Vien 2019/2020 metais padėjome savo klientams pritraukti net EUR 1,9 mlrd. investicijų išleidžiant akcijų ir obligacijų emisijas

Jonas Balsys Direktorius, Kapitalo rinkų ir apskaitos konsultacijų paslaugų grupės vadovas, PwC Lietuva 18/02/21

Didelio pajamingumo obligacijų emisija, įtraukta į Airijos GEM biržą

Talkinome klientui debiutuojant didelio pajamingumo obligacijų rinkoje ir išleidžiant Standard & Poor’s ir Fitch reitinguotą spekuliatyvaus lygio emisiją pagal 144A Taisyklę. Obligacijos su fiksuotomis palūkanomis sėkmingai pritraukė institucinių investuotojų dėmesį iš Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos bei Azijos. Bendrovė obligacijas įtraukė į Airijos GEM biržą ir gautas lėšas naudojo tolesnei verslo plėtrai.

Obligacijų emisija su fiksuoto ir kintamo pajamingumo komponentais, įtraukta į Liuksemburgo biržą

Pagelbėjome emitentui rinkoms pasiūlyti dviejų segmentų – fiksuotų ir kintamų palūkanų - spekuliatyvius vertybinius popierius pagal 144A Taisyklę. Itin palankus investuotojų sentimentas sukūrė paklausą, viršijusią pasiūlą, todėl bendra emisijos vertė buvo padidinta. Įmonė obligacijas listingavo Liuksemburge, o lėšas naudojo kapitalo struktūros refinansavimui ir dividentams. Perėjimas nuo bankinio prie daugiausia obligacijų finansavimo, ir tik sąlyginų įsipareigojimų buvimas debtoriams (angl. „incurrence covenants“) suteikė kompanijai daugiau galimybių išleisti naujas obligacijas ateityje, ką itin palankiai įvertino esami bendrovės akcininkai.

Žaliųjų obligacijų emisija, įtraukta į NASDAQ Vilnius biržą

Padėjome klientui išleisti žaliųjų obligacijų emisiją pagal Reg S Taisyklę. Vertybiniai popieriai, skirti ir mažmeniniams investuotojams, buvo įtraukti į NASDAQ Vilnius biržą. Investuotojų, kurie daugiausia buvo iš Baltijos regiono, paklausa viršijo pasiūlą. Bendrovė lėšas naudojo apyvartiniam kapitalui ir kitoms bendroms korporatyvinėms reikmėms.

Pradinis viešasis akcijų platinimas, jas įtraukiant į NASDAQ Vilnius ir Londono biržas

Talkinome klientui, rinkoms pasiūliusiam savo naujai išleistas akcijas ir depozitoriumo akcijų pakvitavimus pagal 144A Taisyklę. Investicijas, pritrauktas iš Jungtinės Karalystės, Baltijos ir Šiaurės šalių bei kitų regionų, įmonė naudojo skaitmeninimo procesams ir verslo plėtrai.

Investicinio reitingo žaliųjų obligacijų emisija, įtraukta į Liuksemburgo ir NASDAQ Vilnius biržas

Prisidėjome įmonei išleidžiant investicinio reitingo žaliąsias obligacijas pagal Reg S Taisyklę, kurių emisija pritraukė investuotojus iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Lietuvos ir kitų šalių. Bendrovė gautas lėšas naudojo verslo plėtrai ir refinansavimui.

Pradinis ir antrinis viešasis akcijų platinimas, jas įtraukiant į Euronext Brussels biržą

Talkinome klientui, rinkoms pasiūliusiam savo esamas ir naujai išleistas akcijas pagal 144A Taisyklę. Išankstinis pagrindinių investuotojų susidomėjimas sukūrė stiprią akcijų paklausą, kelis kartus viršijusią pasiūlą. Investicijas, pritrauktas iš Jungtinės Karalystės, Švedijos, Prancūzijos ir kitų šalių, įmonė naudojo verslo plėtrai Europoje.

Susisiekite su mumis

Jonas Balsys

Jonas Balsys

Direktorius, Kapitalo rinkų ir apskaitos konsultacijų paslaugų grupės vadovas, PwC Lietuva

Tel. +370 682 71407

Sekite mūsų naujienas