Mūsu projekti

Mūsu projekti

Mēs arī Latvijā aktīvi iesaistāmies sociāli atbildīgos pasākumos, kā arī nodrošinām finansiālu atbalstu projektos saistībā ar visu sabiedrības grupu iesaisti, veselību un labklājību. Mūsu uzņēmumu tīklam ir dota iespēja būt līderim pasaulē, kā arī attīstīt savas zināšanas un prasmes, lai labvēlīgi ietekmētu situāciju nozarē, sabiedrībā un valstī kopumā, kā arī veicinātu ētiskas un atbildīgas rīcības popularizēšanu uzņēmējdarbības vidē. Esam pārliecināti, ka kopīgiem spēkiem panāksim lielākas izmaiņas.

Ikvienai darbībai uzņēmumā un ikvienam uzņēmuma darbiniekam ir ietekme uz sabiedrību, kurā dzīvojam un strādājam. PwC pienākums ir nodrošināt spēcīgas, uz izaugsmi vērstas un daudzveidīgas sabiedrības attīstību. Tādēļ mēs:

  • aicinām darbiniekus iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs,
  • sadarbojamies ar organizācijām, piedāvājot atbalstu, zināšanas, prasmes, kā arī nodrošinām finansiālu atbalstu,
  • iesaistām sabiedrību dialogā par aktuāliem jautājumiem,
  • labprāt dalāmies pieredzē ar citiem uzņēmējiem sociāli atbildīgos jautājumos,
  • iegādājamies pakalpojumus un preces no vietējiem ražotājiem vai piegādātājiem.

Izglītība un mūsdienu paaudzes attīstīšana un pilnveidošana ir viena no galvenajām PwC prioritātēm sabiedrības atbalsta jomā.

Mūsu ilggadējā sadarbība un atbalsts ietver gan rūpes par bērnu un jauniešu veselību un labklājību, gan palīdzību studentiem karjeras izvēlē un zināšanu nodrošinājumu, gan jauno uzņēmēju izglītošanu un konsultēšanu. Respektējam arī vecākās paaudzes zināšanas un pieredzi, nodrošinot mūsu biroja telpas diskusiju forumiem sarunām starp pensionāriem un jauniešiem. Atbalstot paaudzes visos tās posmos, PwC ir atbildīgi par sabiedrību kopumā, un esam gandarīti par ieguldījumu, kas sabiedrību veido labāku un zinošāku.

Atbalsts BKUS Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnikai

20 gadus ilga sadarbība ar BKUS Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīniku (1995.-2015.) un PwC finansiāls atbalsts sniedza iespēju klīnikas ārstiem mācīties un apgūt jaunas ārstēšanas metodes, dodoties pieredzes apmaiņas programmās uz ārvalstu klīnikām. Tādējādi bērniem Latvijā arvien pieejamākas kļūst sarežģītas medicīniskas manipulācijas, kuras iespējams veikt tepat Latvijā, nedodoties uz ārvalstu klīnikām.

Rūķu aktivitātes Ziemassvētkos

Katru gadu Ziemassvētku laikā mēs piedalāmies projektā "Rūķu karavāna", kas iepriecina daudzbērnu un mazturīgās ģimenes ar dažādām aktivitātēm, priekšnesumiem un dāvanām. Dāvanas iegādātas par uzņēmumu, tai skaitā arī PwC, finansiāliem ziedojumiem, kā arī uzņēmumu darbinieki paši sagādājuši un individuāli noformējuši dāvanas bērniem. Vairāk par Rūķu aktivitātēm lasiet šeit.

Valsts asinsdonoru centrs

Pateicoties daudzu mūsu darbinieku vēlmei kļūt par asinsdonoriem, uz mūsu biroju regulāri tiek aicināts Valsts asinsdonoru centra izbraukuma autobuss. Šo iniciatīvu atbalsta gan paši darbinieki kuplā skaitā, gan viņu radinieki un draugi, kā arī mūsu kaimiņu biroju pārstāvji. Vairāk par VADC lasiet šeit.

Dzīvnieku patversme

Par PwC tradīciju kļuvis dzīvnieku patversmes apmeklējums. Vairākas reizes gadā dodamies uz Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi Līčos "Ulubele," lai izvestu pastaigās suņus, kā arī palīdzētu citos nepieciešamos darbos. Dodoties uz patversmi, ņemam līdzi mūsu makulatūras krājumus, sagādājam kādu pārtikas cienastu vai citas patversmē ikdienā nepieciešamas lietas. Vairāk par "Ulubele" lasiet šeit.  

Go Beyond programmas sadarbības partneris Latvijā

2015. gada oktobrī PwC noslēdza vienošanos ar jauniešu attīstības programmu Go Beyond un kļuva par šīs programmas partneri Latvijā. Tās ietvaros PwC palīdzēs jauniešiem apgūt vadības un profesionālās iemaņas, piedāvājot arī savu ekspertu pieredzi un zināšanas, kā arī semināru telpas programmas īstenošanas vajadzībām. 

Go Beyond programma ilgst 10 mēnešus un sastāv no trīs daļām: četru dienu personīgās attīstības semināra, sociālajiem projektiem komandās un sava individuālā projekta realizācijas.

Programma Go Beyond palīdz jauniešiem apgūt vadības un profesionālās iemaņas, nodrošina augsta līmeņa pieredzes iespējas, kā arī veicina personīgo izaugsmi un attīsta jaunatnes vērtības. Go Beyond nodrošina jauniešus ar resursiem un iespējām katram individuāli uzlabot savas profesionālās un sociālās prasmes, kā arī konkurētspēju darba tirgū. Vairāk par sadarbību ar Go Beyond lasiet šeit.

Sociālā biznesa platforma BlindArt

PwC Legal sniedza juridiskās konsultācijas saistībā ar pūļa finansējuma piesaisti, atbalstot iniciatīvu attīstīt sociālo biznesa platformu BlindArt. Projekts startēja platformā Kickstarter ar bērnu pasaku grāmatu sēriju, lai vērstu uzmanību uz neredzīgajiem un vājredzīgajiem cilvēkiem. Vairāk informācijas

Zaļo tehnoloģiju institūta (ZTI) cleantech biznesa ideju konkurss ClimateLaunchpad

Projekta ietvaros ZTI meklē labāko biznesa ideju Eiropā, kas risina klimata pārmaiņu jautājumus. PwC piedalījās projektu vērtēšanas komisijā un žūrijā, kā arī sniedza konsultācijas visaugstāk novērtētajiem projektiem. Vairāk informācijas 
Video

 

Pētera Avena labdarības fonds "Paaudze"

Fonda mērķis ir bērnu veselības aizsardzība, stipendijas zinātnes jomā un kultūras iniciatīvu atbalsts. PwC sniedza fondam nodokļu un juridiskās konsultācijas saistībā ar mūzikas skolas pārbūves projektu, kas nodrošinās skolas audzēkņiem mūsdienu prasībām atbilstošus mācību apstākļus, kā arī palīdzēs attīstīt iestādi kā mūzikas kultūras centru. Vairāk informācijas

Lepojamies ar to, ka mūsu sniegtie pakalpojumi klientiem palielina investoru un citu iesaistīto pušu uzticību, paļaujoties uz saņemto finanšu informāciju, kas atvieglo izšķirošu lēmumu pieņemšanu. Mēs pārstāvam ētisku un caurspīdīgu biznesa praksi Latvijas tirgū un palīdzam citiem uzņēmumiem paaugstināt savu konkurētspēju. Mēs palīdzam veidot dialogu starp privāto un valsts sektoru, radām attīstības iespējas un iespēju dalīties pieredzē.

Efektīva nodokļu sistēma valstī

Mūsu uzņēmuma mērķis ir veicināt aktīvu dialogu starp valsti un uzņēmējiem, veidojot efektīvu nodokļu sistēmu. Svarīgi, lai tas būtu ne tikai abpusēji izdevīgi, bet arī veicinātu Latvijas pievilcību ārvalstu investoru acīs un ilgtspējīgu valsts izaugsmi.

Mūsu ilggadējie darbinieki ir vieni no Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas dibinātājiem.

Katru gadu mūsu uzņēmumu tīkls veic pētījumu Paying Taxes par nodokļu sistēmām visā pasaulē, tostarp Latvijā.

Administratīvā sloga mazināšana uzņēmējiem

Pēc Valsts kancelejas pasūtījuma esam veikuši pētījumu „Administratīvā sloga samazināšanas iespēju izpēte privātajam sektoram darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā,” kura galvenais uzdevums bija novērtēt normatīvajos aktos noteikto prasību ietekmi uz komersantiem. Tā rezultātā tika iesniegti apjomīgi priekšlikumi, un vairums no tiem rosina domāt par stratēģiskām izmaiņām komersantu darbības dokumentēšanas jomā un valsts pārvaldes iestāžu sadarbībā, t.sk. ar komersantiem.

