Mūsu pieredze

#GovLabLatvia inovācijas laboratoriju īstenošana

Klients

Valsts kanceleja

 

Projekta finansētājs

Eiropas Komisijas Strukturālo Reformu atbalsta programma

 

Situācijas apraksts

Lai veicinātu Valsts pārvaldes reformu plānā 2020 izvirzīto mērķu sasniegšanu un palīdzētu valsts pārvaldei kļūt efektīvākai un mūsdienīgākai, Valsts kanceleja 2018.gada nogalē uzsāka Eiropā un Latvijā vēl iepriekš nebijuša projekta izstrādi - #GovLabLatvia inovācijas laboratorijas. Tajās, izmantojot dizaina domāšanas elementus, tika meklēti risinājumi sasāpējušām valsts pārvaldes problēmām jaunā un vēl iepriekš neizmantotā veidā. Mūsu komandas uzdevums bija atbalstīt Valsts kanceleju inovācijas laboratoriju tapšanā, lai iedzīvinātu inovatīvas darba metodes, tai skaitā dizaina domāšanas elementus laboratorijas norisē.

 

Izaicinājumi

 
  • Pirmais šāda veida projekts Eiropā un Latvijā

  • Uz lietotāju orientētas pieejas iedzīvināšana – pastiprināta koncentrēšanās uz lietotāju vajadzībām un to iesaiste dažādās risinājuma izveides fāzēs.

  • Mainīt pieeju no tā, ka valsts pārvalde pilda likumā noteiktu funkciju uz pakalpojuma sniegšanu iedzīvotājiem.

  • Veicināt un attīstīt sadarbību starp dažādiem valsts sektoriem, iestādēm un departamentiem, lai rastu efektīvu risinājumu kopīgām problēmām.

  • #GovLabLatvija ilgtspējas nodrošināšana – nepieciešamo priekšnosacījumu veidošana, lai nodrošinātu, ka darbs inovācijas laboratorijās sekmīgi turpinās arī pēc projekta noslēguma.

 

Mūsu risinājums

Sadarbojoties ar Valsts kanceleju, izveidojām #GovLabLatvija inovācijas laboratorijas, kas risināja problēmas trīs virzienos: 

  • administratīvo procesu vienkāršošana, lai radītu jaunu pieeju administratīvā sloga mazināšanai un vienkāršosanai Latvijā;  

  • stratēģiskā valsts pārvaldes cilvēkresursu vadība, lai izveidotu inovatīvu cilvēkresursu vadības ietvaru, balstoties uz veiksmīgākajiem nozares piemēriem;

  • valsts pārvaldes tēla un reputācijas veidošana, lai piedāvātu pasaules labākajā praksē balstītus risinājumus vērtību iedzīvināšanai valsts pārvaldē. 

Mēs izstrādājām laboratoriju saturu tā, lai jebkuras problēmas risinājumā, galvenais uzsvars tiktu likts uz cilvēku un viņa vajadzībām un dalībnieki, izmantojot iteratīvu pieeju un dizaina domāšanas elementus, piemēram, prototipēšanu, spētu rast lietotājorientētus risinājumus. 

Playback of this video is not currently available

 

Rezultāts

Inovācijas laboratorijas darbības rezultātā tika izstrādāti kopskaitā 16 risinājumu prototipi. Viens no izstrādātajiem prototipiem: “Ierēdnis ēno uzņēmēju”, jau ir īstenots, un tā rezultātā ierēdņi ir spējuši vairāk iedziļināties komersantu ikdienas darbībās. Iniciatīvas ietvaros uzņēmējam bija iespēja pieteikt savu ideju, sasniegumu vai problēmu un uzaicināt ciemos ierēdni no izvēlētas valsts pārvaldes iestādes. Iniciatīvā tās pirmajā īstenošanas reizē piedalījās 35 uzņēmumi un 98 valsts pārvaldes ierēdņi.

#GovLabLatvia ietvaros arī tika izstrādātas Vadlīnijas administratīvā sloga mazināšanai. Vadlīnijas paredzētas, lai palīdzētu ikvienam valsts pārvaldes vai pašvaldību iestādē strādājošajam, kas rūpējas par publisko pakalpojumu, procesu, iniciatīvu un reformu kvalitāti un vēlas tos pilnveidot, attīstot iespējami labākos risinājumus. 

Lai veicinātu inovācijas ilgtspēju, pirmo reizi valsts pārvaldē pieejams arī PwC radītais metodiskais materiāls, kurā minēti 54 inovācijas rīki un sniegtas detalizētas instrukcijas ar darba veidnēm 18 inovatīvām metodēm.

 

Diāna Kurpniece

Diāna Kurpniece

Vecākā konsultante Konsultāciju nodaļā, PwC Latvija

Līga Vilkāja

Līga Vilkāja

Vecākā konsultante Konsultāciju nodaļā, PwC Latvija