Skip to content Skip to footer
Search
il

Loading Results

כנס תגמול בכירים 2015

יום שני 23 בנובמבר 2015

מלון דן תל אביב, רח' הירקון 99, ת"א

 

סדר יום

08:30-09:00
התכנסות ורישום

 

09:00-09:15  

דברי ברכה

יוסי פילוס, רו"ח, השותף המנהל של PwC Israel

09:15-09:45

שכר הבכירים בישראל – התפתחות ומגמות
גיל מור, רו"ח - ראש תחום ייעוץ כלכלי, קבוצת הייעוץ PwC Israel

למצגת ההרצאה לחץ כאן

09:45-10:15

שלוש שנים לתיקון 20 – מגמות, מסקנות ומבט לעתיד
עו"ד אשר סופן, ראש תחום ממש תאגידי, הרשות לניירות ערך

למצגת ההרצאה לחץ כאן

10:15-10:45 הפסקת Networking
10:45-11:30

פאנל בנושא שכר בכירים במוסדות פיננסיים

ד"ר משה ברקת, יו"ר הפניקס לשעבר ויועץ לחברות  ,עו"ד פנחס רובין, ראש משרד גורניצקי ושות'
פרופ' אברהם (רמי) פרידמן, נציב שירות המדינה והממונה על השכר לשעבר, יועץ לבנקים וחברות, מכללת אור יהודה

11:30-12:00

מדיניות תגמול בגופים מוסדיים – בראי הרגולטור

מגי בראום, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון ביטחון וחיסכון, משרד האוצר        

למצגת ההרצאה לחץ כאן

12:00-12:30 תפקיד הדירקטוריון והדח"צים בתגמול בכירים ובממשל תאגידי
גל סטאל, יו"ר מייסד אנטרופי שירותי מחקר כלכלי
12:30-13:00   היבטים נוספים בתגמול בכירים
13:00-13:30 ארוחת צהריים

ליצירת קשר

שחר ברטל

שחר ברטל

מנהל שיווק ותקשורת, PwC Israel

Tel +972 3 7954794

עקבו אחרינו