מבזקי מס 2014

תאריך מבזקי מס לצפייה
10.12.2014 הרחבת בסיס דיווח מזומן בעסקאות מכר טובין למבזק
03.12.2014 שינוי באופן החיוב במע"מ באיחוד האירופי למבזק
02.12.2014 פסק דין נוסף שקובע כי לא ניתן לקזז הפסד הון הנובע מירידה בשער המטבע במכירת נייר ערך חוץ למבזק
30.11.2014 פיצויים לעסקים מאזור הדרום שנפגעו במבצע "צוק איתן"- הארכת מועד הגשת התביעה למבזק
26.11.2014 תיקון 47 לחוק מע"מ למבזק
23.11.2014 מיסוי בינלאומי נובמבר 2014 למבזק
18.11.2014 עדכוני פסקה למבזק
12.11.2014 פרסום החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ למבזק
10.11.2014 מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/איגום של מעביד למבזק
30.10.2014 פסק דין חדש – האם תשלום דמי ניהול לחברת מעטים (חברת ארנק) מהווה הכנסת עבודה בידי בעל מניותיה? למבזק
26.10.2014 מענקים לעידוד תעסוקה למבזק
16.09.2014 השקעות בחברות ישראליות עתירות מו"פ – הצעה לעדכון "חוק האנג'לים" למבזק
10.09.2014 נוהל גילוי מרצון והוראת שעה למבזק
08.09.2014 תכנית מימון חדשה להוצאות שיווק בשווקים בינלאומיים - "כסף חכם" למבזק
25.08.2014 פסק דין חדש - לא ניתן לקזז הפסד הון הנובע מירידה בשער המטבע במכירת נייר ערך חוץ למבזק
13.08.2014 פיצויים לעסקים מאזור הדרום שנפגעו במבצע "צוק איתן" למבזק
06.08.2014 פיצויים לעסקים מאזור הדרום שנפגעו במבצע "צוק איתן" למבזק
05.08.2014 תיקון 203 לפקודת מס הכנסה העוסק בתקופת שומה מיוחדת למבזק
03.08.2014 הארכת הוראת השעה בעניין אי תחולת כללי IFRS לצורכי מס גם לשנות המס 2012 – 2013 למבזק
31.07.2014 מיסוי בינלאומי: ביהמ"ש העליון אשרר את פסיקת ביהמ"ש המחוזי בעניין אברהם כהן בדבר קביעת תושבותו של יחיד לעניין חבות במס בישראל למבזק
30.07.2014 חלוקת דיבידנד חשבונאי בין חברות שמגישות דוח מס מאוחד ובחינת פתיחת שומה בהסכם מכוח סעיף 147 לפקודה למבזק
30.07.2014 דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל למבזק
20.07.2014 מקדמה חצי שנתית בגין עסקאות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה למבזק
17.07.2014 מיסוי בינלאומי: ביהמ"ש העליון אשרר את פסיקת ביהמ"ש המחוזי בעניין ניאגו בדבר "ניהול ושליטה" של חברה שהתאגדה מחוץ לישראל למבזק
16.07.2014 מענקים להקמת נציגות שיווקית בהודו או בסין למבזק
07.07.2014 אופן מיסוי עובד שנשלח על ידי מעביד ישראלי לעבודה בחו"ל למבזק
02.07.2014 A new, attractive window of opportunity for US taxpayers to voluntarily disclose offshore income and/or assets Tax Alert
02.07.2014 חלון הזדמנויות חדש ואטרקטיבי לגילוי מרצון בארה"ב בידי יחידים בעלי הכנסות ו/או נכסים מחוץ לארה"ב למבזק
01.07.2014 החלטת מיסוי חדשה - הארכת מועד פקיעה של אופציות לבעל שליטה מהווה אירוע מס למבזק
01.07.2014 מיסוי בינלאומי - יולי 2014 למבזק
29.06.2014 מיסוי בינלאומי: זכאותו של נישום להקלת מס על דיבידנד מכוח סעיף 163 לפקודת מס הכנס למבזק
18.06.2014 מענקים לעידוד תעסוקה בקרב אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך למבזק
09.06.2014 ה-IRS ממשיך להכות - קנס בסך 2.2 מיליון דולר לתושב ארה"ב בגין אי-דיווח על חשבון בנק זר למבזק
02.06.2014 פס"ד חדש - מתי אירוע גיבוש אינו מהווה "טובת הנאה" לעובד למבזק
28.05.2014 "קרדיט סוויס" נקנס ב-2.5 מיליארד דולר- כיצד זה עלול להשפיע עליך למבזק
28.05.2014 תושבות לצרכי מס בישראל של יחיד המתגורר מחוץ לישראל בעוד משפחתו מתגוררת בישראל למבזק
27.05.2014 הקצאת אופציות למניות שנרכשו ברכישה עצמית למבזק
26.05.2014 מכרז לפרויקט חלוץ בתחום התחבורה ותחליפי נפט - המשרד לתשתיות לאומיות למבזק
18.05.2014 הודעה על מעבר ל"מפעל מועדף" בשנת המס 2014 עד ליום 31 במאי 2014 - תזכורת למבזק
12.05.2014 הזדמנות לקבלת סיוע מטעם הקרן לפרויקטים בינלאומיים למבזק
07.05.2014 מיסוי בינלאומי - מאי 2014 למבזק
04.05.2014 שני מסלולי מענקים חדשים לתעסוקה למבזק
01.05.2014 הסכם בין ישראל לארה"ב לשיתוף מידע בנושא פרטי לקוחות אמריקאיים למבזק
28.04.2014 פסק דין חדש: סיווג תשלום ששולם לעובד בעקבות פרישתו למבזק
24.03.2014 פסק דין חדש: מחילה על חוב לא תמיד חייבת במע"מ למבזק
מרץ 2014 מיסוי בינלאומי - מרץ 2014 למבזק
10.03.2014 בית המשפט העליון: על נישום לכלול בהשגתו את כל טענותיו למבזק
24.02.2014 חוק מס ערך מוסף - הרחבת חובת הדיווח המפורט והמקוון למבזק
18.02.2014 דיווח על בסיס מזומן למבזק
04.02.2014 עדכוני פסיקה למבזק
03.02.2014 הרחבת חובת הדיווח המפורט והמקוון למע"מ - הבהרה למבזק
03.02.2014 משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל - הוראת שעה למבזק
30.01.2014 הרחבת חובת הדיווח המפורט והמקוון למע"מ למבזק
28.01.2014 תכנית New York Start-Up למבזק
27.01.2014 פס"ד חדש בעניין רכישה עצמית של מניות למבזק
19.01.2014 עדכוני פסיקה למבזק
16.01.2014 הגשת הודעה על החלת התקנות הדולריות בשנת המס 2014 - תזכורת למבזק
15.01.2014 חישוב נפרד לבני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף - תיקון 199 לפקודה למבזק
09.01.2014 פסק הדין בעניין ענבי ציון משקאות קלים (1981) בע"מ למבזק
09.01.2014 עדכון שיעורי הריבית לשנת 2014 לעניין סעיפים 3(ט) ו – 3(י) לפקודת מס הכנסה למבזק

למבזקי מס משנת 2013

אין במידע המופיע באתר זה משום חוות דעת או המלצה מקצועית. בכל שאלה המתעוררת תוך כדי צפייה
באתר ניתן לפנות למחלקת המסים בטל': 7954467 - 03