Valstybės nekilnojamojo turto nuomininkams, kurių veikla karantino metu buvo uždrausta – mažinama nuoma

Rūta Brazauskienė „PwC Legal“ vyr. konsultantė, advokatė, PwC Lietuva 06/05/20

2020-05-06 vykusiame Vyriausybės posėdyje bendru sutarimu buvo pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ pakeitimo projektui.

Papildžius Vyriausybės nutarimą nauju punktu nustatoma, kad valstybės turto valdytojas karantino laikotarpiu ir du mėnesius po karantino atšaukimo sumažina valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartyje nurodytą valstybės nekilnojamojo turto nuomininko mokėtiną nuompinigių dydį susitariant, kad nuomininkas už valstybės nekilnojamojo turto nuomą moka 20 % viso nuomos sutartyje nustatyto nuompinigių dydžio.

Tačiau, kad tokie nuomos sutarties pakeitimai galėtų būti taikomi, nuomininkas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • nuomininkas su valstybės turto valdytoju galiojančią nuomos sutartį yra pasirašęs ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d.
 • nuomininko vykdoma veikla karantino laikotarpiu yra draudžiama arba ribojama ir dėl to jis patiria finansinių sunkumų ir negali arba iš dalies negali vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų mokėti nuomos sutartyje nustatytų nuompinigių
 • nuomininkas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė
 • nuomininkui iki 2020 m. kovo 15 d. nebuvo pradėti bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procesai
 • nuomininkas valstybės turto valdytojui yra pateikęs atitinkamą prašymą dėl nuompinigių dydžio mažinimo.

Kas turi būti nurodoma nuomininko teikiamame prašyme be prašymo mažinti nuompinigius?

 • Kad karantino laikotarpiu buvo draudžiama arba ribojama jo veikla
 • pateikta informacija apie jam suteiktas kitas valstybės pagalbos priemones, skirtas ekonomikai remti reaguojant į COVID-19
 • nurodyta, ar 2019 m. gruodžio 31 d. nuomininkas nebuvo sunkumų patirianti įmonė

Kartu su prašymu nuomininkai taip pat turi pateikti:

 • 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį
 • dokumentus, patvirtinančius, kad iki 2020 m. kovo 15 d. nuomininkui nebuvo pradėti bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procesai
 • valstybės turto valdytojo prašymu kitus dokumentus arba informaciją, reikalingą vertinant nustatytus reikalavimus

Atkreipkite dėmesį, kad nuompinigių sumažinimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei iki 2020 gruodžio 31d., o bendra suma negali viršyti 800 000 eurų (jei nuomininkas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje – 120 000 Eur, jei pirminės žemės ūkio produktų gamybos srityje – 100 000 Eur).

„Šis nutarimo pakeitimas – tai svarbi pagalba tiems verslams, kurie karantino laikotarpiu negalėjo tęsti savo veiklos ir dėl to patiria finansinių sunkumų. Reikia tikėtis, kad tokie pakeitimai bei palengvinimai leis sklandžiai ir operatyviai atkurti sustabdytą veiklą nuomojamose patalpose. O šiuo metu svarbiausias patarimas į pagalbą pretenduojantiems verslams – įdėmiai perskaityti keliamus reikalavimus ir kuo skubiau pateikti reikalingus dokumentus.“ – komentuoja „PwC Legal“ teisininkė, advokatė Rūta Brazauskienė.

Susisiekite su mumis

Rūta Brazauskienė

„PwC Legal“ vyr. konsultantė, advokatė, PwC Lietuva

Sekite mūsų naujienas