Apskaitos, konsolidavimo ir atskaitomybės įrankiai

  • PwC Lenkijos kolegų sukurti konsolidavimo įrankiai (Daugiau informacijos) ir pagalba juos diegiant

oLeidžia kontroliuoti visą konsolidavimo procesą, kuris tampa labiau struktūrizuotas ir automatizuotas

  • Lease Manager IT įrankis, skirtas 16-ojo TFAS įgyvendinimui
    • Padeda valdyti nuomos sutartis ir apskaičiuoti nuomos įsipareigojimus, naudojimo teise valdomą turtą, palūkanas ir nusidėvėjimo sąnaudas, užtikrinant atitikimą naujojo standarto reikalavimams
  • ESEF xBRL ženklinimo techninis sprendimas ir ženklinimo paslauga
  • Finansinių ataskaitų šablonai
  • Vis didėjančios galimybės gauti ir naudoti PwC pasauliniame tinkle sukurtus įrankius
  • Nuolatinis esamų įrankių tobulinimas ir naujų įrankių kūrimas
  • Viewpoint: PwC pasaulinė platforma, kurioje sukaupta daugybė apskaitos literatūros ir žinių

Susisiekite su mumis

Jonas Balsys

Jonas Balsys

Direktorius, Kapitalo rinkų ir apskaitos konsultacijų paslaugų grupės vadovas, PwC Lietuva

Tel. +370 682 71407

Sekite mūsų naujienas