Készpénzgazdálkodás optimalizálása

A banki készpénzgazdálkodás optimalizációját végző rendszer célja, hogy előrejelzés-alapú javaslatokat adjon a készpénzszállítások optimális idejére és volumenére vonatkozóan annak érdekében, hogy maximalizálja a fióki és ATM-hálózat készpénzellátásának biztonságát és egyidejűleg csökkentse a készleten álló készpénz kamatköltségét és a szállítási költségeket. Cégünk e rendszerek üzleti motorjának szállítója.

 

Az üzleti motor a következő modulokból áll:

Az illesztő modul a múltbeli forgalmi adatok alapján idősoros forgalombecslő modellt állít fel. Míg az ATM-ek esetében egy napi idősorra, addig a fiókok esetén több idősorra építünk modellt (kifizetési forgalom, bejelentési limit alatti kifizetési forgalom, befizetési forgalom, valutaforgalmak).

Az előrejelző modul az illesztés paraméterei alapján középtávú előrejelzést ad az ATM/fiók különböző készpénzforgalmaira a következő napokra. Az új ATM-ek forgalom-előrejelzését a meglévő ATM-ekre épített szegmentáció segíti. Az előrejelzés a napi forgalmak mellett azok várható hibáját, konfidenciáját is becsli.

A kalkulációs modul az előrejelzések és azok várható hibája alapján kalkulálja az ATM-ek lefogyási valószínűségeit, a fiókok és az ATM-ek szükséges készpénz tartalékszintjeit.

Az optimalizáló modul a készpénzellátás költségfüggvénye szerint az előrejelzett készpénzigény alapján középtávon (2 hét) költségoptimális készpénzellátási tervet készít, mely tartalmazza a javasolt felvét- és lefizetés-szállítási, illetve töltési napokat és a szállítandó összegeket.

A javasolt ATM töltési szinteket, a töltés által lefedett napok előrejelzett címletigénye alapján a címletező modul osztja az ATM adott vagy beállított címletkiosztásának megfelelő kazettákba.

A kontrolling modul végzi a bank készpénzgazdálkodásának monitorozását a készpénzellátás folyamatainak, illetve az optimalizáló rendszer működésének hatékonyságát mérő mutatószámok (KPI-k) kalkulációjával és publikálásával.

A készpénzigények előrejelzésén alapuló rendszer által generált javaslatok közvetlen támogatást nyújtanak a fióki főpénztárosok, illetve a központi készpénzgazdálkodás számára a készpénzszállítások optimális összegű, optimális időben történő megrendelésére.

Az optimalizálás feltétele egy szolgáltatás alapú költségmodell a bank és a pénzszállító vállalkozás között.

Az optimalizáló rendszer használata a bank számára gyorsan megtérülő beruházás. A banki készpénzellátási költségekben jelentős megtakarítás érhető el, mely a következő várható előnyök folyománya:

■ Csökken a hálózatban lévő készpénzkészlet mennyisége

■ Csökken az ATM és fiók felkeresések száma a készpénzfogyási kockázatok növekedése nélkül

 

A készpénz-optimalizációs rendszer bevezetésének további előnyei:

■ Átláthatóság: a rendszer dokumentálja a döntéshozatal minden lépését és lehetővé teszi ezek elemzését.

■ Csökkentett működési kockázat: a rendszer bevezetésével a készpénzgazdálkodás a tervezéstől a készpénzszállítóval való kommunikációig gépesítetté, egységessé válik.

■ Tervezhetőség: a rendszer támogatja a hosszú távú tervezést, illetve a készpénzigények magasabb, értéktár vagy bank szintű aggregációját.

■ Teljesítménymérés: a rendszer több különböző mutatószámot (KPI) használ a készpénzellátás hatékonyságának nyomon követésére (költség-hatékonysági mutató, forgási sebesség, állásidők, tranzakciószám, stb.)

 

Rendszerfunkciók:

■ Előrejelzés

■ Optimalizáció

■ ATM és fiók felkeresési tervek

■ Megrendelések karbantartása

■ Készpénz-gazdálkodási kontrolling

■ Készlet-, forgalom- és hatékonyságriportok

■ Rendszerműködés karbantartása és dokumentációja

 

Kiegészítő funkciók:

■ Hosszú távú tervező modul

■ Fiókértékelő modul

■ Előrejelzés-korrekciós modul

 

Kapcsolat

Lajtai Péter

Lajtai Péter

Igazgató, PwC Hungary

Oltyán Gábor

Oltyán Gábor

Vezető menedzser, PwC Hungary

Szűcs Gergely

Szűcs Gergely

Vezető Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!