VMI: audito bylų iki 2018 m. vidurio netikrinsime

Vytenis Lazauskas Vyr. projektų vadovas 25/08/17

„Verslo žinios“, publikuota: 2017 06 19, autorius: Vytautas V. Žeimantas

Nors mokesčių administratoriui skirtas audito bylas didelės įmonės jau turėjo parengti šių metų pradžioje, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) kol kas neturi priemonių joms patikrinti, todėl patikrinimus atideda iki 2018 m. vidurio.

Bendrovės, kurių pajamos viršija 8 mln. Eur, nuo šių metų sausio 1 d. mokesčių administratoriui pareikalavus privalo pateikti SAF-T rinkmeną su aibe duomenų apie bendrovę, tačiau kol kas VMI neturi techninių galimybių analizuoti šiuos duomenis. Šiuo metu VMI vykdo SAF-T posistemio įdiegimo viešojo pirkimo procedūras.

Eglė Ramanauskienė, VMI Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos projekto vadovė, pabrėžia, kad įmonės buhalterinės apskaitos duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje turės teikti pagal mokesčių administratoriaus pareikalavimą kontrolės veiksmo metu.

Patikrinimus atideda

„Praktikoje reikalavimas teikti SAF-T rinkmeną už pirmuosius duomenų teikimo SAF-T rinkmenoje metus (2017 m.) bus keliamas atliekant pelno mokesčio mokestinius tyrimus ir patikrinimus, ne anksčiau nei 2018 06 15 – suėjus pelno mokesčio deklaravimo už 2017 m. terminui“, – pabrėžia p. Ramanauskienė. Anot jos, tikrinant ankstesnius mokestinius laikotarpius, prievolės pateikti duomenis SAF-T formatu nėra.

„Atvejus, kai mokesčių mokėtojai neturi galimybių apskaitos duomenis perduoti SAF-T rinkmenoje, mokesčių administratorius vertins individualiai, vadovaudamasis Lietuvos mokesčių administravimo įstatymo įtvirtintais principais, – pabrėžia p. Ramanauskienė. – Už duomenų nepateikimą įstatymai numato administracinę atsakomybę, tačiau, sprendžiant administracinės atsakomybės taikymo klausimą, bus objektyviai ir individualiai vertinamos jų nepateikimo priežastys.“

Vytenis Lazauskas, konsultacijų bendrovės „PwC“ Audito skyriaus vyriausiasis projektų vadovas, atkreipia dėmesį, kad SAF-T specifikacija itin detali – ji yra dvigubai ilgesnė negu tokie reikalavimai Lenkijoje.

„Kyla didelis klausimas, ar tikrai VMI naudos ir analizuos visą prašomą iš verslo informaciją. Reikia pateikti kiekvieno pirkimo per kasą detalią informaciją, kiekvieno atsargos judėjimo detalią informaciją – tokios informacijos kiekiai yra milžiniški ir ją paimti iš apskaitos sistemų ir sukelti į SAF-T bylą yra didelis techninis iššūkis“, – sako p. Lazauskas. Tam tikros prašomos informacijos didžioji dalis įmonių apskritai nėra pajėgios pateikti.

„Informacijos apie periodo pradžioje įmonės turimų atsargų tiekėjus ir konkrečias sąskaitas, pagal kurias tos atsargos buvo įsigytos, pateikti neįmanoma, nes atsargų nurašymas apskaitoje paprastai nėra siejamas su konkrečiu atsargų įsigijimu, tokia informacija apskaitoje nėra kaupiama“, – pateikia pavyzdį p. Lazauskas.

Įmonės nukentės

Giedrius Valuckas, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) Investicijų komiteto pirmininkas, pabrėžia, kad tokio VMI projekto jau seniai reikėjo, tačiau gaila, kad jis netinkamai sudėliotas.

„VMI paprašius, tam tikros įmonės jau privalo turėti galimybę teikti duomenis pagal pateiktas specifikacijas, nors visas projektas dar tik derinamas. Nei verslo įmonės, nei jų IT konsultantai iki dabar net neturi galimybių pasitikrinti duomenų bylos VMI patvirtintoje bandomojoje terpėje“, – stebisi p. Valuckas. Anot jo, pradžioje viską reikėjo išbandyti su keliasdešimčia įmonių, paruošti specifikacijas, jas išbandyti ir tik tuomet pradėti oficialią projekto dalį.

