ES valstybės narės galės pasinaudoti lankstesne valstybės pagalbos teikimo tvarka

24/03/20

Kovo 19 d. Europos Komisija, siekdama sumažinti neigiamas pasekmes ekonomikai dėl COVID-19 protrūkio patvirtino laikiną komunikatą, kurio pagrindu ES valstybės narės galės lanksčiau teikti valstybės pagalbą.

Komunikatas, skirtas ekonomikai remti, remiasi sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalimi ir jame pripažįstama, kad ekonomika dėl COVID-19 protrūkio patiria rimtų sutrikimų. Todėl siekiant išsaugoti ekonomikos tęstinumą, komunikate numatyta laikina penkių rūšių pagalba, kurią Europos Komisija laikys pateisinama ir suderinama su vidaus rinka ir kuri bus patvirtinta labai greitai atitinkamai ES valstybei narei apie ją pranešus:

i) tiesioginės dotacijos, selektyvios mokesčių lengvatos ir išankstiniai mokėjimai – valstybės narės galės nustatyti schemas, skirtas suteikti įmonei iki 800 000 EUR siekiant patenkinti įmonės skubius likvidumo poreikius;

ii) valstybės garantijos iš bankų imamoms paskoloms – valstybės narės galės suteikti valstybės garantijas paskoloms, teikiamoms bankų siekiant užtikrinti tolimesnį bankų paskolų teikimą klientams;

iii) subsidijuotos valstybės paskolos įmonėms – valstybės narės įmonėms galės suteikti paskolas su lengvatinėmis palūkanomis patenkinti įmonėms neatidėliotinus apyvartinius ir investicinius poreikius;

iv) garantijos ir paskolos, teikiamos per kredito įstaigas ar kitas finansines įstaigas – valstybės narės galės remtis esamais bankų skolinimo pajėgumais ir naudoti juos kaip paramos priemonę įmonėms, ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms.

v) trumpalaikis eksporto kredito draudimas – valstybės narės galės tam tikrose rinkose suteikti trumpalaikį draudimą eksporto draudimui.

Laikinajame komunikate numatytomis valstybės pagalbos priemonėmis ES valstybės narės galės pasinaudoti iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 

Susisiekite su mumis

Sekite mūsų naujienas