Socialinė atsakomybė

View this page in: English

Įsipareigojimai bendruomenei

Mūsų įmonė siekia būti aktyvia bendruomenės nare bei prisidėti prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės augimo. Jau kelerius metus teikiame nemokamas audito paslaugas visuomeninėms ir labdaroms organizacijoms, bendradarbiaujame su studentų organizacijomis, esame daugelio svarbių verslo organizacijų (Britų prekybos rūmų, Amerikos prekybos rūmų, Investuotojų forumo) nariai.

Daug dėmesio skiriame paramos projektams ir bendradarbiavimui su Vaikų laikinosios globos namais „Atsigręžk į vaikus“

Paramos visuomenei projektai ruošiami ir vykdomi taip, kad kuo daugiau pačių įmonės darbuotojų galėtų ne tik materialiai prisidėti, bet ir tiesiogiai dalyvauti, susipažinti su iniciatyvomis ir pabendrauti su paramos gavėjais. PricewaterhouseCoopers darbuotojai dalyvauja internetinio konsultavimo programoje „Draugo laiškai“ – teikia paramą į psichologinę krizę patekusiems bendruomenės nariams.

PricewaterhouseCoopers daug metų palaiko partnerystę su „Lietuvos Junior Achievement” (LJA) - jaunimo verslo ir ekonominio švietimo programų lydere Lietuvoje. LJA iniciatyvos moksleiviams padeda suvokti laisvosios rinkos ekonomikos idėjas, suteikia praktinių privataus verslo įgūdžių, gerina būsimų darbuotojų ir verslininkų ekonominį išprusimą.

Šios partnerystės tikslas – padėti moksleiviams suprasti ekonomikos teorijų, kurių jie mokosi, reikalingumą ir svarbą, suteikiant galimybę PricewaterhouseCoopers darbuotojams pasidalinti žiniomis, savo asmenine bei verslo patirtimi.

PricewaterhouseCoopers darbuotojai 2009 m. mokė vaikus Užupio gimnazijoje, Alytaus „Volungės" ir „A.Ramanausko-Vanago" mokyklose. Mokiniams pasakojo apie auditą, jo reikšmę, atlikimo principus, auditoriaus specialybę, atsakinėjo į užduodamus klausimus.

Įmonės darbuotojai visuomet aktyviai dalyvauja neatlygintinos kraujo donorystės akcijose.

2009 m. vykusiuose Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose PricewaterhouseCoopers buvo apdovanota „Bendruomeniškiausios įmonės" prizu už jaunosios kartos iniciatyvumo, veiklumo ir kūrybiškumo skatinimą.

Įsipareigojimai klientams ir partneriams

Teikiant kokybiškas ir profesionalias paslaugas, nepakanka sutelkti dėmesį vien į verslo užduočių vykdymą. Užtikrinti sėkmę mums padeda aiškios etikos taisyklės, teisės ir profesionalumo standartų laikymasis bei klientų informacijos konfidencialumo užtikrinimas. PricewaterhouseCoopers „Elgesio kodekse“ yra įtvirtinti mūsų darbo principai, kurie apima ne tik profesionalumą, garbingumą, savo ir klientų reputacijos kėlimą, bet ir pagarbą žmogui bei aplinkai, bendradarbiavimą, etišką elgesį. 

Dokumente apibrėžiami verslo vykdymo principai, susiję su pageidautina darbuotojų elgsena palaikant ryšius su aplinka ir bendradarbiaujant su įmonės partneriais. Nuolat skelbdami šiuos principus savo darbuotojams mes puoselėjame įmonės vertybes.

Įsipareigojimai darbuotojams

Darbuotojai yra vertingiausias PricewaterhouseCoopers turtas, todėl viena iš pagrindinių įmonės socialinės atsakomybės strategijos tematinių sričių – dialogas tarp darbdavio ir darbuotojų, gerų darbo sąlygų bei palankios atmosferos kolektyve užtikrinimas, darbuotojų motyvacijos stiprinimas ir gerovės programų tobulinimas. 

2009 m. PricewaterhouseCoopers prisijungė prie iniciatyvos „Šeimos popietė darbe”, skatinančios kurti šeimynišką atmosferą darbo vietoje.

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimuose PricewaterhouseCoopers buvo paskelbta „Metų darboviete 2007". Apdovanojimą įmonė gavo už aukštus socialinius standartus darbuotojams ir patrauklias darbo vietas. 

Už sugebėjimą pasirengti ekonominei krizei, greitą reagavimą į iššūkius ir darbuotojų iniciatyvą PricewaterhouseCoopers apdovanota „Metų darbovietės 2009“ prizu.

Daugiau informacijos apie PwC socialinę atsakomybę galima rasti tarptautiniame puslapyje.