Skip to content Skip to footer
Search
il

Loading Results

הכנס השנתי התשיעי ל-IFRS של PwC Israel

חידושים והתפתחויות ביישום ה-IFRS והוראות רשות ניירות ערך

היערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2015

 

הכנס מיועד לדירקטורים, מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

יום שני, 30 בנובמבר

 

סדר יום

08:30-09:00 התכנסות
09:00-09:20

דברי פתיחה

  משה פרץ, רו"ח,שותף וראש המחלקה המקצועית,  PwC Israel 

09:20-10:00

IFRS - עיקרי השינויים המשמעותיים הצפויים בעתיד הקרוב

Tony Debell, Partner, Global Accounting Consulting Services, Topic Team Leader, PwC UK

למצגת ההרצאה לחץ כאן

10:00-10:30

התפתחויות בתקינה הבינלאומית    

משה פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, קסלמן וקסלמן, PwC ישראל

יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, קסלמן וקסלמן, PwC ישראל

למצגת ההרצאה לחץ כאן

10:30-11:00 הפסקת קפה
11:00-11:30

משולחנה של רשות ניירות ערך   


יפעת פלקון שניידר, רו"ח, סגנית ראש היחידה המקצועית החשבונאית, מחלקת תאגידים, רשות ניירות ערך

למצגת ההרצאה לחץ כאן

11:30-12:00

דגשים ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2015

משה פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, קסלמן וקסלמן, PwC ישראל

יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, קסלמן וקסלמן, PwC ישראל

למצגת ההרצאה לחץ כאן

12:00-12:30

ישראל והשווקים הגלובליים לקראת 2016

פרופ' ליאו ליידרמן , היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים

למצגת ההרצאה לחץ כאן

12:30-12:00

הדיווח הכספי בישראל – מהנעשה במוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

דב ספיר, רו"ח, יו"ר הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

13:00-14:00 ארוחת צהריים

ליצירת קשר

שחר ברטל

שחר ברטל

מנהל שיווק ותקשורת, PwC Israel

Tel +972 3 7954794

עקבו אחרינו