Skip to content Skip to footer
Search

Rizikos valdymas

Nepaisant šiuolaikinių verslo planavimo modelių ir metodų, kuriuos taiko daugybė organizacijų, gana dažnai rizikos vertinimas atliekamas nesistemingai ir intuityviai, o rizikos valdymo planas nėra rengiamas. Tai nulemia, kad iškilusios problemos yra sprendžiamos per vėlai.

Nepaisant bendro rizikos, kaip įvykio ar būklės suvokimo ir galimo neigiamo poveikio organizacijos veiklos tikslams, integruota rizikos valdymo sistema turi įvertinti ir teigiamus nenumatytus atvejus, t. y. galimybes. Visa tai didina rizikos valdymo sistemos pridėtinę vertę – ryškiau išsiskiria ne tik grėsmės, bet ir su pokyčiais susijusios augimo ir plėtros perspektyvos.

PwC siūlomi sprendimai

  • Integruotos rizikos valdymo sistemos sukūrimas ir diegimas pagal vieną pažangiausių metodikų – COSO įmonių rizikos valdymą
  • Atskirų rizikos valdymo sistemos elementų kūrimas ir įgyvendinimas (rizikos nustatymas, rizikos vertinimas, rizikos valdymo proceso organizavimas)
  • Esamos organizacijos rizikos valdymo sistemos įvertinimas, lyginant ją su COSO Įmonių rizikos valdymo metodika, kitais pažangiais rizikos valdymo modeliais ir standartais bei geriausia praktika
  • Pagalba organizuojant ir atliekant rizikos nustatymo ir vertinimo sesijas
  • Nepriklausomas išorinių reikalavimų (standartų, gairių, priežiūros institucijų reikalavimų ir kt.) laikymosi vertinimas ir pagalba optimizuojant atitikties užtikrinimo procesą
  • Pagalba kuriant procesus ir vidaus kontrolę, siekiant užtikrinti atitiktį išorės reikalavimams
  • Vidaus kontrolės sistemos įvertinimas visos organizacijos mastu ir individualus procesas, siekiant optimizuoti vidaus kontrolės priemones, kurios leistų užtikrinti tinkamą rizikos lygis

Susisiekite su mumis

Birutė Purvaneckaitė

Birutė Purvaneckaitė

Direktorė, Konsultacijų departamento vadovė, PwC Lietuva

Tel. +370 686 25085

Sekite mūsų naujienas