Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

IFRS jaunumi

Šajā vebinārā palīdzēsim noorientēties izmaiņās, kas ieviestas starptautiskajos finanšu pārskatu standartos, kā arī sniegsim praktiskus padomus jauno standartu ieviešanai.

2021. gadā ir salīdzinoši maz izmaiņu starptautiskajos finanšu pārskatu standartos. Pašlaik ieviestās izmaiņas sniedz vairākus precizējumus, atbrīvojumus vai praktiskus atvieglojumus, kas varētu būt noderīgi pārskatu sagatavotājiem.

Saturs

  • Kādi ir jaunie standarti un interpretācijas, kas stājušās spēkā sākot ar 2021. gadu?

  • Kāpēc ir nepieciešams ieviest jaunos standartus?

  • Kādi ir lielākie riski, gatavojoties šo standartu ieviešanai?

  • Ar kādiem šķēršļiem būtu jārēķinās?

Datums 2022. gada 3. februāris
(pieteikšanās līdz 2. februārim ieskaitot)
Laiks 10:00 - 12:15 / 3 akadēmiskās stundas
Lektori Ieva Grabe, PwC Kapitāla tirgus un grāmatvedības konsultāciju nodaļas vadītāja
Cena

40 EUR + PVN

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā.
Video ieraksts
Ja pieteiksieties kursam, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā. 
 

09:45 - 10:00 pieslēgšanās vebināram
10:00 - 11:10 vebināra 1. daļa
11:10 - 11:15 pārtraukums
11:15 - 12:00 vebināra 2. daļa
12:00 - 12:15 dalībnieku jautājumi - lektores atbildes

Jautājumi Pieteikuma anketā būs iespēja iesūtīt jautājumu lektorei. Atbildes iespēju robežās tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildus jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski semināra noslēgumā paredzētajā jautājumu daļā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā, 1 dienu pirms vebināra. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums