Csalásfelderítési szolgáltatások

Közép-Kelet Európában működő forensic csapatunk (igazságügyi könyvszakértők, pénzügyi nyomozók és iparági szakértők) a régió 12 országában van jelen. Magyarországon az alábbi szolgáltatásokkal segítjük ügyfeleinket:

loading-player

A videó jelenleg nem elérhető.

Szolgáltatásaink

Tényfeltáró vizsgálatok

Amennyiben csalás, lopás, korrupció vagy hűtlen kezelés gyanúja merült fel az Ön vállalatánál, feltáró vizsgálatokra specializálódott csapatunk szakértelme és tapasztalata biztosíték ügyfeleink számára a csalások és egyéb pénzügyi bűncselekmények hatékony felderítésére, az ügyfelek támogatására az okozott kár mértékének csökkentésében, illetve a kialakult helyzet sikeres és gyors kezelésében. Továbbá segítünk ügyfeleinknek nemzetközi korrupcióellenes előírásoknak (FCPA, UK Bribery Act) való megfelelésben is.

Több

Jogviták és peres ügyek

Nagy összegű vitás gazdasági (akár országhatárokon is túlnyúló) ügyek hatékony tisztázása, ahol szakértőink ügyfeleink rendelkezésére állnak pénzügyi, számviteli, gazdasági elemzések elkészítésében, valamint szakértői vélemények összeállításában, ide értve a bíróságok vagy választott bíróságok előtti tanúskodást is. Biztosítási kártérítési igények elkészítése, benyújtása és kezelése ügyfelek és biztosítók részére termelés-kiesés, üzemleállás, illetve anyagi károk esetében. Sokrétű tapasztalattal rendelkezünk az alábbi területeken is:

  • nemzetközi választott bíróság előtti peres ügyek,
  • vállalatfelvásárlással vagy társaságban tulajdonosi részesedés egyéb módon történő megszerzésével kapcsolatos, a tranzakciót lezáró pénzügyi elszámolások,
  • ingatlanokkal, azok kivitelezésével kapcsolatos jogviták,
  • szerződésszegések és szavatosságok,
  • bevételkiesés és elmaradt haszon számszerűsítése,
  • szakmai tevékenység során gondatlanság miatt keletkezz károk.

Több

Harmadik felekhez kapcsolódó kockázatok kezelése

Szakértőként megvizsgáljuk az üzleti kapcsolatokban rejlő kockázatokat és segítünk ügyfeleinknek nyilvánosan elérhető információk elemzésén keresztül üzleti partnereik átvilágításában (background check/corporate intelligence) az esetleges pénzügyi- és reputációs kockázatok csökkentése érdekében. Segítünk ügyfeleinknek a compliance rendszer kialakításában, értékeljük a meglévő visszaélés ellenes kontrollokat és azonosítjuk a jogellenes viselkedési normákat.

Visszaélési kockázati felmérésünkön (Fraud Risk Assessment) keresztül tanácsot adunk integrált visszaélés megelőzési programok bevezetésére az esetleges visszaélések hatásának csökkentése érdekében. Segítünk visszaélési gyanú kezelésére vonatkozó reagálási terv megvalósításában vagy annak felülvizsgálatában.

Több

Márkavédelmi tanácsadás

Szolgáltatásunk segíti a jellemzően FMCG (gyorsan forgó fogyasztási cikkek) iparági sajátosságokhoz kapcsolódó kockázatok mérséklését (például beszerzési- és beszállítói kockázatok, ellátási láncban rejlő kockázatok, készletek eltulajdonítása, termékeltérítés, bizalmas adatok eltulajdonítása valamint a hirdetési- és marketingköltések nem megfelelő felhasználásában rejlő kockázatok).

Segíteni tudunk ügyfeleinknek a vállalat visszaélés-kockázati helyzetének felmérésében, illetve célvizsgálatok lefolytatásában, ideértve az üzletkötő/üzlet-látogatói hálózat működésének átvilágítását – kiemelt figyelmet fordítva a készpénzkezelésre, illetve a készpénzigényre és mérve a visszaélési kontrollok hatékonyságát, mindezt különféle technológiai megoldásokkal (mass data analysis, social listening) megtámogatva.

Több

Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése

Segítjük ügyfeleinket a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésével, valamint szankciókkal és korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos tanácsadással, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzésével.

Ezeken túl a pénzügyi szolgáltatók számára nyújtott speciális szolgáltatásunk arra fókuszál, hogy a szolgáltató mennyire van felkészülve egy nem üzletvitelszerű működéséből adódó pénzmosási eseményre/krízishelyzetre, mely reputációs kockázatot jelenthet a szolgáltatónak. Az általunk elvégzett elemzések, vizsgálatok során feltárjuk az esetleges rendszerbeli hiányosságokat és ezek alapján a szolgáltató által alkalmazott eljárásrend még hatékonyabbá tehető.

Több

Licensz szerződésekkel kapcsolatos szolgáltatások

A licencszjogokból származó bevételek maximalizálásához adunk tanácsot ügyfeleinknek, akár gyártási jogok, akár szellemi termékek esetében.

Több

GDPR megfelelés visszamérése

Az általunk elvégzett elemzések, tesztek során az ügyfél meggyőződhet róla, hogy az általa alkalmazott GDPR megfelelési módszer segítségével valóban megfelel-e az előírásoknak. Amennyiben az általunk elvégzett vizsgálatok hiányosságokat tárnak fel , az ügyfélnek még a felügyeleti vizsgálat előtt lehetősége van az általunk adott visszajelzéseket, információkat beépíteni a folyamatokba, elősegítve ezzel az elvárásoknak való minél teljesebb körű megfelelést.

Több

Forensic adatanalízis

Forensic adatanalízis során korszerű adatátviteli technológiát és szakértői tudást alkalmazunk, mint például eDiscovery, adat- és szövegbányászat, statisztikai elemzés, vizualizációs technikák és technológiai támogatás digitális evidenciák létrehozásához / feldolgozásához. Szakértőink képesek elemezni különböző eredetű adatokat (strukturált és strukturálatlan formában egyaránt), hogy betekintést nyerhessünk olyan információkba, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. Adatelemzési eljárásunk lehetővé teszi, hogy felderítsünk viselkedési normákat és anomáliákat, meghatározzunk trendeket vagy valószínűsítsük bizonyos esetek bekövetkezését.

Több

Elektronikus forensic szolgáltatások

Speciális megoldásaink segítik az adathordozókon található bizonyító erejű vagy kulcsfontosságú információk hatékony összegyűjtését (digitális bizonyítékok előkészítése és analizálása, különösen nagy adatmennyiségek feldolgozása (mass data analysis), eredeti adatok védelme, elektronikus adatokkal kapcsolatos szakértői vélemények készítése). Támogatjuk ügyfeleinket egy biztonságos IT struktúra kialakításában, hogy kivédjék a külső és belső számítógépes támadásokat.

Több

A gazdasági bűnözés jelenlegi környezete Magyarországon

A felmérésünk szerint a globális szervezetek 49%-a ismerte fel, hogy visszaélés, illetve gazdasági bűncselekmény áldozatává vált. Magyarországon ez az arány még magasabb, 51%.

A magyarországi felmérés válaszadói továbbra is a hűtlen kezelést (42%) jelölték meg a leggyakrabban elkövetett gazdasági bűncselekményként. Ezt követik az „újfajta” visszaélések - ilyenek például a fogyasztók által elkövetett visszaélések (39%) és az üzleti szabályszegés (28%).

Kapcsolat

Polacsek Csaba

Partner, PwC Hungary

Iván Tamás

Forensic Leader, PwC Hungary

Kövessen minket!