Paskelbtas karantinas – sąlyga atidėti sutarties vykdymo terminus, net jei COVID-19 teisiškai nebūtinai yra force majeure

Rokas Bukauskas „PwC Legal“ direktorius, advokatas, PwC Lietuva 24/03/20

Gal COVID-19  ir nebūtinai laikomas force majeure ir todėl gali atleisti nuo atsakomybės, tačiau paskelbtas karantinas tikrai gali būti pagrindas atleisti nuo atsakomybės. 

Karantino laikotarpiu privalomai uždaromos visos pramogų ir susibūrimo vietos, stabdomas žmonių kelionės į ir iš Lietuvos. 
 
Force majeure (aplinkybė, leidžianti atidėti sutarties vykdymą dėl aplinkybių, kurių sutarties šalis negalėjo numatyti ir kontroliuoti) yra sutartinė sąlygą - ji yra nustatoma sutartyje, net jeigu ji ir nenustatyta sutartyje, ji nustatoma pagal taikytiną teisę. Taikytiną teisę nustato ginčus nagrinėjanti institucija. Europos Sąjungoje (išskyrus Daniją, kur taikoma Roma konvecija turiniu iš esmės labai panaši į reglamentą) sutartims taikytina teisė nustatoma pagal 2008 m. birželio 17 d.  Reglamentą Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I). 
 
Kiekvieną teisinį santykį reguliuoja konkrečios valstybės teisė - teisė pasirinkta sutartyje, o jeigu nepasirinkta - teisė, kuri (pagal Romą I) yra labiausiai susijusi su santykiu (pvz. pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutartyje - pardavėjo arba paslaugų teikėjo nuolatinės gyvenamosios vietos teisė). Šiuo atveju COVID-19, ką pažymi ir daugelis ekspertų, nebūtinai būtų pripažįstama force majeure aplinkybe visose sutartyse. Pavyzdžiui, kai kurių Kinijos ekspertų nuomone ir atsižvelgiant į SŪRS metu buvusią praktiką pagal Kinijos teisę COVID-19  tikriausiai nebus pripažįstama force majeure aplinkybe. Taigi, jeigu jūsų ir tiekėjų/pirkėjų sutartinius santykius reguliuoja Kinijos teisė (kas labai dažnai būna sutartyse su pirkėjais/tiekėjais iš Kinijos), tikėtina, kad dėl COVID-19  negalėsite atidėti sutarties vykdymo.

Roma I, kaip, beje, ir daugelis kitų taikytiną teisę parenkančių nacionalinių taisyklių, numato, kad sutartimi ar net ir nesant sutarties negalima atsisakyti taikyti tų taisyklių, kurios yra itin svarbios valstybėje, kurioje yra ginčą nagrinėjanti institucija. Šiuo atveju, LR vyriausybės paskelbtas karantinas, būtent ir yra tokia taisyklė, kuri yra privalomai vykdoma. Dėl šios taisyklės galiojimo, jeigu yra paveikiamos jūsų tiekimo/gamybos galimybės, sutarties vykdymas turėtų būti nukeliamas karantino galiojimo laiku. 
 
Taigi, jeigu dėl COVID-19  nebūtinai būtų leidžiama jūsų sutartiniuose santykiuose taikyti force majeure, dėl paskelbto karantino - sutarties vykdymas gali būti atidėtas karatino galiojimo laikotarpiui.

Susisiekite su mumis

Rokas Bukauskas

Rokas Bukauskas

„PwC Legal“ direktorius, advokatas, PwC Lietuva

Sekite mūsų naujienas