בדיקת נאותות פיננסית (Financial Due Diligence)

View this page in: English

ניתוח ההתפתחות ההיסטורית, זיהוי חשיפות עסקיות, חשבונאיות ופיננסיות והערכת מרחב המשא ומתן הן פעולות הכרחיות בדרך לביצוע עסקה, רכישה או מיזוג מוצלחים. עסקים המיועדים למכירה, מוצגים, בדרך כלל כסיפורי הצלחה והנתונים המוצגים בפני הרוכש הפוטנציאלי מכוונים להרשים ולהבליט יתרונות. האם נתונים אלו תקפים? מהי המגמה העתידית העולה מתוך ניתוח מעמיק?

מומחי מחלקת המיזוגים והרכישות של PwC Israel מיומנים בניתוח המידע הפיננסי של החברה המיועדת לרכישה או מיזוג, בהערכת התוקף שלו וזיהוי הסיכונים כמו גם ההזדמנויות העסקיות. טרם ביצוע הרכישה נבדוק את הנתונים של החברה המיועדת, ונעריך את השפעות הרכישה האפשרית על החברה שלך. אנו נזהה עבורך הזדמנויות וסינרגיות אפשריות ונמליץ על פתרונות מעשיים לטיפול הולם בנושאים הרלוונטיים ובמניעת משא ומתן ארוך ומתמשך.