Europos komisijos projektas: Išmaniosios gamyklos naujose ES šalyse

Kviečiame Jūsų organizaciją dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame projekte „Išmaniosios gamyklos naujose ES šalyse“ (angl. Smart Factories in new EU Member States), kuris suteiks galimybę dalyvauti PwC ir Oksfordo inovacijų universiteto (Oxentia) sukurtoje mokymų programoje. 

Europos Komisija ieško organizacijų 13 ES šalių, kurios galėtų tapti skaitmeninių inovacijų centrais (angl. Digital Innovation Hub). Įvykdžius atranką, mokymų programoje dalyvaus bent 30 skaitmeninių inovacijų centrų iš 8 šalių.

Skaitmeninių inovacijų centras – tai organizacija, kuri padeda įmonėms padidinti jų konkurencingumą gerinant jų veiklos / gamybos procesus, produktus ir paslaugas, pasitelkiant skaitmenines technologijas. Skaitmeninių inovacijų centras veikia vieno langelio principu ir suteikia galimybę įmonėms išbandyti naujausias technologijas, gauti finansinę paramą, susipažinti su rinkos naujovėmis ir užmegzti naudingus verslo ryšius.

Kas gali dalyvauti?

Organizacijos, kurios savo veiklą vykdo Lietuvoje arba kitose 12 programos šalių-dalyvių – Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Kipre, Čekijoje, Vengrijoje, Maltoje, Rumunijoje, Slovakijoje arba Slovėnijoje ir yra:

-        Universitetai, tyrimų ar technologijų centrai (kitaip žinomi kaip kompetencijų centrai);

-        Verslo inkubatoriai, akseleratoriai, padedantys startuoliams augti ir plėstis;

-        Verslo klasteriai, asociacijos, reprezentuojančios privataus sektoriaus įmones;

-        Viešojo sektoriaus organizacijos, suvokiančios inovacijų svarbą ir planuojančios vystyti išmaniosios specializacijos iniciatyvas.

Kodėl naudinga dalyvauti?

Projektu siekiama plėsti skaitmeninių inovacijų centrų bendradarbiavimą, idėjų pasidalijimą ir gerosios praktikos perėmimą. Iš visų paraiškas pateikusių organizacijų bus atrinkta 30 skaitmeninių inovacijų centrų, kurie dalyvaus specialiai jiems parengtose mokymų programose, orientuotose į skaitmeninių inovacijų centrų verslo plano parengimą ir (arba) vystymą. Programos apims praktinių mokymų, seminarų ir mentorystės sesijų organizavimą, kurios padėtų skaitmeninių inovacijų centrams tobulinti tvarių verslo sričių plėtros įgūdžius ir identifikuoti galimas finansavimo galimybes. Mokymų programos remsis gerąja kitų Europos skaitmeninių inovacijų centrų praktika, taip pat pasitelkiant išskirtines PwC ir Oksfordo universiteto žinias ir patirtį.

Kaip dalyvauti?

Organizacijos, norinčios dalyvauti projekte, iki 2017 m. spalio 22 d. turi užpildyti dalyvio anketą, pateikiamą adresu: https://goo.gl/tzVoNk

Įvertinus pateiktas anketas, dalyviai papildomai bus kviečiami dalyvauti interviu, kurie vyks 2017 m. spalio mėn. pabaigoje.

Daugiau informacijos apie dalyvio anketos pildymą, vertinimo procesą ir vertinimo kriterijus pateikiama adresu: https://goo.gl/GV36HV

Dalyvaujant projekte Lietuvos skaitmeninių inovacijų centrams būtų suteikta galimybė įsilieti į Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklą, užmegzti naudingus verslo ryšius, vystyti tvarius inovacijų sprendimus ir prisidėti prie Lietuvos konkurencingumo didinimo.

Susisiekite su mumis

Audrius Leipus
Vyr. projektų vadovas, Technologijų konsultacijų paslaugos
Tel. +370 656 74270
Email

Kristina Jasionytė
Vyr. konsultantė
Tel. +370 652 59228
Email

Sekite mūsų naujienas