Energetikos teisė

Teikiame specializuotas konsultacijas visais teisiniais ir reguliacinės aplinkos klausimais elektros, dujų, naftos produktų prekybos ir naftos atsargų, šilumos ūkio bei atsinaujinančių energijos išteklių ir kitose su energetika susijusiose srityse.

Įgytos žinios Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinės energetikos teisės srityse bei tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtis mums leidžia pasiūlyti inovatyvias ir visapusiškas paslaugas energetikos sektoriuje dirbančioms įmonėms.

 

Mūsų teikiamos paslaugos

  • konsultacijos, teisinių išvadų teikimas ir studijų rengimas energetikos sektoriaus reguliavimo ir teisinės atitikties klausimais

  • visų komercinių sandorių energetikos srityje struktūravimas ir įgyvendinimas

  • konsultacijos naujų branduolinių elektrinių projektų vystymo, branduolinės atsakomybės, saugumo ir fizinės saugos, eksploatavimo nutraukimo, branduolinių atliekų valdymo ir kitais susijusiais branduolinės teisės klausimais

  • konsultacijos pagal viešos ir privačios partnerystės (PPP) bei energijos taupymo įmonių (ESCO) modelius vykdomų energetikos projektų įgyvendinimo klausimais

  • energetikos įmonių teisinių patikrinimų atlikimas, veiklos teisinės atitikties Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams vertinimas

  • teisinė pagalba licencijavimo ir viešųjų pirkimų klausimais

  • konsultacijos energetikos objektų statybų ir energijos gamybos bei prekybos teisiniais  klausimais

  • energetikos įmonių interesų atstovavimas derybose, priežiūros institucijose, arbitražuose ir teismuose

Susisiekite su mumis

Teodoras  Steponavičius

Teodoras Steponavičius

„PwC Legal“ projektų vadovas, advokatas, PwC Lietuva

Sekite mūsų naujienas