Pasikartojančių procesų robotizavimas

Atiduokime rutininių darbų atlikimą į robotų rankas - koncentruokimės į pridėtinę vertę kuriančias veiklas

Kokia procesų robotizavimo nauda?

Greita investicijų grąža

Greitai matoma nauda - investicija į robotą atsiperka per kelis mėnesius. Robotizaciją pradedant nuo daugiausiai pasikartojančių nesudėtingų procesų galima greitai ir lengvai pamatuoti numatomą investicijos gražą. Robotizavimas leidžia iki 80% sumažinti kaštus.

Aukšta kokybė

Priešingai nei žmonės, robotai nedaro klaidų dirbtami net ir 24/7 režimu. Robotas parengiamas atlikti veiksmus atsižvelgiant į numatytas taisykles. Esant sudėtingoms situacijoms, kuomet robotas negali priimti sprendimo, užduotis perduodama darbuotojui. Sumažėjęs klaidų skaičius leidžia išvengti papildomų kaštų jų taisymui.

Nepriklausomas diegimas

Roboto diegimas nereikalauja integracijų ar pakeitimų esamose informacinėse sistemose. Robotas dirba su visomis sistemomis, nepriklausomai nuo jų sudėtingumo, amžiaus ar pan. kadangi darbą atlieka taip pat kaip ir darbuotojas jungdamasis prie sitemos per vartotojo sąsają.

Trumpi kūrimo terminai

Proceso robotizavimas trunka nuo poros savaičių, tai daug sparčiau nei tobulinti esamas sistemas. Taip pat procesų robotizavimas netrukdo kitiems organizacijoje vykstantiems procesams.

Darbuotojų motyvacija

Įdiegus robotą, žmonėms lieka įdomūs, pridėtinę vertę kuriantys darbai, užduotys kurios reikalauja žmogaus įsitraukimo. Atliekant vertę kuriančius darbus didėja motyvacija ir mažėja darbuotojų kaita.

Lengvai modifikuojama

Paprasta koreguoti roboto veiksmus keičiantis verslo poreikiams. Keičiantis procesui galima paprastai įterpti naujus veiksmus ar modifikuoti jau esamus.

Veiksmų atsekamumas

Visi robotų atliekami prisijjungimai ir daromi pakeitimai yra registruojami ir atsekami, todėl roboto atliktą darbą galima lengvai audituoti.

Susisiekite su mumis

Audrius Leipus

Vyr. projektų vadovas, Technologijų ir valdymo konsultacijų paslaugos, PwC Lietuva

Tel. +370 656 74270

Sekite mūsų naujienas