ניהול סיכונים בבנקים ובשוק ההון

להוביל פירושו לדעת כיצד להתנהל באופן המיטבי בנוף המשתנה של הבנק השייך לך ו/או חברת שוק ההון שלך.
אנו , ב-PwC Israel מבינים שהשינוי בא עם פירות שקוטפים ועם סיכונים כאחד.
אנו בטוחים כי אתם תדעו לקטוף את הפירות; באשר לסיכונים – אנו מקווים שתתנו בנו אמון ותאפשרו לנו לייעץ לכם כיצד לנהלם.
הצוות ב-PwC Israel כולל מומחים בתחומים הבאים:

 • סיכונים ומכשירים פיננסיים;
 • סיכוני אשראי וריכוזיות;
 • סיכונים תפעוליים;
 • ממשל תאגידי;
 • מערכות מידע וטכנולוגיות;
 • ניתוח מודלים וניתוח סטטיסטי;
 • רגולציה וציות;

חוזקה ומומחיותה של הקבוצה מבוססים על המסגרות הבאות:

תקנות באזל II ו-III
PwC Israel נתנה הדרכה לבנק ישראל ולרוב הבנקים בישראל במהלך שלבים שונים של יישום באזל II וכעת עושה כן ביישום באזל III.


התאמת מומחיות הפירמה הגלובלית לדרישות חברות ישראליות
PwC Israel, ביחד עם הרשת הבינלאומית בה היא חברה, מספקת לבנקים ישראליים פתרונות חדשניים לניהול סיכונים התפורים לפי גודלו של כל בנק, מורכבות פעילותו ומטרותיו האסטרטגיות.


הצטיינות במחשבה ובמעשה
PwC Israel שואפת לעזור ללקוחות מתחום הבנקאות להגיע למצב מיטבי בתחרות מול בנקים אחרים, תוך רתימת הסטנדרטים הגבוהים של אתיקה ומקצועיות. בנוסף, אנו שואפים להיות הראשונים לעדכן את לקוחותינו בנוגע לשינויים בזירות הרגולציה והעסקים.


מנקודת המבט האישית ועד לזווית עין הנץ
PwC Israel יכולה לייעץ ללקוחות בהתקשרויות "מלמטה למעלה" ו"מלמעלה למטה" bottom) up and top down). אנו מתגאים ביכולתנו לעזור ללקוחותינו לראות את התמונה הכוללת ולהניע תהליכים אשר ניתן לפרוט לפעולות ספציפיות כל הדרך למטה - לסניף, ליועץ, לעובד היחיד ו/או לרמת הצרכן. בינתיים, אנו מסייעים ללקוחותינו להעריך אילו יוזמות בסיס כדאי להחדיר בכל חלקי החברה.

אנו מספקים שירותי ערך מוסף, כגון:

 • זיהוי סיכונים מהותיים והערכה האם ישנה מסגרת לניהול סיכונים והאם הסיכונים נמדדים וישנה התמודדות עימם.
 • הערכה, ניהול ותכנון ההון -  כולל התאמות לפי באזל II ו-III.
 • זיהוי ופתרון ריכוז סיכונים כולל ההתאמות הנדרשות לפי השינוי בפרופיל הסיכון והתחזית האסטרטגית לטווח הארוך לגבי צמיחת נכסי סיכון.
 • השגת דירוג אשראי ועלות הון מיטביים ושמירה עליהם תוך כדי התמודדות עם האתגרים השונים במחזור העסקי.
 • יצירת מדיניות ברורה ואפקטיבית עם מסגרת של קווים מנחים אשר תאפשר עמידה אפקטיבית בדרישות הרגולציה ומינימיזציה של החשיפות התפעוליות.
 • חיזוק מסגרות הממשל התאגידי על מנת לאפשר פיקוח טוב יותר על ידי הגוף המפקח (הדירקטוריון) ועל מנת לאפשר קבלת החלטות על ידי הגוף המנהל (המנכ"ל ומנהלים בכירים).
 • יצירת ניהול נכסים-התחייבויות מהסוג הטוב ביותר ומסגרת נזילות.
 • תפירת אפליקציות לשימוש עסקי למודלים לפי מידותיו של הלקוח, משאביו ומורכבות העסק שלו.
 • זיהוי והערכת השמרנות הקיימת ושינוי של פעולות שמרניות על מנת לאפשר ניצול טוב יותר של תיאבון הסיכון.
 • יצירת ההתאמה המיטבית בין דיווח וקבלת החלטות;
 • בניית מסגרת תפעולית חדישה לניהול סיכונים, על פיה אינדיקאטורים מרכזיים לסיכון (KRI – Key Risk Indicators) מוערכים יחד עם אינדיקאטורים עסקיים מרכזיים  (KBI – Key Business Indicators) על מנת להשיג את האינדיקאטורים המרכזיים לביצוע  (KPI – Key Performance Indicators) הרצויים, וזאת כדי להגיע לתוצאה של תשואה טובה יותר על ההון/הון גדול יותר.

Contact us

אייל בן אבי
שותף, ניהול סיכונים ופורנזיקס
Tel +972 3 7954454
Email

ערן רז
מנהל בכיר, מחלקת ניהול סיכונים בחברת הייעוץ
Tel +972 3 5193800
Email

עקבו אחרינו