בנקאות

View this page in: English

הבנקים בישראל מתמודדים עם סביבה עסקית מאתגרת, הכוללת האטה כלכלית הדרגתית, הגברה משמעותית של הרגולציה ודרישות ההון וכן ריבית נמוכה. בנסיבות אלה נדרשים הבנקים להיערך לתנאים הסביבתיים החדשים.

על הבנקים להתאים את תוכניותיהם האסטרטגיות ולתכנן את מנועי הצמיחה שלהם בכפוף למספר גורמים: ההתפתחויות הכלכליות, דרישות ההון, ניהול סיכונים מוקפד ואפקטיבי, צמצום עלויות והגברת ההשקעות בפיתוח טכנולוגי.

כאמור, סביבת הרגולציה צפויה להתגבר. הבנקים ידרשו לאתר את הסיכונים הפוטנציאליים הגדולים ולבדוק האם הם מנוטרים באופן מקצועי ואפקטיבי.

צוות PwC הרב-תחומי המשרת את ענף הבנקאות כולל מומחים בעלי ידע וניסיון עשירים בתחומים של רגולציה, ניהול סיכונים, חשבונאות , ממשל תאגידי, טכנולוגיה והמשכיות עסקית. מומחים אלה ישמחו לסייע לכם להתמודד עם אתגרים מורכבים בעלי השפעה לטווח הארוך.  

פירמת PwC Israel  משתייכת לרשת PwC  הגלובלית שהינה אחת מארבעת הרשתות הגדולות לשירותי ראיית חשבון וייעוץ ((Big Four  והיא הרשת המובילה בעולם בשרותי ביקורת וייעוץ לבנקים ומוסדות פיננסים הגדולים בעולם . אנו בישראל זוכים לתמיכה בלתי מסויגת של הרשת העולמית ומשתפים פעולה בפרויקטים במגזר הפיננסי.

פרסומים אחרונים:

     *חוק FATCA האמריקאי

banking and capital markets tax.pdf

The global tax landscape and the banking and capital markets industry are both in a state of rapid and constant change primarily as a result of a more global and technologically-advanced world. These changes directly impact the function and expectation of a tax department. Is your business equipped to handle the challenges of 2020? If not, does your tax department know what it needs to do in order to optimise its function in 2020? In order to be effective in the future, the tax department needs to assess its current state and develop an expectation and vision for the future.

In depth US2016-07: The FASB’s new financial instruments impairment model

In depth US2016-07: The FASB’s new financial instruments impairment model