Mokestinių ginčų ir bylinėjimosi praktika

„PwC Legal“ Mokestinių ginčų ir teisminio bylinėjimosi praktikos grupę sudaro dvi integruotai dirbančios komandos, atsakingos už mokestinių bei komercinių ginčų sprendimą. Atstovaudami klientams siūlome paties aukščiausio lygio ginčų sprendimo ir derybinius įgūdžius, neretai padedant klientams pasiekti ekonomiškai optimaliausią susitarimą dar ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje.

Mokestiniai ginčai yra pagrindinė „PwC Legal“ Ginčų praktikos dalis. Mokestinių ginčų komandą sudaro teisininkai, tarp kurių yra buvusių mokesčių administratoriaus ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo darbuotojų, turinčių gilių mokestinių žinių bei dirbančių išvien kartu su apskaitos, kainodaros, audito ir kitais specialistais. Be to, būdami globalaus PwC tinklo Mokestinių ginčų praktikos (angl. „PwC’s Tax Controversy and Dispute Resolution“) grupės nariais, prireikus visada galime pasitelkti į pagalbą pasaulinio lygio PwC mokesčių ekspertus bei pasiūlyti klientams išskirtinius tarptautinėje praktikoje jau pasiteisinusius sprendimus.

Bylinėjimosi praktika apima atstovavimą klientams visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose. Šios praktikos teisininkų nagrinėjamos bylos išsiskiria savo sudėtingumu, tarptautiniu pobūdžiu, Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės elementais. Mūsų atstovaujamiems klientams yra pavykę laimėti bylas nacionaliniuose teismuose, be kita ko, ir dėl palankių Europos Sąjungos teisės išaiškinimų Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • pagalba ir konsultacijos mokestinio ginčo prevencijos bei mokestinio tyrimo / patikrinimo etapuose;
  • teisinis atstovavimas sprendžiant mokestinius ginčus ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje bei visų instancijų administraciniuose teismuose;
  • civilinių bylų nagrinėjimas visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose nekilnojamojo turto, statybų, draudimo, finansinių paslaugų, prekių ženklų, autorių teisių, viešųjų pirkimų, IT ir telekomunikacijų, energetikos, konkurencijos teisės, bankroto ir restruktūrizavimo klausimais;
  • ginčo sprendimo strategijos sukūrimas ir jos įgyvendinimas.
Sekite mūsų naujienas