Mokestinis ginčas: „PwC“ sėkmingai atstovavo klientą ESTT akcizų byloje

2017 m. liepos 13 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) lietuviškoje byloje C-151/16 išaiškino, kad valstybėms narėms yra draudžiama formaliais reikalavimais riboti įmonių teisę pasinaudoti akcizų lengvata, skirta laivų degalams. Šis ESTT sprendimas gali atverti kelius ir kitoms įmonėms, kurioms VMI negrąžino akcizų dėl formalių trūkumų.

Ketverius metus besitęsiančiame mokestiniame ginče „PwC“ ekspertai atstovavo UAB „Vakarų Baltijos laivų statyklą“, kai VMI atsisakė grąžinti įmonei akcizą, sumokėtą nuo laivo savininkui perparduotų degalų, kadangi įmonė nepateikė VMI licencijos verstis degalų prekyba.

Toks reikalavimas nustatytas LR Vyriausybės nutarime. Tuo pačiu VMI neginčijo, kad įmonės aplinkybės atitiko akcizo lengvatos taikymo kriterijus pagal Akcizų įstatymą ir Direktyvą. LVAT kreipėsi į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą, kuriame ESTT konstatavo, kad Vyriausybės nutarime nustatytos formalios sąlygos yra neteisėtos.

Ribojančios sąlygos prieštarauja Akcizų direktyvai

LR Vyriausybės patvirtintose taisyklėse dėl atsargų ir degalų laivams ir orlaiviams tiekimo nustatyti formalūs reikalavimai užkerta kelią įmonėms pasinaudoti akcizo lengvata. Jos negali neapmokestinti laivams skirtų degalų arba susigrąžinti sumokėtą akcizą, jeigu neatitinka kokių nors formalių reikalavimų, pavyzdžiui, nepateikia VMI leidimo verstis degalų prekyba. Tačiau ESTT išaiškino, kad tai prieštarauja Direktyvai, kurioje nustatytas esminis lengvatos kriterijus - faktinis degalų panaudojimas, todėl tokios Vyriausybės taisyklės yra draudžiamos.

„Lietuvoje įmonės dažnai susiduria su problema dėl mokesčių administratoriaus formalaus požiūrio į mokesčių lengvatų taikymą. Tačiau neretai VMI visgi veikia pagal galiojančius poįstatyminius teisės aktus,“- sako su šia byla dirbusi Aušra Miltenytė, „PwC” Netiesioginių mokesčių grupės vadovė.

„PwC“ mokesčių ginčų ekspertai nuo pat ginčo pradžios VMI, Mokestinių ginčų komisijoje prie LR Vyriausybės, taip pat Vilniaus apygardos administraciniame ir Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme bei ESTT atstovavo UAB „Vakarų Baltijos laivų statyklą“ padėdami įmonei apginti savo teisę į akcizo lengvatą.

„Džiugu, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė objektyvų ir mums palankų sprendimą. Taip pat teigiamai vertiname, jog buvo atsižvelgta į mūsų verslo specifiką, bei tai jog reikalavimas turėti leidimą tiekti degalus laivams bei laikytis kitų formalių reikalavimų prieštarauja ES direktyvos“ , - sako Tomas Pauliukas, "Vakarų laivų gamyklos" finansų ir ekonomikos direktorius.

Anot „PwC“ ekspertų, šis ESTT sprendimas turėtų sudominti įmones, kurioms VMI neleido taikyti akcizų lengvatos dėl formalumų, nepaisant to, kad lengvata laivams ar orlaiviams tiekiamiems degalams iš esmės galėjo būti taikoma. Tokios įmonės turėtų pasidomėti galimybe iš naujo kreiptis į VMI dėl akcizų grąžinimo.

Vyriausybė turėtų pasvarstyti apie teisės akto keitimą, kuris neleistų mokesčių administratoriui ir toliau taikyti Direktyvai ir Akcizų įstatymui prieštaraujančios praktikos.

Susisiekite su mumis

PricewaterhouseCoopers, UAB

Tel. +370 (5) 239 23 00

Sekite mūsų naujienas