2018. évi felmérés a globális és magyar gazdasági bűnözésről és visszaélésekről

A gazdasági bűnözés konstans veszélyt jelent

A gazdasági bűnözés jelenlegi környezete Magyarországon

A felmérésünk szerint a globális szervezetek 49%-a ismerte fel, hogy visszaélés, illetve gazdasági bűncselekmény áldozatává vált. Magyarországon ez az arány még magasabb, 51%.

A magyarországi felmérés válaszadói továbbra is a hűtlen kezelést (42%) jelölték meg a leggyakrabban elkövetett gazdasági bűncselekményként. Ezt követik az „újfajta” visszaélések - ilyenek például a fogyasztók által elkövetett visszaélések (39%) és az üzleti szabályszegés (28%).

Visszaélések költségeiről, magyarországi körkép-kórkép

Etika és megfelelés

A vállalatok egyre több visszaélést derítenek fel rendszerszintű mechanizmusokon keresztül: a 2016. évi felméréshez képest 42%-ról 54%-ra emelkedett azoknak a magyarországi vállalatoknak az aránya, amelyek a vállalati kontrollokra támaszkodnak a visszaélések felderítésében.

A gazdasági bűncselekmények 21%-ára azonban még mindig olyan módon derül fény Magyarországon, amelyre a vállalat vezetésének nincsen befolyása.

Kik lehetnek a felelősök?

Kiberbűnözés

A válaszadók 31%-a tapasztalt valamilyen kiberbűnözéssel kapcsolatos visszaélést, és Magyarország ebben a tekintetben elérte a globális szintet. A gazdasági bűncselekmények közül a kiberbűnözés területén mértük az eddig legnagyobb mértékű növekedést.

Számos fajtája közül Magyarországon leggyakrabban a kártevő szoftverek (44%) és az adathalászat (37%) fordul elő.

Bővebb információ a harmadik leggyakrabban elkövetett gazdasági bűncselekményről

Válogassa meg üzletfeleit!

Kérdés: Az Ön vállalatánál az elmúlt 24 hónapban előfordult (pénzügyi veszteségek szempontjából) legsúlyosabb gazdasági bűncselekménynek ki volt a fő elkövetője? (%)

Az egyik legnagyobb „vakfoltot” – és az egyik legnagyobb kockázati tényezőt – az üzletfelek jelentik. A felmérés alap-ján a vállalatokat legérzékenyebben érintő visszaéléseket és/vagy gazdasági bűncselekményeket Magyarországon nagyobb valószínűséggel követték el külső felek (58%), ami a 2016-os felmérésünk eredményéhez képest (33%) szem-betűnő különbség. Azokban az esetekben, amelyekben a visszaélést külső fél követte el, a külső felek csoportjának jelentős hányadát valójában „hamis barátok” („frenemies”), vagyis harmadik felek – megbízottak, szállítók  – és ügyfelek alkotják. Más szóval azok a személyek és gazdálkodók, ame-lye k től kölcsönös bizalom lenne elvárható, de akik valójában meglopják a társaságot.

Az elkövetőket bemutató statisztikát közelebbről megvizsgál-va az is kiderül, hogy az elkövetők jellemzően az üzemeltetési és gyártási területeken dolgoznak, de a szervezet bármelyik szintjéről kikerülhetnek. A magyar minta alapján az esetek 44%-ában az elkövető a közép-/felső vezetéshez tartozott.

A vezérigazgató és az igazgatóság felelőssége megkerülhetetlen

Felmérésünkből kiderül, hogy Magyarországon a felső vezetők a legsúlyosabb visszaélésekről szinte minden esetben (97%) értesülnek.

Továbbá a magyarországi válaszadók 81%-a jelezte, hogy vállalata rendelkezik hivatalos üzleti etikai és megfelelési programmal, ezen belül 17% nyilatkozta, hogy a program első számú felelőse a cég vezetője.

Ez ráirányítja a figyelmet arra, hogy az ügyfelekkel közvetlenül érintkező (front office) területek hogyan kezelik a válságot – továbbá arra, hogy a kockázati profiljukat átalakítják-e, és ha igen, milyen mértékben. A 2018. évi 21. Vezérigazgató Felmérésünk is ezt támasztja alá: a cégvezetők a növekedést leginkább veszélyeztető tényezőként a bizalom és az elszámoltathatóság kérdését jelölték meg.

Etika szabályzat elsődleges felelőse a felmérés magyar résztvevői szerint:

Milyen visszaélésekkel szembesültek a magyar vállalatok? 

Kérdés: Az elmúlt 24 hónapban az Ön vállalata által Magyarországon elszenvedett csalások és/vagy visszaélések közül melyik érintette (pénzügyileg vagy egyéb módon) az Ön vállalatát a LEGINKÁBB érzékenyen/komolyan?

A felmérésről

Ahhoz, hogy naprakész áttekintést adjunk a gazdasági bűnözés jelenlegi helyzetéről, megítéléséről, hatásairól és a vállalatok gazdasági bűnözéssel kapcsolatos tudatosságáról, a felmérésbe 123 országból 7 228 szervezetet, köztük 71 vezető magyarországi céget vontunk be 2017 tavaszán.

Töltse le kiadványunkat!

Kapcsolat

Polacsek Csaba
Partner
Tel: +36 1 461 9751
E-mail

Kövessen minket!