„Dabar jau viskas turi veikti, tačiau dar kelerius metus reikalavimai bus keičiami, o tai įmonėms kainuos papildomai“, – teigia LINPRA Investicijų komiteto pirmininkas. Jis siūlo VMI prie projekto dirbantiems specialistams apsilankyti gamybos įmonėse ir panagrinėti, kokią informaciją galima gauti iš apskaitos sistemų ir kuri yra aktuali.

VMI pripažįsta, kad rodiklių specifikacijas planuoja keisti. Atsižvelgiant į verslo atstovų teikiamas pastabas, artimiausiu metu planuojama atnaujinti 2015 07 21 VMI viršininko įsakymu Nr. VA-49 patvirtintą Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninę specifikaciją ir XML struktūros aprašą, taip pat bus numatyta naujos XML struktūros įsigaliojimo data. VMI atkreipia dėmesį, kad, įsigaliojus atnaujintai XML struktūrai, tam tikrą laiką galios ir senoji XML struktūra.

Anot p. Lazausko, „PwC“ Audito skyriaus specialisto, susitikimo su verslu metu 2016 m. lapkritį VMI komentavo, kad dar nėra ir 2017 m. nebus visiškai pasiruošusi analizuoti SAF-T bylų, bet oficialios komunikacijos, kad šiemet neprašys SAF-T bylų, nebuvo.

„Teisės aktai neleidžia prašyti duomenų SAF-T rinkmenoje už ankstesnius kaip 2017 finansinius metus, todėl tikėtina, kad, pavyzdžiui, tikrindama pelno mokestį VMI norės sulaukti įmonių deklaracijų, kurios bus teikiamos tik 2018 m. birželį“, – teigia p. Lazauskas.

Anot specialisto, SAF-T rinkmenos VMI galėtų prašyti ir daug anksčiau, tačiau SAF-T rinkmenoje duomenų apimtis didžiulė ir rankiniu būdu ar specialiai SAF-T analizei nepritaikyta programa jokių išsamių patikrinimų atlikti nepavyks. Kuriant programinę įrangą VMI greičiausiai paprašys kelių jau veikiančių SAF-T rinkmenų iš įmonių.

Papildomi reikalavimai

„VMI atsakymuose komentuoja, kad bus reikalavimų pokyčių. Įmonėms, kurios stropiai laikosi teisės aktų nurodymų ir jau šiandien yra pasiruošusios teikti SAF-T bylas, tai nėra gera žinia, nes jos vėl turės atlikti pakeitimus. Tarptautinėse įmonėse, kur IT sistemos prižiūrimos iš užsienio, bet kokie IT darbai yra planuojami metus į priekį. Jeigu keisis SAF-T reikalavimai, jau pasiruošusioms įmonėms bus galvos skausmo, kaip pakoreguoti SAF-T pagal atnaujintus reikalavimus“, – teigia p. Lazauskas.

Anot jo, iš VMI atsakymų galima suprasti, kad VMI ketina keisti privalomų laukų apibrėžimą. Šiuo metu VMI yra deklaravusi, kad nepriklausomai nuo to, ar laukas yra pažymėtas žvaigždute kaip privalomas ar ne, VMI reikalaus pateikti tiktai tokią informaciją, kurią įmonė kaupia savo apskaitos sistemose. Jeigu įmonė tam tikros informacijos nekaupia, ji gali jos nepateikti.

„Iš VMI atsakymų į mūsų klausimus suprantame, kad ji ketina įvesti būtinus laukus, kuriuos reikės užpildyti ir tuomet, jeigu įmonė tokios informacijos neturi“, – pabrėžia p. Lazauskas.

 Kai 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. Eur – nuo 2017 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis (apie 1.000 įmonių).

Kai 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700.000 Eur – nuo 2018 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis (apie 8.000 įmonių).

Kai 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 45.000 Eur – 2019 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis (apie 25.000 įmonių).

Susisiekite su mumis

Vytenis Lazauskas
Vyr. projektų vadovas
Tel. +370 680 83035
Email

Sekite mūsų naujienas