Skip to content Skip to footer
Search

ES investicijų valdymas ir administravimas

Optimalus ES investicijų panaudojimas ir valdymas yra esminė prielaida siekiant sėkmingo Lietuvos strateginių tikslų įgyvendinimo. ES investicijų valdymas apima tinkamą planavimą, planų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, remiantis nustatytais rodikliais, rizikos valdymą, ES investicijas valdančių ir administruojančių institucijų darbo organizavimą ir kitus klausimus, kuriuos tenka spręsti valdant ES investicijas.

Programų vertinimas yra sudėtinė investicijų valdymo ciklo dalis ir vienas pagrindinių įrodymais grįsto valdymo įrankių. Vertinimas yra sistemingas ir objektyvus planuojamų vykdyti, vykdomų ar baigtų vykdyti programų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas. Remiantis vertinimo rezultatais turi būti priimami sprendimai dėl programų tikslingumo, tobulinimo ir jų tęstinio tikslingumo.

Yra numatyti keli vertinimų tipai: 

 • poveikio vertinimai
 • įgyvendinimo (proceso) vertinimai
 • mišrūs vertinimai, turintys dviejų pirmųjų vertinimo tipų bruožų 

Nuo vertinimo tipo ir srities pasirinkimo priklauso tiek vertinimo tikslai, tiek vertinimo kriterijai, klausimai, tiek ir vertinimo metodai, suinteresuotųjų šalių įtraukimas į vertinimo klausimų rengimą ir patį vertinimo procesą.

Mes siekiame padėti savo klientams tinkamai organizuoti efektyvų institucijų darbą ir optimizuoti susijusius procesus, patobulinti ES investicijų valdymą, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo priemonių kokybę.

PwC siūlomi sprendimai:

 • ES fondų panaudojimo stebėsena (prognozės, planavimas, panaudojimas, stebėsenos rodikliai ir kt.
 • ES fondų administravimo procesai (priemonių planavimas, projektų rengimas, atranka ir vertinimas, projektų sutartys, sutarčių įgyvendinimo priežiūra, kontrolės, viešinimas, stebėsenos rodikliai, išlaidų deklaravimas EK ir kt.)
 • Supaprastintų išlaidų apmokėjimo būdų taikymas
 • Išlaidų tinkamumo vertinimas
 • Dvigubo finansavimo prevencija
 • Projektų tęstinumo reikalavimų užtikrinimas
 • Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo būdų ir finansavimo formų taikymas
 • Viešųjų investicijų efektyvumo vertinimas (investicijų projektų alternatyvų analizė, kaštų-naudos analizė, kt.)
 • ES investicijų vertinimo planų įgyvendinimo vertinimas
 • Programų poveikio vertinimas
 • Kitos su ES fondų administravimu ir valdymu susijusios paslaugos

Susisiekite su mumis

Birutė Purvaneckaitė

Birutė Purvaneckaitė

Direktorė, Konsultacijų departamento vadovė, PwC Lietuva

Tel. +370 686 25085

Sekite mūsų naujienas