Fenntartható üzleti megoldások

Hogyan segíthetünk?

A mai gyorsan változó világban a körülöttünk lévő globális problémák egyszerre váltak az üzleti élet problémáivá is. A klímaváltozás, a szélsőséges természeti katasztrófák, a demográfiai átrendeződés csak néhány dolog, ami közvetlen vagy közvetett módon hatással van az üzleti életre és jelentős környezeti és társadalmi kockázatot jelent ügyfeleink számára.

A PwC Magyarország több éves szakmai tapasztalattal tud segíteni a hosszú távú gondolkodás elősegítésében fenntartható üzleti megoldásaival mind a politikai, mind a vállalati szféra meghatározó szereplőinek.

 

Jelentéskészítés és monitoring

A nem-pénzügyi jelentések készítése az egyik leghatékonyabb eszköz arra, hogy a vállalati felelősségvállalási tevékenységet és fenntarthatósági programokat egy vállalat nyomon kövesse és mérje. Ez egyrészt folyamatos fejlesztésre ad lehetőséget, másrészt pénzügyi-gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményükről átlátható módon tud a vállalat információt szolgáltatni a számára legfontosabb érintetti csoportoknak, úgy mint az ügyfeleknek, befektetőknek, hitelezőknek, vagy épp a szabályozó szerveknek.

2013-ban az Európai Bizottság javaslatot tett a nem-pénzügyi jelentések és a sokszínűséggel kapcsolatos információk bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról, így jelentőségük egyre nőni fog, amire hasznos minél előbb felkészülni.

 

 

Megfelelőség és audit

Világszerte egyre inkább központba kerül a fenntarthatóság, az üzleti életnek így egy sor új korlátozással kell szembenéznie az anyag felhasználásnál, a melléktermék képződésnél, a létesítmények biztonságánál és egyéb működési szempontok esetében. A korlátozások eredhetnek mind önkéntes, mind kényszerű ipari kezdeményezésekből, kormányzati és nem kormányzati szervektől, amik gyakran egymást átfedő jogrendszerben működnek, de különböző jelentési kötelezettségeket várnak el.

A megsokszorozódó standardokhoz, korlátozásokhoz való alkalmazkodás és betartásuknak ellenőrzése új, széleskörű igényt teremt a vállalatok megfelelősége és auditállása területén.

Emellett a vállalatok legfőbb érintettjei független féltől, átláthatóan és megbízható módon kapnak visszaigazolást a vállalat fenntarthatósági teljesítményéről.

 

 

Képzés, tanácsadás és hosszú távú stratégiai tervezés

Mivel a CR a vállalat életében stratégiai kérdés, csak úgy lehet hosszú távú sikereket elérni, ha az jól strukturáltan, fókuszálva, összhangban az üzleti stratégiával van felépítve. Meg kell határozni a hozzá tartozó lényeges ügyeket, melyek a vállalat alaptevékenységéhez köthetőek és hosszú távú fennmaradást szolgálják. Ezenkívül szükséges még kialakítani a CR vezetési struktúrát és az azt támogató belső folyamatokat, fókuszálva azokra az érintetti csoportokra, melyek a vállalat működését meghatározó mértékben befolyásolják.

 

Kapcsolat

Major Andrea

Major Andrea

Partner, PwC Hungary

Kövessen minket!