Skip to content Skip to footer
Ina Muckienė

Ina Muckienė

„PwC Legal“ vyr. projektų vadovė, advokatė, PwC Lietuva

Inos specializacija – įmonių ir darbo teisė, įmonių susijungimai ir įsigijimai. Ji konsultuoja klientus įmonių teisės klausimais: verslo pertvarkymo, struktūrizavimo, įgyvendinimo, akcininkų teisių bei  jų apsaugos, įmonių reorganizavimo, skaidymo bei atskyrimo ir vienos valstybės ribas peržengiančių jungimų. Ina teikia konsultacijas ir įvairiais įmonių komercinės veiklos aspektais, įskaitant pagalbą gaunant ar išplečiant turimas veiklos licencijas.  Ji turi patirties konsultuojant klientus įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriuose bei darbo teisės, darbuotojų mobilumo ir migracijos iš užsienio valstybių klausimais. 

Ina įgijo teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete. Savo žinias tiek įmonių, tiek darbo bei migracijos srityse ji nuolat gilina dalyvaudama įvairiose konferencijose ir mokymuose.

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Kontaktinė informacija

Email