Our Key Lawyers

Melli Darsa

Founder & Senior Partner, Jakarta, PwC Indonesia

+62 21 509 92901

Email

Indra Allen Nasution

Partner, Jakarta, PwC Indonesia

+62 21 509 92901

Email

Danar Respati Sunartoputra

Junior Partner, Jakarta, PwC Indonesia

+62 21 509 92901

Email

Puji Atma

Director, PwC Indonesia

+62 21 509 92901

Email

Indra Natakusuma

Senior Managing Associate, PwC Indonesia

+62 21 509 92901

Email

Follow PwC Indonesia