Klientu izglītošana

Rīkojam vairākus klientus izglītojošus pasākumus, piemēram, Nodokļu pēcpusdienas, kur skaidrojam jaunākās ar likumdošanu saistītās izmaiņas. Uzņēmuma vadošie darbinieki ir piedalījušies vairākās konferencēs un forumā par Latvijas konkurētspēju „Kāpēc Latvija? Latvija – starptautisks biznesa centrs.”

Esam publicējuši visaptverošu pētījumu par tautsaimniecības attīstības tendencēm pasaulē un reģionā, kurā atrodas Latvija, kā arī pētījumu par nekustamā īpašuma attīstības tendencēm Eiropā.

Dalība asociācijās

Mūsu uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska un Nodokļu konsultāciju vecākā vadītāja Vita Sakne ir Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedres un vienas no dibinātājām. Mūsu Revīzijas direktore Lolita Čapkeviča vairākus gadus bija Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas valdes priekšsēdētāja. Mēs esam aktīvi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Amerikas Tirdzniecības palātas un Lielbritānijas Tirdzniecības kameras biedri, kā arī Ārvalstu investoru padomes valdes locekļi. PwC valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa - Zaščirinska kopš 2013. gada ir Ārvalstu investoru padomes valdes priekšsēdētāja.

ACCA akreditētais CBE centrs Latvijā

PwC’s Academy Latvijā ir ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Starptautiskā profesionālo sertificēto grāmatvežu asociācija)  akreditētais CBE eksāmenu centrs  

Vecāku māja Bērnu slimnīcā

PwC piedāvā arī savu profesionāļu padomu un pieredzi ziedojuma veidā. Viens no šādiem ziedojumiem ir Bērnu slimnīcas fonda konsultēšana PVN pārmaksas jautājumos saistībā ar Vecāku mājas projektu. Pateicoties šai sadarbībai, Bērnu slimnīcas fondam izdevās atgūt pārmaksāto nodokli.

Ikdienā mēs strādājam ar cilvēkiem, kuri nāk no visdažādākajām kultūrām, valstīm un pilsētām. Mums katram ir sava pieredze un zināšanas, ko nesam sev līdzi un ieguldām ikdienas darbā. Dažādība PwC ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas palīdz mums sniegt gan klientiem, sabiedrībai un valstij nepieciešamus un inovatīvus problēmu risinājumus. Kopš 2006. gada dzimumu dažādība PwC ir viena no globālajām prioritātēm. Mēs strādājam ar saviem cilvēkiem, lai radītu un vairotu domu dažādību, kas sniedzas tālāk par saskatāmajām atšķirībām – vecumu, dzimumu vai etnisko izcelsmi.

  • Mēs mudinām savus cilvēkus būt pašiem un būt atvērtiem, jo talantam nav vecuma, dzimuma vai fizisku ierobežojumu
  • Mēs ticam, ka citādāk ir labāk – atbalstām individualitātes un rosinām sadarbību starp cilvēkiem ar dažādām prasmēm, personībām un skatījumu
  • Mēs radām karjeras iespējas – globālā mobilitātes programma ne tikai veicina augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu, bet arī izpratni par citām kultūrām un starptautisku skatījumu
  • Mēs radām labāku darba vidi saviem darbiniekiem, sākot ar PwC ētikas kodeksu un tā ievērošanu, kas palīdz mums pašiem ikdienā, kā arī nodrošina klientu ilgstošu uzticību
  • Kopējā PwC Latvija darbinieku iesaistīšanās apmierinātības aptaujā 2013. gadā bija 90%, kas ir viens no labākajiem rezultātiem visā Centrālās un Austrumeiropas reģionā.

2 stundas mēnesī darba laikā atvēlētas brīvprātīgam darbam

Sociālā atbildība ir gan firmas, gan katra paša darbinieka iniciatīva un iespējas palīdzēt ne tikai blakus esošajiem cilvēkiem un dzīvniekiem, bet arī videi un tādējādi pasaulei kopumā. Tādēļ PwC aicina katru darbinieku būt sociāli atbildīgam un apmaksā 2 stundas darba laika mēnesī, lai mēs katrs atsevišķi un visi kopā sniegtu ieguldījumu labākas pasaules veidošanā.

