VAS finansinių ataskaitų rinkinio šablonas (Ms Excel pagrindu)

Nuo 2016 metų sausio 1 dienos įsigaliojo Verslo apskaitos standartų (VAS) pakeitimai, kurie reikšmingai pakeitė pagrindinių finansinių ataskaitų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos) bei atskleidimų formą ir pateikimą.

Pagrindinės šablono funkcijos:

  • Pagrindinės ataskaitos (balansas, pelno/nuostolių, pinigų srautų bei NKP ataskaitos) bei aiškinamojo rašto pastabos pateikiamos pagal naujas VAS formas.
  • Pagrindinės ataskaitos bei dalis aiškinamojo rašto pastabų užpildomos automatiškai įkėlus įmonės DK (prieš tai atlikus įmonės DK susiejimą su standartiniu sąskaitų planu).
  • Pinigų srautų ataskaita parengiama automatiškai, (užpildžius papildomos informacijos lentelę).
  • Įdiegta galimybė registruoti į DK neįtraukiamus, bet finansinėse ataskaitose parodomus koregavimus.
  • Įdiegtos ataskaitų pildymo kontrolės (sumų, pagrindinių formų su pastabomis).
  • Įtraukiamas atskleidimų klausimynas (parengtas pagal VAS 6 "Aiškinamasis raštas") reikalavimus, skirtas patikrinti, ar visi privalomi atskleidimai yra pateikti
  • Šablonas pritaikytas parengti pilną ir tinkamą spausdinimui finansinių ataskaitų rinkinį (įtraukiant apskaitos politikas bei kitą žodinę informaciją)
  • Įtraukiama išsami pildymo instrukcija bei naujojo VAS balanso straipsnių paaiškinimai (remiantis VAS 2 - "Balansas")

Susisiekite su mumis

PricewaterhouseCoopers, UAB

J.Jasinskio g. 16B, PwC Lietuva

Tel. +370 (5) 239 2300

Sekite mūsų naujienas