Skip to content Skip to footer
Search

Veiklos strategija ir rodiklių nustatymas

Organizacijos strategija – tai žemėlapis, padedantis kiekvienam organizacijos darbuotojui suprasti savo veiklos tikslą ir jam keliamus lūkesčius.

Kiekvieną sėkmingą strategiją turi lydėti aiškus įgyvendinimo planas, apibrėžiantis atsakomybes ir rodiklius, kuriais remiantis vertinamas progresas.

PwC komanda pasirengusi padėti jums sukurti organizacijos ar organizacijos veiklos strategiją ir jos įgyvendinimo planą.

Iššūkiai, su kuriais susiduria organizacijos

Organizacijos veiklos strategija ne iki galo apibrėžta ir perteikta įvairiems organizacijos lygiams.

Veiklos vertinimo rodikliai nepakankamai susieti su organizacijos veiklos strategija ir neatspindi esminių jos nuostatų.

Veiklos rodikliai nustatomi atskiriems įmonės ar organizacijos padaliniams, tačiau nėra bendros rezultatų stebėsenos sistemos

Vadovai ir darbuotojai nėra tikri, kaip jų veikla siejasi su organizacijos strategija ir kuo remiantis vertinamos jų pastangos. 

Riboti veiklos rezultatai arba lūkesčių neatitinkantis rezultatų pokytis.

Sąsaja tarp strateginio ir operatyvinio lygmens planavimo nėra aiški, aukštesnio ir žemesnio lygio tikslų nesieja objektyvūs loginiai ryšiai.

Veiklos vertinimo rodikliai nustatomi ir apskaičiuojami nesistemingai, jų vertinimas nėra periodinis.

Nėra aiškios atsakomybės už rodiklių įgyvendinimą.

Iškyla poreikis prisitaikyti prie pokyčių, tokių kaip augantys klientų lūkesčiai bei teisinės aplinkos pasikeitimai. 

PwC siūlomi sprendimai

  • Pagalba formuluojant organizacijos ar tam tikros organizacijos veiklos strategiją ir parengiant strateginių tikslų sistemą pagal subalansuotų rodiklių metodiką (angl. Balanced Scorecard ) – strategijos žemėlapį
  • Kompleksinės organizacijos veiklos rezultatų matavimo ir valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
  • Veiklos vertinimo rodiklių sistemų vertinimas ir sistemų parinkimas
  • Veiklos vertinimo rodiklių nustatymas įvairiems organizacijos tikslų lygmenims
  • Pagalba formuojant reikalavimus, pasirenkant ir diegiant IT sprendimą, skirtą veiklos vertinimo rodiklių apskaičiavimui ir valdymui
  • Veiklos rodiklių verčių analizė ir tobulinimo galimybės taikant Perform modelį

Kas yra Perform?

Perform - tai „PwC“ sukurta valdymo sistema, skirta organizacijos veiklos efektyvinimui. 

Šios sistemos tikslas – keičiant elgseną ir naudojant konkrečius įrankius bei metodus didinti darbuotojų efektyvumą ir produktyvumą, kartu įtvirtinant įgalinančią organizacijos kultūrą. Įgyvendinant projektą orientuojamasi į darbuotojų ugdymą, darbo rezultatų valdymą, problemų sprendimą, darbuotojų įsitraukimo didinimą.

Perform yra organizacijos pokyčio projektas, kurio metu įdiegti įrankiai tampa vadovų bei darbuotojų „nuosavybe“ ir toliau generuoja tvarius teigiamus rezultatus.

Kaip Perform gali padėti Jūsų organizacijai?


Sukuriama 20%-30% daugiau pajėgumų


Gerinami darbo rezultatai ir orientuojamasi į klientą

Didinamas darbuotojų įsitraukimas


Ugdomi gebėjimai


Naudojami nauji darbo metodai

Susisiekite su mumis

Birutė Purvaneckaitė

Birutė Purvaneckaitė

Direktorė, Konsultacijų departamento vadovė, PwC Lietuva

Tel. +370 686 25085

Sekite mūsų naujienas