Virtuālā prakse

Sadarbībā ar Prakse.lv PwC piedalās projektā „Virtuālā prakse.” Tā ir virtuāla spēle, ar kuras palīdzību jaunieši var gūt priekšstatu par dažādām profesijām. Mēs, sadarbībā ar Prakse.lv izveidojām un finansējām spēli par divām profesijām – nodokļu konsultants un revidents. Vairāk šeit.

Ēnu diena

Katru gadu piedalāmies projektā „Ēnu diena.” Šī pasākuma ietvaros dodam iespēju jauniešiem ielūkoties dažādu mūsu speciālistu darba ikdienā. Vairāk šeit.

Vitamīni birojā

Visa gada garumā atbilstoši sezonai uzņēmums piedāvā darbiniekiem vitamīnus - dzērvenes, medu, citronus, ingveru, bērzu un smiltsērkšķu sulas, ābolus, burkānus un citus veselīgus produktus.

Velosipēdi

Domājot par vides saudzēšanu, veicām darbinieku aptauju par velosipēdu izmantošanu ikdienā un vēlmi arī darba vajadzībām izmantot velosipēdu. Šī iniciatīva guva ievērojamu atbalstu, tādēļ birojs ir iegādājies velosipēdus, kurus darbinieki izmanto dodoties pie klienta, nogādājot dokumentus vai citās situācijās, kad iespējams izmantot šo pārvietošanās līdzekli.

Lattelecom Rīgas maratons

Ik gadu vairāk kā 40 mūsu darbinieku piedalās Lattelecom Rīgas maratonā, lai izbaudītu komandas garu, veicinātu veselīgu dzīvesveidu un atbalstītu šo lielisko aktivitāti. Vairāk šeit.

E-mācības

Uzņēmumā ir izveidota iekšējā tiešsaistes mācību sistēma. Visiem darbiniekiem šajā sistēmā ir pieejamas neierobežotā daudzumā vairāk kā 1000 dažādas e-mācības, sākot no angļu valodas moduļiem līdz specifiskām tehniskām e-mācībām.

Mūsu mērķis – apzināties un kontrolēt savu ietekmi uz vidi

Mēs apzināmies, ka dzīvojam vienā no zaļākajām valstīm pasaulē, taču vienlaikus arī saprotam, ka mūsu rīcībai pret to jābūt apzinīgai un negatīvo ietekmi mazinošai. Esam viens no PwC birojiem pasaulē, tostarp Centrālās un Austrumeiropas reģionā, kurš 2013. gadā veica oglekļa nospieduma mērījumus un trīs gadu laikā šos rādītājus esam samazinājuši par 5%. Ikdienā taupām energoresursus, apdomīgi tērējam ūdeni, papīru. Lai mazinātu iztērētā papīra negatīvo ietekmi uz meža teritoriālo pārklājumu, dadamies stādīt kokus.

Koku stādīšana

Tā kā ikdienā mūsu darba specifika paredz samērā lielu papīra daudzuma patēriņu, nolēmām, ka šo situāciju kaut nedaudz kompensēs koku stādīšana. Sadarbībā ar Latvijas Valsts Mežiem Rojas un Mērsraga apkaimē esam iestādījuši priežu stādus vairāk kā 2 ha plašā teritorijā. Atsaucība šajā aktivitātē ir ļoti liela, tādēļ plānojam šādus pasākumus atkārtot regulāri.

Lielā talka

Rūpējoties par vidi, ik gadu PwC talcinieki dodas sakopt kādu teritoriju. Kopā ar Rīgas Valda Zālīša pamatskolas mazajiem skolēniem devāmies sakopt Mārupītes krastus. Kopā ar savām ģimenēm un bērniem sakopām Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, kur Lielās talkas laikā iestādījām arī rožu krūmu un koku.

Zemes stunda

PwC atbalsta Pasaules dabas fonda rīkoto akciju „Zemes stunda,” kuras laikā uz vienu stundu tiek izslēgts apgaismojums, lai simboliski pievērstu uzmanību klimata pārmaiņām. Akcijā tiek aicināti iesaistīties arī radi un draugi, padomājot par oriģināliem pasākumiem sveču gaismā. Akcijas mērķis ir paust atbalstu videi draudzīgas enerģijas izmantošanai arī ikdienā. PwC atbalsta šo akciju ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē.

Sazinieties ar mums

Sekojiet mums