Energetikos teisė

„PwC Legal“ teisininkai turi sukaupę plačios patirties įvairiose energetikos verslo sektoriuose ir turi kompetencijos teikti specializuotas konsultacijas visais teisiniais klausimais elektros, branduolinės energetikos, dujų (įskaitant suskystintų gamtinių dujų), naftos ir naftos atsargų, šilumos ūkio ir atsinaujinančių energijos išteklių, energijos efektyvumo ir kitose su energetika susijusiose srityse.

Įgytos žinios Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinės energetikos teisės srityse bei tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtis mums leidžia pasiūlyti inovatyvias ir visapusiškas paslaugas energetikos sektoriuje dirbančioms įmonėms.

 

Mūsų teikiamos paslaugos

  • konsultacijos, teisinių išvadų teikimas ir studijų rengimas energetikos sektoriaus reguliavimo ir teisinės atitikties klausimais;
  • visų komercinių sandorių energetikos srityje struktūravimas ir įgyvendinimas;
  • konsultacijos naujų branduolinių elektrinių projektų vystymo, branduolinės atsakomybės, saugumo ir fizinės saugos, eksploatavimo nutraukimo, branduolinių atliekų valdymo ir kitais susijusiais branduolinės teisės klausimais;
  • konsultacijos pagal viešos ir privačios partnerystės (PPP) bei energijos taupymo įmonių (ESCO) modelius vykdomų energetikos projektų įgyvendinimo klausimais;
  • energetikos įmonių teisinių patikrinimų atlikimas, veiklos teisinės atitikties Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams vertinimas;
  • teisinė pagalba licencijavimo ir viešųjų pirkimų klausimais;
  • konsultacijos energetikos objektų statybų ir energijos gamybos bei prekybos teisiniais  klausimais;
  • energetikos įmonių interesų atstovavimas derybose, priežiūros institucijose, arbitražuose ir teismuose.

Susisiekite su mumis

Sekite mūsų naujienas