Önkormányzati szolgáltatások

Hogyan segíthetünk?

A városi népesség arányának növekedése, a növekvő igény a közszolgáltatások színvonalának emelésére, a környezetszennyezés és a hatékony városi működés csak néhány napjaink kihívásai közül, amelyek egyre fokozottabb mértékben jelennek meg a városokban. A PwC Magyarország az üzleti életben szerzett tapasztalataira és szakmai tudására építve segíti a közszféra szereplőit a megfelelő megoldások azonosításában és kidolgozásában. 
Célunk, hogy hozzásegítsük a városokat ahhoz, hogy fókuszált fejlesztésekkel eredményesebben tudjanak együttműködni a mindennapi működésükben érintett szereplőkkel. Ennek érdekében különböző szolgáltatásokat, termékeket dolgoztunk ki, amelyek hatásosan segítenek a városi problémák megoldásában.

Szolgáltatásaink

Okos város szolgáltatások

Az okos város egy olyan város, amely modern technológiák alkalmazásával hatékonyabban működik, környezettudatosabb, versenyképesebb, gazdaságosabban fenntartható, és magasabb életszínvonalat biztosít lakói számára, mint egy hagyományos település.

A WHO becslései szerint 2030-ra a világ lakosságának 60%-a, mintegy 20 évvel később pedig 70%-a városi lakos lesz. A folyamat hazánkban ennél is előrehaladottabb, a magyar népesség 70%-a már ma városban él. Az urbanizációs trend számos kihívás elé állítja a városokat, amelyeket innovatív, környezettudatos megoldásokkal lehet gazdaságos és hosszútávon fenntartható módon kezelni.

Az okos város és a PwC

Hálózatunk tanácsadói üzletága rendelkezik a szükséges szaktudással és megfelelő nemzetközi tapasztalattal ahhoz, hogy komplex intelligens város koncepciót dolgozzon ki bármely hazai város részére.

Komplex benchmarklistával rendelkezünk az okos város vizsgálati területein, így a közösségi közlekedés, a közigazgatás, a hulladékgazdálkodás, a közműszolgáltatások és a városigazgatás területén létező megoldásokról, ezek műszaki érettségéről és gazdasági hatékonyságáról. A PwC a város stratégiai célkitűzéseinek és a városi igényeknek a felmérése után meghatározza, mik azok a bevált, technológiailag érett és gazdaságilag hatékony megoldások, amelyek a város stratégiai céljait szolgálják, és megvizsgálja, hogyan lehet biztosítani a javasolt megoldások optimális finanszírozását. Olyan városi megoldásokat találunk, amelyek a város stratégiai céljait szolgálják, külső, vissza nem térítendő forrásból finanszírozhatóak, technológiailag érettek, és gazdaságilag hatékonyak.

Ügyfeleinknek segítünk személyre szabottan beazonosítani a várható kihívásokat és akadályokat, valamint segítünk a megfelelő stratégiai célkitűzések megfogalmazásában.

A projekt komplexitása miatt kiemelten figyelünk arra is, hogy a helyi érintettetek – lakosság, vállalatok, egyetemek, tudományos központok, az államigazgatás helyi szereplői – bevonásával valósulhasson meg a városfejlesztési folyamat. 

Több

Közösségi közlekedési tanácsadás

A városok költségvetésének jelentős részét teszi ki a közösségi közlekedés finanszírozása, mely a lakosság számára is az egyik leginkább kézzelfogható szolgáltatási terület. Európai összehasonlításban elmondható, hogy a közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó hazai vállalatok többsége csak egy korszerűtlen járműparkkal tudja biztosítani a szerződött személyszállítási szolgáltatást, a városoknak pedig sokszor a közlekedési szolgáltató veszteségfinanszírozásával kell számolniuk.

A városiasodással és a városok lakosságának növekedésével a közösségi közlekedés szerepe tovább növekszik itthon. Ezért egyre nagyobb kihívás lesz a városok és a városi közösségi közlekedést biztosító vállalatok számára, hogy a közösségi közlekedést minél hatékonyabban biztosítsák és szervezzék meg. Egy modern európai város számára elengedhetetlen a közlekedési rendszer, ezen belül a közösségi közlekedés hosszú távú, tudatos tervezése, amellyel magas színvonalú, ugyanakkor a környezet, a városi lakosság és a költségvetés számára is fenntartható szolgáltatások nyújthatók.

