Paying Taxes 2018

Įvedus prievolę deklaruoti mokesčius tik elektroniniu būdu, Lietuva Pasaulio banko „Paying Taxes 2018“ mokesčių reitinge pakilo 9 pozicijomis

Naujausioje verslo konsultacijų bendrovės „PwC“ ir Pasaulio banko grupės parengtoje ataskaitoje „Paying Taxes 2018“ Lietuva bendrame reitinge užima 18 poziciją iš 190 pasaulio šalių.

Lyginant su pernai metais, Lietuvos reitingas pakilo devyniomis pozicijomis (pagal „Paying Taxes 2017“ – 27). Šiemet Lietuvos pakilimą reitinge iš esmės lėmė ženkliai sumažėjęs laikas, kurį mokesčių mokėtojai praleidžia apskaičiuojant, deklaruojant ir sumokant mokesčius.

Anot „PwC“ partnerio Nerijaus Nedzinsko, toks ryškus pokytis rodo teigiamą Mokesčių administratoriaus įgyvendintų reformų poveikį (t.y. prievolės teikti deklaracijas elektroniniu būdu įvedimas bei išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) diegimas).

„Lietuvos mokesčių apskaičiavimui, deklaravimui ir sumokėjimui praleidžiamų valandų skaičiaus rodiklis sumažėjo nuo 171 iki 109 valandų per metus, kai tuo tarpu Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių vidurkis yra 161 valanda.

Toks pokytis rodo tai, kad sėkmingai yra einama link Mokesčių administratoriaus tikslo efektyvinti mokesčių administravimą Lietuvoje įgyvendinimo, dėl to mažėja ir mokesčių mokėtojų mokesčių apskaičiavimui, deklaravimui ir sumokėjimui praleidžiamų valandų skaičius, kuris jau dabar yra žymiai mažesnis nei daugumoje kitų Europos šalių,“ teigia „PwC“ partneris Nerijus Nedzinskas.

Lenkia latviai ir estai

Nors Lietuva atrodo ganėtinai konkurencingai Europos Sąjungos šalių kontekste, lyginant ją su kitomis Baltijos šalimis, dar turime kur tobulėti. Latvija užima 13-ą poziciją, o Estija – 14-ą.

Latvija ir Estija „Paying Taxes 2018“ reitinge pozicijų atžvilgiu Lietuvą lenkia tik keliais laipteliais, tačiau analizuojant kiekvieną rodiklį atskirai, pasireiškia reikšmingesni skirtumai. Pavyzdžiui, tas pats mokesčių apskaičiavimui, deklaravimui ir sumokėjimui praleidžiamų valandų skaičius Latvijoje yra 168 valandos, o Estijoje tik 50.

„Lyginant Lietuvą su kitomis Baltijos šalimis taip pat reiktų nepamiršti mokesčių sistemų skirtumų, ypač reiktų išskirti Estiją. Ten įmonės pelno mokestį deklaruoja ir moka tik paskirstant pelną, atitinkamai įmokų ir sugaištamų valandų skaičius yra mažesnis nei Lietuvoje. Latvijos mokesčių sistema praėjusiais metais buvo panašesnė į Lietuvos, todėl ir rodikliai yra panašūs. Vis dėlto, atsižvelgiant į dabar Latvijoje įgyvendinamas mokesčių reformas, kitais metais situacija gali reikšmingai pasikeisti,“ – sako „PwC“ partneris Nerijus Nedzinskas.

Didžiausia našta – darbo jėgos apmokestinimas

N. Nedzinsko teigimu: „Didžiausią naštą Lietuvos įmonėms vis dar sukuria darbo jėgos apmokestinimas. Lietuva yra sparčiai besivystanti šalis, kurioje darbo jėga vis labiau brangsta, atitinkamai, mokesčių sumokama daugiau. O didelė darbuotojų pajamų apmokestinimo našta atgraso potencialius užsienio investuotojus.“

Remiantis „Paying Taxes 2018“ ataskaita, bendras mokesčių tarifas Latvijoje yra mažesnis (35,9 proc.) nei Lietuvoje, o Estijoje – didesnis (48,7 proc.). Didžiausią mažų ir vidutinių įmonių mokamų mokesčių dalį Lietuvoje sudaro darbo jėgai tenkantys mokesčiai (35,2 proc.), tokia pati situacija ir Estijoje.

„Anksčiau Lietuvoje diskutuoti siūlymai supaprastinti gyventojų apmokestinimą ir nustatyti du mokesčius – GPM ir pensijų draudimo mokestį (PDM) bei apjungti nekilnojamojo turto mokestį, žemės mokestį ir valstybinės žemės nuomos mokestį, kas darytų teigiamą įtaką Lietuvos pozicijai „Paying Taxes 2018“ reitinge, vis dar lieka tik pasiūlymais,“ – komentuoja „PwC“ partneris.

Kiti nagrinėti rodikliai, kurie turėjo įtakos bendram reitingui, beveik nepakito. „PwC“ ir Pasaulio banko ataskaitoje analizuojamai vidutinei įmonei tenkantis bendras mokesčių tarifas[1] (42,7 proc.) bei mokestinių įmokų skaičiaus rodiklis (11 įmokų per metus) išliko tokie patys. Rodiklis, vertinantis procedūrų, vykdomų po deklaracijų pateikimo, administracinę naštą neženkliai nukrito iki 97,52 balų iš 100 galimų (pagal „Paying Taxes 2017“ – 97,57).

