Skip to content Skip to footer
Search

IT veiklos efektyvumo didinimas

Veiklos procesų automatizavimas, verslo valdymo ir verslo analitikos (angl. business intelligence ) sistemos yra svarbios veiklos efektyvumo didinimo priemonės, ypač jeigu organizacijos verslo modelis tiesiogiai paremtas pažangių informacinių technologijų panaudojimu. Ar visada organizacijos pasirenka tinkamus IT sprendimus, aiškiai suvokdamos jiems keliamus tikslus ir laukiamą rezultatą? Ar nustato konkrečius reikalavimus diegėjui ir efektyviai valdo diegimo procesą?

Ar jums pažįstama situacija, kai organizacija diegia brangų IT sprendimą, kuris turėtų padėti sukurti konkurencinį pranašumą, tačiau įpusėjus projektą suvokiama, kad reikėjo eiti kitu keliu?

Neretai organizacijų IT funkcija ir jos indėlis į veiklos rezultatus yra nepakankamai suprantamas ir įvertinamas. Dažnai jį gaubia technologinių terminų ir perteklinio sudėtingumo širma. Mes padedame savo klientams maksimaliai efektyviai susieti IT su verslo poreikiais ir panaudoti šiuolaikines technologijas veiklos tikslų įgyvendinimui.

Iššūkiai, su kuriais susiduria organizacijos:

 • Numatote automatizuoti tam tikrą procesą ar veiklos sritį, tačiau nesate tikri, koks sprendimas būtų geriausias ir kokį efektą pavyktų pasiekti (ar sprendimo nauda atitiktų susijusias sąnaudas).
 • Renkatės iš kelių iš pažiūros lygiaverčių IT sprendimų ir Jums reikalinga profesionali ir nešališka konsultacija, kurio diegėjo siūlomas sprendimas optimaliai atitinka jūsų verslo poreikius ir biudžetą.
 • Siekiate sklandžiai ir nuosekliai organizuoti ir įgyvendinti IT diegimo ar atnaujinimo projektą, užtikrinant, kad bus pasiekti projektui keliami tikslai.
 • IT sprendimo diegimo metu kyla klausimų, kuriems reikalingas objektyvus ir nešališkas atsakymas, atsižvelgiantis į jūsų verslo specifiką ir poreikius.
 • Įgyvendinus IT projektą reikalingas objektyvus ir profesionalus įvertinimas, ar buvo pasiekti užsibrėžti tikslai ir sistema iš esmės atitinka specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
 • IT funkcijos veikla ir sprendimai nepakankamai orientuoti į organizacijos veiklą ir neužtikrina konkurencinio pranašumo.
 • Nėra aišku, kaip įvertinti IT funkcijos sukuriamą naudą verslui.
 • Siekiate optimizuoti su IT susijusias sąnaudas, neprarandant IT gebėjimo teikti strategijos įgyvendinimui reikalingą informaciją, palaikyti veiklos procesus ir užtikrinti atitiktį reikalavimams.

PwC siūlomi sprendimai:

 • Optimalaus IT sprendimo parinkimas, atsižvelgiant į organizacijos strateginius tikslus, siekiamas IT sprendimo įdiegimo naudas ir projekto biudžetą.
 • Pagalba įvertinant veiklos procesų automatizavimo poreikį, prioritetus ir parengiant IT sprendimo specifikaciją.
 • Pagalba organizuojant ir įgyvendinant IT diegimo procesą, bendradarbiaujant su sistemos diegėju ir užtikrinant projekto tikslų pasiekimą.
 • IT sprendimo įvertinimas po jo įdiegimo: ar sprendimas atitinka specifikaciją ir ar pasiekti visi esminiai sistemos įdiegimui kelti tikslai.
 • Pokyčių valdymas po sistemos įdiegimo, užtikrinant sklandų perėjimą prie naujosios sistemos ir ilgalaikių rezultatų pasiekimą.
 • IT suderinamumo su organizacijos veiklos strategija įvertinimas ir galimi IT funkcijos optimizavimo sprendimai.

Susisiekite su mumis

Birutė Purvaneckaitė

Direktorė, Konsultacijų departamento vadovė, PwC Lietuva

Tel. +370 686 25085

Sekite mūsų naujienas