A PwC közlekedési szakemberei több éves tapasztalattal rendelkeznek városi közlekedésfejlesztési stratégiák, koncepciók elkészítésében, számos közösségi közlekedéssel kapcsolatos projektet vezettek, melyek tapasztalatait szívesen bocsátjuk önkormányzati partnereink rendelkezésére.

 • Segítséget nyújtunk a 2014-2020 tervezési időszakban kulcsfontosságú Fenntartható Városi Mobilitási Tervek (SUMP) elkészítésében, melyek az IKOP források lehívásához szükségesek.
 • A közlekedésfejlesztési tervek elfogadását követően támogatást nyújtunk az ezekben megjelölt kulcsprojektek teljes körű előkészítéséhez. Ez magába foglalja megvalósíthatósági tanulmányok, pénzügyi tervek, hatáselemzések elkészítését. Szolgáltatásainkat elsősorban hálózati fejlesztésekhez, intermodális közlekedési kapcsolatok kialakításához, illetve eszközbeszerzésekhez (járműpark korszerűsítése, IT fejlesztések) kapcsolódóan nyújtjuk, a műszaki fejezetek magas színvonalú kidolgozását országosan is elismert közlekedésmérnök cégek bevonásával biztosítjuk.
 • A helyi autóbusszal végzett közösségi közlekedés ellátására megkötött közszolgáltatási szerződések lejártával, valamint a helyközi közösségi közlekedés piacának 2017-es liberalizálásával az önkormányzatoknak lehetősége nyílik arra, hogy az új pályázatokon olyan szolgáltatót válasszanak, amely magas minőséget jó ár-érték arányban tud biztosítani, hiszen ha veszteség keletkezik, akkor azt az adott önkormányzatnak kell megtérítenie. A PwC szakemberei segítenek a pályázati kritériumrendszer kialakításában, amely biztosítja a költséghatékony szolgáltató kiválasztását, illetve a megfelelő járatsűrűséget, a kényelmet, valamint a környezetbarát szolgáltatást. Megfelelő pályáztatással a városok érdemben csökkenthetik közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadásaikat.
 • Szakembereink releváns tapasztalataik révén többek között segítséget nyújtanak önkormányi érdekeltségű közösségi közlekedési szolgáltató vállalatok átvilágításában, működési hatékonyságuk fejlesztésében, üzleti modelljük kialakításában, újratervezésében, validálásában illetve stratégiai tervük elkészítésében. 

Több

Vállalkozásfejlesztési központ

A gazdaság élénkítése, a városban működő vállalkozások és az innováció támogatása a város fontos érdeke és egyik kiemelt feladata, ugyanis a városi bevételek jelentős részét a helyi vállalkozásoktól származó adóbevételek adják. A piaci szereplőkkel való tapasztalatcserénk alapján úgy látjuk, hogy jelenleg a vállalkozásfejlesztési rendszerek nem tudják hatékonyan támogatni a helyi vállalkozások létrejöttét és működését.

A PwC a piacon és az önkormányzatoknál szerzett tapasztalatait felhasználva segítséget tud nyújtani egy hatékony vállalkozásfejlesztési központ kialakításában. A PwC által támogatott központ célja, hogy naprakész információt biztosítson a következő területeken:

 • elérhető európai uniós források,
 • adózási kérdések,
 • jogi kérdések.

A vállalkozásfejlesztési központ fejlettebb formája a vállalkozások versenyképesebbé tételét elősegítendő központosított szolgáltatásokat is nyújt a vállalkozások számára, ezzel csökkentve operatív költségeiket:

 • könyvelési szolgáltatások,
 • jogi szolgáltatások,
 • adótanácsadás,
 • humán erőforrás szolgáltatások,
 • számviteli szolgáltatások,
 • kontrolling,
 • inkubátori tevékenység.

