaidīti mūsu jaunajā birojā!


* Juridiskā adrese ir Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvija.