Tvarumo kryptimi: noras augti ne tik šiandien, bet ir tolimesnėje perspektyvoje

Tvarumo keliu žengia vis daugiau įmonių – kelia tikslus, rengia strategijas, jas įgyvendina ir dalinasi pasiekimais su tais, kurie svarbūs verslo sėkmės kelyje – vartotojais, kreditoriais, investuotojais, darbuotojais ir kitais verslo partneriais.

Ronaldas Kubilius, „PwC“ Lietuvoje vyr. projektų vadovas, atsakingas už ESG paslaugas ir Teodoras Steponavičius, advokatų kontoros „PwC Legal“ projektų vadovas, advokatas dalinasi įžvalgomis apie tai, ką Lietuvos verslai jau yra nuveikę tvarumo, socialinės atsakomybės srityje, taikomas metodikas ir tvarumo ataskaitos  pateikimo formatus, iššūkius įgyvendinant ESG tikslus.

„Ne tik lyderiai, bet ir mažesnės įmonės jau ėmėsi planuoti ir įgyvendinti veiksmus tvarumo srityje. Tad šie metai aiškiau atskleis, kaip Lietuvos verslams praktiškai pavyksta įgyvendinti savo ESG tikslus, išnaudoti galimybes, tinkamai pasiruošiant teikti konkretesnę informaciją, atsižvelgiant į Europos Sąjungos reglamentavimo pasikeitimus dėl ESG informacijos atskleidimo įpareigojimų įmonėms praplėtimo“

– komentuoja Ronaldas Kubilius, „Pwc“ Lietuva vyr. projektų vadovas

Augant tvarumo svarbai visuose verslo sektoriuose, įmonės vis dažniau šalia finansinių ataskaitų skelbia informaciją apie jų veiklos atitiktį ESG principams reguliariose tvarumo ataskaitose. Įmonių tvarumo ataskaitos gali turėti skirtingus pavadinimus - nefinansinės ataskaitos, ESG ataskaitos, socialinės atsakomybės ataskaitos, tvaraus vystymosi ar verslo ataskaitos. Tačiau daugelio jų turinys atskleidžia  informaciją apie įmonės veiklos aplinkosauginį, socialinį ir valdysenos poveikį globaliems veiksniams.

„Praktikoje yra visa eilė ESG informacijos atskleidimo standartų bei metodikų, pripažįstamų ir taikomų tarptautiniu mastu. Standartai turi skirtingus informacijos pateikimo būdus, tikslines auditorijas, duomenų pjūvius bei tikslus. Tad kiekviena įmonė turi pasirinkti jai priimtiniausią ir tinkamiausią ESG duomenų atskleidimo metodiką pagal savo veiklos specifiką, ESG brandą įmonėje, turimus duomenis, informacijos atskleidimo tikslus ir pagrindinę tikslinę auditoriją“

– pažymi Teodoras Steponavičius, advokatų kontoros „PwC Legal“ projektų vadovas, advokatas

Plačiau skaitykite „Verslo žinių“ portale.
 

Susisiekite su mumis

Ronaldas Kubilius

Ronaldas Kubilius

Vyr. projektų vadovas, ESG, mokesčių ir teisės paslaugos, PwC Lietuva

Tel. +370 612 89450

Teodoras  Steponavičius

Teodoras Steponavičius

Projektų vadovas, Advokatas, „PwC Legal“, PwC Lietuva

Sekite mūsų naujienas