Studentai ir absolventai

Profesinė stažuotė „PwC“ - jūsų pirmasis žingsnis į verslo pasaulį. Pradėkite savo karjerą kartu su „PwC“.

Karjeros perspektyvos

Mūsų tikslas – parengti „PwC“ profesionalus. Pradėję karjerą mūsų įmonėje, įsitrauksite į mokymusi pagrįstą organizacijos kultūrą, kurioje skatinamas nuolatinis tobulėjimas, komandinis darbas ir bendradarbiavimas.

Jūsų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui skiriamas didžiausias dėmesys. Taikome įvairius inovatyvius mokymosi metodus, derindami konsultuojamuoju ugdymu darbo vietoje ir profesinės karjeros etapų nustatymą, taip sudarydami sąlygas, leidžiančias jums siekti sėkmingos ir vertingos karjeros.

Kokia mūsų darbo specifika ir kurioje srityje galite atrasti save?

Daugiau nei 250 000 žmonių iš 158 šalių visame mūsų tinkle dalijasi savo mintimis, patirtimi ir sprendimais, kaip sukurti naujas perspektyvas, inovatyvius metodus ir pasiūlyti vertingas konsultacijas. Jie formuoja pasaulinį dialogą ir skatina pokyčius, orientuotus į pozityvų ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį.

Organizacijoms siūlome reikalingas profesines paslaugas, kad padėtume joms siekti sėkmingų veiklos rezultatų ir spręsti verslo problemas, identifikuoti ir maksimizuoti galimybes, kurių jos ieško. Mūsų specializavimasis įvairiuose pramonės sektoriuose leidžia mums padėti klientams sukurti bendrus sprendimus, tinkamus atskiriems pramonės sektoriams, kuriuose jie veikia.

 

Audito ir susijusios paslaugos >> kur duomenys virsta įžvalgomis

Audito paslaugų srityje suprantame, kaip verslas veikia iš vidaus. PwC audito specialistai užduoda klausimus, testuoja prielaidas ir įvertina, ar įmonės ataskaitose teikia tokią informaciją, kuria gali pasikliauti investuotojai ir kiti ataskaitų naudotojai. Savo ištobulintus techninius įgūdžius deriname su didele darbo tam tikrame pramonės sektoriuje patirtimi, siekdami padėti klientams išspręsti sparčių aplinkos pokyčių lemiamus iššūkius ir sustiprinti jų verslą.

Mūsų Rizikos audito specialistai numato ir reaguoja į rizikas, su kuriomis susiduria klientai. Nuo kibernetinio saugumo ir technologinių rizikų iki finansinių ir aplinkosaugos reikalų – teikiame paslaugas ir galimybes teisinio reguliavimo, atitikties ir vidaus kontrolės srityse, žiūrėdami giliau ir siekdami suprasti bei valdyti riziką visuose verslo procesuose ar veiklose. Mūsų subalansuota patirtis, įgyta skirtingose srityse, padeda klientams priimti geriau apgalvotus sprendimus, leidžiančius apsaugoti jų interesus nūdienos sudėtingoje veiklos aplinkoje.

Pagrindinį dėmesį skiriame įžvalgoms parengti remiantis surinktais duomenimis. Vadovaudamiesi savo novatoriška audito metodologija – mūsų sukurta Halo programa, įrankiais ir technologijomis – galime testų pagalba patikrinti visų, o ne tik pasirinktos imties, duomenų patikimumą. Rezultatams pateikti pasitelkiame interaktyvią vizualizaciją, leidžiančią atskleisti tokias pasikartojančias schemas ir tendencijas, kurios anksčiau nebuvo matomos. Valdyboms ir akcininkams teikiame gilesnes įžvalgas apie jų veiklą, rizikos rūšis ir veiklos rezultatus, taip įgalindami juos veikti skaidriau ir didinti pasitikėjimą.

Mokesčių ir teisinės paslaugos >> kur pasitelkiamos technologijos ir transformuojamos mokesčių sistemos

PwC teikiamos Mokesčių paslaugos – tai ne tik mokesčiai. Savo klientams esame jų verslo konsultantai, patariantys verslo strategijų ir jų įgyvendinimo klausimais – pradedant valdžios politika, laisvosiomis prekybos zonomis, teisinėmis paslaugomis ir baigiant daugiašalių įmonių įėjimo į rinką strategijomis.

Padedame klientams sukurti sėkmingai veikiančius verslus, į kuriuos siekia lygiuotis atitinkamų sektorių įmonės. Pasitelkdami savo žinias ir patirtį, padedame privačiame ir viešajame sektoriuose veikiančioms įmonėms suprasti sudėtingas mokestines taisykles ir priimti pagrįstus sprendimus; padedame organizacijoms ir asmenims siekti maksimalaus efektyvumo mokesčių srityje, valdyti su mokesčiais susijusias rizikas; ir teikiame visą spektrą į verslą orientuotų pagrindinių teisinių paslaugų.

Vis intensyvesnis technologijų pasitelkimas transformuoja mokesčių sritį ir keičia mūsų ateitį.

Verslo konsultacijos >> kur surandamos ir įgyvendinamos sėkmingos strategijos

Mūsų Verslo konsultacijų specialistai padeda visų dydžių ir formų organizacijoms paspartinti augimą ir pažangiai dirbti spręsdami sudėtingiausius jų verslo klausimus – nuo strategijos formavimo iki jos įgyvendinimo. Mūsų klientams gali prireikti pagalbos bandant patekti į naujas rinkas, sprendžiant problemas, kurias lemia organizaciniai pokyčiai, skatinant inovacijas organizacijoje ar sprendžiant bet kuriuos kitus kompleksinius klausimus, kurie jiems gali iškilti.

Atsižvelgdami į klientų lūkesčius, savo komandoms suteikiame reikiamą spektrą įgūdžių. Tai yra komandos, gebančios teikti pagalbą bet kurio projekto ar sandorio etapo metu, pradedant strategijos formavimu ir baigiant jos įtraukimu į veiklos tikslus.

Susisiekite su mumis

PricewaterhouseCoopers, UAB

J.Jasinskio g. 16B, PwC Lietuva

Tel. +370 (5) 239 2300

Sekite mūsų naujienas