Ką reikia pakeisti, kad talentingos moterys sparčiai kiltų karjeros laiptais?

Rasa Radzevičienė Partnerė, Audito departamento vadovė, PwC Lietuva 08/03/18

Vis daugiau moterų aktyviai siekia karjeros, tačiau dauguma ragina užtikrinti lyčių lygybę darbovietėje

  • 82 % apklaustų moterų yra užtikrintos savo gebėjimu įgyvendinti karjeros tikslus ir 73 % moterų aktyviai ieško geresnių karjeros galimybių
  • 42 % moterų nerimauja dėl to, kad šeimos kūrimas gali turėti neigiamos įtakos jų karjerai ir 48 % mamų teigia, kad grįžusios į darbą jautėsi nepastebėtos svarstant paaukštinimo klausimus ar skiriant atsakingus darbuotojus reikšmingiems projektams
  • 45 % moterų mano, kad lyčių lygybės problema gali trukdyti jų karjerai ir tik 51 % moterų mano, kad jų darbdavių pastangų pakanka lygiateisei darbo aplinkai užtikrinti
  • 58 % moterų nurodė, kad darbdaviams būtina didinti skaidrumą
  • Verslo konsultacijų bendrovė „PwC“ apklausė daugiau kaip 3 600 verslo pasaulio moterų (28–40 m.), kad išsiaiškintų jų patirtį siekiant karjeros. Apklausoje dalyvavo moterys, dirbančios 27 verslo sektoriuose 60-yje valstybių.

„PwC“ atlikta apklausa Metas kalbėti: kas turi keistis moterų darbo aplinkoje atskleidžia, kad moterys yra pasitikinčios savimi, ambicingos ir pasiruošusios visiems galimiems iššūkiams. Vis dėlto daugelis nepasitiki savo darbdavių pateikiama informacija apie dabartines ir potencialias karjeros galimybes ar kas padeda, ar kenkia jų karjerai.

„Nors įmonių vadovai pripažįsta, kad svarbu užtikrinti lyčių lygiateisiškumą įmonėse ir skatinti moterų pasitikėjimą, tačiau ši žinutė nėra dar pakankamai stipri ir įsisąmoninta,“ – atkreipia dėmesį Rasa Radzevičienė, „PwC Lietuva“ partnerė.

45 % moterų yra įsitikinusios, kad darbuotojo statusas (lytis, etninė kilmė, amžius, orientacija) gali tapti kliūtimi kylant karjeros laipteliais organizacijoje ir tik 51 % moterų sutinka, kad pakanka, kiek darbdaviai daro, sprendžiant lyčių įvairovės problemą.

Anot (58 %) moterų, tam, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos karjerai, būtina didinti skaidrumą. Tai reiškia, kad turi būti aiškiai apibrėžti tiek darbdavių, tiek darbuotojų lūkesčiai, teikiama aiški informacija apie karjeros raidos galimybes ir atvirai kalbama su darbuotojais, kad jie žinotų, kokia jų dabartinė situacija ir ko iš jų tikimąsi.

„Tikra lyderė ar lyderis turėtų sukurti tokią aplinką, kur būtų skatinamas atviras dialogas su darbuotojais  dėl jų karjeros,  visiems darbuotojams būtų taikomi vienodi kriterijai ir būtų vengiama bet kokių lyčių stereotipų, kurie vis dar turi neigiamos įtakos moterims, siekiančioms karjeros tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje, - sako Rasa Radzevičienė, „PwC Lietuva“ partnerė.

Beveik visos moterys teigia, kad joms svarbu dirbti mėgstamą darbą (97 %)  ir turėti galimybę lanksčiai derinti profesinį ir asmeninį / šeimos gyvenimą (95 %). Karjeros aukštumos svarbios 75 % moterų. 82 % moterų neabejoja savo sugebėjimais įgyvendinti savo karjeros siekius.

38 % visų apklausoje dalyvavusių moterų mano, kad, pasirinkdamos galimybę derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą ir naudodamosi lanksčiu darbo grafiku gali pakenkti savo profesinei karjerai. Akivaizdu, kad apklausoje dalyvavusioms moterims susirūpinimą kelia, jų nuomone, galimos neigiamos pasekmės karjerai dėl motinystės atostogų ar pasirinkto lankstaus darbo grafiko.

Trys dalykai, kuriuos būtina keisti:

„PwC“ apklausoje pateikiami trys esminiai klausimai, į kuriuos lyderiai privalo atkreipti dėmesį, kad padėtų moterims siekti karjeros:

1.     Skaidrumas ir pasitikėjimas. Moterims būtina žinoti, kokios jų galimybės sėkmingai siekti karjeros. Jos taip pat turi pasitikėti grįžtamuoju ryšiu. Didesnis skaidrumas ne tik bus naudingas moterims, bet kurs labiau integruotą aplinką, suteikiančią tiek moterims, tiek ir vyrams daugiau galimybių išnaudoti savo potencialą.

2.    Strateginė parama. Moterims reikia iniciatyvių lyderių (tiek moterų, tiek ir vyrų) ir bendraminčių, kurie skatintų tobulėti, palaikytų moterį siekiant profesinės karjeros. Parama darbo vietoje ir asmeniniame gyvenime padės sustiprinti moterų gebėjimus ginti savo profesinius interesus – šie gebėjimai labai svarbūs tobulėjant ir užtikrinant tolesnę profesinę sėkmę.

3.    Gyvenimas, šeima ir darbas. Anot moterų, svarbu, kad darbdaviai keistų savo požiūrį ir padėtų talentingoms darbuotojoms suderinti darbą, asmeninį ir šeimos gyvenimą bei motinystę. Vengtų galimo išankstinio nusistatymo ir siūlytų veiksmingus  sprendimus. Reiktų skatinti ir rodyti daugiau geriausios praktikos pavyzdžių. Labai svarbu, kad darbuotojai jaustų visapusišką palaikymą.

Daugiau informacijos apie tyrimą: www.pwc.com/timetotalk

Susisiekite su mumis

PricewaterhouseCoopers, UAB

Tel. +370 (5) 239 23 00

Sekite mūsų naujienas