„Paying Taxes 2018“ reitingas sudaromas įvertinus 4 kiekvienos šalies rodiklius: 1) bendras mokesčių tarifas, 2) mokesčių apskaičiavimui, deklaravimui ir sumokėjimui praleidžiamas valandų skaičius, 3) per metus atliekamų mokesčių įmokų skaičius bei 4) rodiklis, vertinantis procedūrų, vykdomų po deklaracijų pateikimo, administracinę naštą (t.y. kiek laiko sugaištama tikslinant deklaracijas, kokia mokesčių patikrinimo tikimybė patikslinus deklaracijas bei kiek užtrunka permokėto PVM susigrąžinimas).

Bendri „Paying Taxes 2018“ rezultatai

„Paying Taxes 2018“ ataskaitoje pastebima, kad, kaip ir ankstesniais metais, mokesčių srityje šalys didžiausią dėmesį skiria ne mokesčių tarifų mažinimui, bet technologiniam tobulinimui bei mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo paprastinimui (diegiamos elektroninės dokumentų pateikimo ir mokėjimo sistemos ir pan.). Pabrėžiama, kad technologinė pažanga iš esmės pakeitė tai, kaip mokesčių administratorius bendrauja su mokesčių mokėtojais, kaip jis atrenka įmones patikrinimui bei kaip šie patikrinimai yra atliekami.

Ataskaitoje teigiama, kad bendras mokesčių tarifas pasaulyje, tenkantis standartinei įmonei nuo jos pelno (remiantis leidinio „Doing Business“ metodologija), padidėjo 0,1 proc. palyginus su praeitais metais (nuo 40,4 proc. iki 40,5 proc.). Per metus tokia įmonė atlieka 24 mokestinius mokėjimus (25 mokėjimai pernai metais) ir praleidžia 240 valandų mokestinėms prievolėms įvykdyti, t. y. penkiomis valandomis mažiau palyginus su praėjusių metų rezultatu.

Ataskaita atkleidžia, jog PVM permokos grąžinimo procedūra veikia 51 šalyje iš 162, kuriose egzistuoja PVM apmokestinimo sistema. Parengti PVM permokos grąžinimo prašymą vidutiniškai trunka daugiau nei 18 valandų, tačiau PVM grąžinimo įmonė vidutiniškai turi laukti apie 7 mėn. (beveik 28 savaites). Tyrimas taip pat rodo, kad savanoriškas pelno mokesčio deklaracijos patikslinimas, tikėtina, gali sukelti mokesčių patikrinimą 81 šalyje. Vidutiniškai, pelno mokesčio deklaracijos patikslinimas mokesčių mokėtojui užtrunka 16 valandų, tačiau jei inicijuojamas pelno mokesčio patikrinimas, jis gali trukti daugiau nei 27 savaites.

Ataskaitoje „Paying Taxes 2018“  įvertinti šie privalomieji mokesčiai ir įmokos, kuriuos tiriamu laikotarpiu per metus turėjo sumokėti vidutinio dydžio įmonė: pelno mokestis, darbdavio mokamos įmokos į socialinio draudimo fondą ir kiti su darbo santykiais susiję mokesčiai, turto mokesčiai, nuosavybės perleidimo mokesčiai, dividendų mokestis, kapitalo prieaugio pajamų mokestis, finansinių sandorių mokestis, atliekų surinkimo mokesčiai, transporto priemonių ir kelių mokesčiai bei kiti smulkūs mokesčiai ir rinkliavos.

Daugiau informacijos apie „Paying Taxes 2018” galite rasti čia: www.pwc.com/payingtaxes.

Ataskaita „Paying Taxes” yra Pasaulio banko grupės ataskaitos „Doing Business“ dalis. Daugiau informacijos apie „Doing Business“ ataskaitą galite rasti čia: www.doingbusiness.org.

Apie Pasaulio banko grupę

Pasaulio banko grupė yra viena iš didžiausių informacijos ir finansavimo besivystančioms šalims teikėjų pasaulyje. Ją sudaro penkios glaudžiai tarpusavyje susijusios institucijos: Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (IBRD), Tarptautinė plėtros asociacija (IDA), Tarptautinė finansų korporacija (IFC), Daugiašalė investicijų garantijų agentūra (MIGA) ir Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID). Kiekvienos institucijos vaidmuo yra skirtingas kovoje su skurdu ir siekyje pagerinti besivystančiose šalyse gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę. Daugiau informacijos galite rasti: www.worldbank.org, www.miga.org ir www.ifc.org.

Apie „PwC“

„PwC“ firmos padeda organizacijoms ir fiziniams asmenims kurti vertę, kurios jie siekia. „PwC“ firmų tinklas veikia 157 šalyse, kuriose dirba daugiau nei 223 000 žmonių, įsipareigojusių teikti kokybiškas audito, mokesčių ir konsultacijų paslaugas. Išsakykite rūpimus klausimus mums ir sužinokite daugiau, apsilankę mūsų svetainėje adresu www.pwc.com.

„PwC“ vadinamas „PwC“ tinklas ir (arba) viena ar daugiau šiam tinklui priklausančių firmų narių, kurių kiekviena yra atskiras ir savarankiškas juridinis vienetas. Išsamesnės informacijos ieškokite mūsų svetainėje adresu www.pwc.com/structure.

[1] Bendras mokesčių tarifas apskaičiuojamas kaip santykis tarp „Paying Taxes“ ataskaitoje nagrinėtos vidutinės įmonės sumokėtų mokesčių ir jos finansinio rezultato.

Susisiekite su mumis

PricewaterhouseCoopers, UAB
Tel. +370 (5) 239 23 00
Email

Sekite mūsų naujienas