Skip to content Skip to footer
Search

Finansų valdymas

Optimalus finansų panaudojimas ir valdymas yra esminė prielaida siekiant gerų veiklos rezultatų. Finansų valdymas apima tinkamą planavimą, planų įgyvendinimo rodiklių priežiūrą ir kontrolę, rizikos valdymą, finansų funkcijos darbo organizavimą ir kitus klausimus, kuriuos tenka spręsti valdant vieną svarbiausių organizacijos išteklių – pinigus.

Mes siekiame padėti savo klientams tinkamai organizuoti efektyvų finansų funkcijos darbą ir optimizuoti susijusius procesus, patobulinti finansų (funkcijos) valdymą, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo priemonių finansų srityje kokybę bei finansinės ir valdymo apskaitos ataskaitų sistemą.

Iššūkiai, su kuriais susiduria organizacijos

Perėjimas prie naujų apskaitos standartų, atitikties išoriniams reikalavimams, įtakojantiems finansų funkciją, užtikrinimas (pvz. Basel II, MiFID, Sarbanes-Oxley)

Finansų funkcijos vidaus kontrolių ir rizikos valdymo įvertinimas ir optimizavimas

Finansinių ir valdymo ataskaitų parengimo trukmės sutrumpinimas, parengtų ataskaitų koregavimų skaičiaus sumažinimas

Efektyvaus trečioms šalims perduotų funkcijų valdymo užtikrinimas

Optimalių IT sprendimų finansų valdymui parinkimas ir efektyvus jų diegimo valdymas

Poreikis įvertinti finansų planavimo, apskaitos ir valdymo procesų organizavimo efektyvumą ir susijusias sąnaudas

Apskaitos funkcijos veiklos organizavimo sprendimai: centralizavimas, perdavimas išoriniams paslaugos teikėjams (angl. outsourcing)

PwC siūlomi sprendimai

  • Pagalba kuriant ir diegiant į strateginius tikslus ir pagrindinius veiklos vertinimo rodiklius orientuotą finansų planavimo ir valdymo sistemą
  • Finansų funkcijos veiklos efektyvumo įvertinimas ir procesų optimizavimas
  • Finansinės ir valdymo informacijos parengimo ciklo optimizavimas laiko ir sąnaudų požiūriu
  • Pagalba parengiant specifikaciją finansų apskaitos ir valdymo IT sprendimui, pasirenkant ir diegiant sprendimą
  • Iždo funkcijos organizavimo ir apyvartinio kapitalo valdymo optimizavimo sprendimai
  • Sąnaudų paskirstymo sistemų kūrimas ir diegimas (pvz. ABC (angl. Activity Based Costing )), susijusios konsultacijos
  • Investicijų poveikio ir atsiperkamumo vertinimas

Susisiekite su mumis

Birutė Purvaneckaitė

Birutė Purvaneckaitė

Direktorė, Konsultacijų departamento vadovė, PwC Lietuva

Tel. +370 686 25085

Ieva Markucevičiūtė

Ieva Markucevičiūtė

Projektų vadovė, Konsultacijų departamentas, PwC Lietuva

Tel. +370 659 26566

Sekite mūsų naujienas