Banking Banana Skins 2014 aptaujas rezultāti

 

Banking Banana Skins aptaujā, kas ik pēc diviem gadiem tiek veikta Eiropā un pasaulē sadarbībā ar Finanšu inovāciju izpētes centru (CSFI), tiek apzināti banku nozares galvenie riski un sarindoti pēc to ietekmes smaguma, atklājot nozarē strādājošo uztraukuma galvenos cēloņus. Līdztekus riska faktoru apzināšanai, aptaujātie novērtē savu gatavību sastapties ar šiem riskiem, kā arī atklāj uztraukuma līmeni par nozares situāciju kopumā.

 

Rezultāti pasaulē

Šogad respondentiem pasaulē šķiet, ka lielākais drauds banku nozarei slēpjas pārmērīgā normatīvajā un politiskajā regulējumā, kas savulaik ieviests, reaģējot uz finanšu sektora krīzi. Respondenti min, ka regulējuma ietekme uz komercdarbību kļūst pārmērīga un apgrūtinoša, un varētu kaitēt bankām, kā arī vienlaikus bremzēt kopējās tautsaimniecības atveseļošanos.

Rezultāti Latvijā

Latvijas banku nozarē, kas ir diezgan sadrumstalota, kā augstākie riski tika minēti rentabilitāte un riska cena, trešajā un ceturtajā vietā atstājot regulējumu un politisko ietekmi. Latvijai raksturīgs arī tas, ka lielākā daļa operacionālo risku – banku vadības centieni, īstenotā pārdošanas un komercdarbības prakse, korporatīvā pārvaldība un procesu administrēšana – vidēji tika vērtēti krietni zemāk nekā Eiropā un pasaulē.Tehnoloģijas, kas globāli un Eiropā ir visstraujāk augušais risks, Latvijā tiek vērtēts salīdzinoši zemu – 13. vietā.

Ievērojamākās atšķirības starp Latvijas un pasaules rādītājiem

Kopējais uztraukuma līmenis bankās

Šajā aptaujā tika aprēķināts arī kopējais uztraukuma līmenis, summējot nosaukto risku intensitāti. Latvijā tie ir 2,85 punkti skalā 1–5, līdz ar to mūsu valsts banku uztraukums ir viens no zemākajiem pasaulē:

Banku gatavība sastapties ar šiem riskiem

Respondentiem tika vaicāts „Cik gatavas, jūsuprāt, ir bankas sastapties ar nosauktajiem riskiem?” skalā no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē vāji sagatavotas, 5 – labi sagatavotas. Latvijas banku gatavība tika novērtēta ar 3,23 punktiem, uzrādot labāku situāciju nekā vidēji pasaulē:

Globālā pētījuma secinājumi šogad balstās uz atsauksmēm no vairāk nekā 650 bankm, regulatoriem un banku nozares novērotājiem 59 valstīs. Latvijā šajā aptaujā piedalījās 13 bankas un aptaujāto vidū bija 7 banku vadītāji un valdes locekļi, kā arī finanšu departamentu direktori, 5 risku departamenta vadītāji un 2 analītiķi.

Šie aptaujas rezultāti apraksta riska perspektīvas banku nozarei 2013.–2014. gadu mijā, kad globālā ekonomika un banku sistēma atgūstas no finanšu krīzes, taču situāciju vēl nav ietekmējusi ģeopolitiskā situācijā Ukrainā un Krievijā.

Sazinieties ar mums

Zlata Elksniņa-Zaščirinska
Vadošā partnere Latvijā
Tel: + 371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums