Paying Taxes 2017

Pasaulio banko grupės ir „PwC“ parengta ataskaita, kurioje apžvelgiamos mokesčių sistemos iš 190 pasaulio šalių. Ataskaita parodė, kad kaip ir ankstesniais metais, mokesčių srityje šalys didžiausią dėmesį skiria ne mokesčių tarifų mažinimui, bet technologiniam tobulinimui bei mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo paprastinimui (diegiamos elektroninės dokumentų pateikimo ir mokėjimo sistemos ir pan.).

Naujausioje Pasaulio banko grupės ir „PwC“ parengtoje ataskaitoje „Paying Taxes 2017“ Lietuva bendrame reitinge užima 27 poziciją. Reitingas sudaromas įvertinus 4 rodiklius: rodiklis, vertinantis procedūrų, vykdomų po deklaracijų pateikimo, administracinę naštą (tai yra naujas rodiklis, taikomas nuo 2017 m.), bendras mokesčių tarifas, mokesčių apskaičiavimui, deklaravimui ir sumokėjimui praleidžiamas valandų skaičius bei per metus atliekamų mokesčių įmokų skaičius. Lietuvos pakilimą reitinge iš esmės lėmė šiais metais įvestas naujas rodiklis.

Rodiklis, vertinantis procedūrų, vykdomų po deklaracijų pateikimo, administracinę naštą

Palyginus su pernai metais, pritaikius atnaujintą skaičiavimo metodologiją, Lietuvos reitingas pakilo dvejomis pozicijomis (pagal „Paying Taxes 2016“ – 29). Vis dėlto, jeigu papildomas rodiklis nebūtų skaičiuojamas (t.y. vertinimas būtų atliekamas kaip ir praeitais metais), Lietuva šiais metais būtų tik 50-oje reitingo vietoje, kas yra viena pozicija žemiau nei pernai. 

Mokesčiams administruoti praleidžiamo laiko rodiklis

Pagal „Paying Taxes 2017“ ataskaitą, Lietuvoje mokesčių deklaravimui ir sumokėjimui vidutinei įmonei reikia 171 valandų (tiek pat buvo ir praeitais metais). Įmonės Lietuvoje sugaišta mažiau laiko deklaruodamos ir sumokėdamos mokesčius nei vidutiniškai Europos ir Centinės Azijos regione (221,5 val.), bet daugiau nei EBPO šalių vidurkis (163,4 val.). Latvijoje bei Estijoje tam sugaištama mažiau laiko – atitinkamai 168,5 val. ir 84 val.

Įmokų skaičiaus rodiklis

Lietuvoje mokestinių įmokų skaičiaus rodiklis išlieka toks pats lyginant su praeitais metais ir siekia 11 įmokų per metus, t.y. mažesnis nei Europos ir Centrinės Azijos regiono vidurkis (17,6), tačiau didesnis nei Latvijoje (7) ir Estijoje (8). 

Darbo jėgos apmokestinimas

Didžiausią mažų ir vidutinių įmonių mokamų mokesčių dalį, pagal „Paying Taxes 2017“ ataskaitą Lietuvoje sudaro darbo jėgai tenkantys mokesčiai (35,2 proc.). Darbo jėgai tenkančių mokesčių administravimui taip pat tenka ir didžiausia dalis laiko, skirto mokesčių atitikimui užtikrinti – 85 val.

Susisiekite su mumis

PricewaterhouseCoopers, UAB
Tel. +370 (5) 239 23 00
Email

Sekite mūsų naujienas