Jurgita Žiaušytė

„PwC Legal“ konsultantė, PwC Lietuva

Jurgita yra „PwC Legal“ konsultantė. Jos specializacija - Europos Sąjungos, įmonių ir darbo teisė. Jurgita konsultuoja vietos bei tarptautinius klientus bendrovių, jų filialų ir atstovybių steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, juridinių asmenų dalyvių bei valdymo organų teisių, pareigų bei atsakomybės klausimais. Ji taip pat teikia konsultacijas individualių darbo teisinių santykių, darbo tarybų informavimo ir konsultavimosi su jomis procedūrų vykdymo klausimais, Europos Sąjungos teisės, darbuotojų mobilumo ir migracijos iš užsienio valstybių klausimais.

Prieš prisijungdama prie „PwC“ teisininkų komandos Jurgita atliko praktiką Vilniaus universiteto teisės klinikoje ir Vilniaus universiteto Centrinėje administracijoje, taip pat dirbo Vilniaus miesto apylinkės teisme, o 2017-2018 m. studijavo Gento universitete, Belgijoje. Šiuo metu ji siekia įgyti magistro laipsnį Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Savo žinias Jurgita nuolatos tobulina dalyvaudama įvairiuose mokymuose, konferencijose ir seminaruose.

Kalbos: lietuvių, anglų, prancūzų.

Kontaktinė informacija

Email