A megvalósuló vállalkozásfejlesztési központ képes választ adni a vállalkozások és a piac igényeire, valós támogatást tud nyújtani a különböző érettségi szakaszban levő vállalkozások számára (a vállalkozásindítás előtt, a vállalkozás indulása után, és működő vállalkozások számára egyaránt).

A PwC a projekt kezdetén helyzetfelmérést végez, melynek során feltárja a város meghatározó köz- és magánszereplői között lévő szinergia lehetőségeket és a tevékenységeikben fennálló párhuzamosságokat, majd a jövőbeni működési modell kialakítása során kialakítja a részletes know-how csomagot, amely magában foglalja a menedzsment-, a szolgáltatási, a tanácsadási és tréningrendszer funkciókat, és azok finanszírozási hátterét. Végül a megvalósítás támogatásával és a források felkutatásával képes segíteni a városokat, hogy életben maradó és újonnan megalakuló vállalkozásaik segítségével, a helyi adóbevételek révén megtermeljék a szükségleteiket fedező kiadásokat, miközben gazdaságuk folyamatosan fejlődik.

Több

Befektetővonzó képesség elemzése és fejlesztése

A PwC számos alkalommal végzett helyszínfelmérési és értékelési projektet befektetők számára, így ismerjük, hogy a befektetők milyen szempontok mentén elemzik a településeket és milyen igényeik vannak. Ezt a tudást felhasználva alkottuk meg szolgáltatási csomagunkat, amelynek célja, hogy előre definiált kulcs mutatószámok mentén objektív értékelést adjon a városoknak a jelenlegi helyzetükre vonatkozóan arról, hogy mennyire vonzóak a befektetők számára. Az eredményeket benchmark adatokkal összevetve az adott város képes lesz arra, hogy meghatározza relatív helyzetét a többi magyarországi, illetve európai uniós településhez képest, és erősségeire építve, illetve gyengeségeit fejlesztve kijelöljön egy fejlődési utat magának, amellyel kitűnhet versenytársai közül.

A projekt során elkészülő anyagokat felhasználhatja fejlesztéspolitikai terveinek optimalizálására, proaktív, előremutató magatartásának bizonyítására és finanszírozási lehetőségek bemutatására.

A következő ábra foglalja össze, hogy a szolgáltatásunk miként képes választ adni az önkormányzatok és vállalatok igényeire.

Beruházások makrogazdasági hatásainak értékelése

A befektetők által tervezett beruházások a közvetlen pénzügyi megtérülési mutatók mellett a városra és az őket körülvevő gazdasági-társadalmi környezetre is jelentős hatásokat gyakorolnak. E hatások számszerűsítésében és értékelésében makrogazdasági elemzői tapasztalatokkal rendelkező kollégáink segítik az önkormányzatokat. Az elemzés során megbecsüljük a beruházás által generált helyi és központi adóbevételek mértékét, illetve értékeljük az egyes külső szereplőkre gyakorolt hatásokat, mint például a termékek végső felhasználói, a természeti környezet, vagy a projekttel kapcsolatba kerülő más vállalkozások, beszállítók. Az elemzés segíti az önkormányzatot a fejlesztés támogatására vonatkozó döntésben, illetve részét képezi állami támogatás megszerzésére irányuló pályázatoknak.

Több

Adóirodák működési hatékonyságának javítása

A projekt során az üzleti és adótanácsadói csapatunk átvilágítja az önkormányzati Adóiroda szervezetének, folyamatainak és informatikai rendszerének működését, amely alapján a problémás területek beazonosíthatóak, és bevételnövelési, költségmegtakarítási, munkaidő-megtakarítási és ügyfélélmény-növelési javítási lehetőségek tárhatók fel.

Több önkormányzati adóiroda működésének átvilágítása és hatékonyságának javítása hozzásegítette a PwC-t ahhoz, hogy kipróbált módszertannal, hatékonyan segítsen az önkormányzatoknak az adóiroda működésének az optimalizálásában:

 • Jól ismerjük az önkormányzati adóirodák működését, jellemző problémáit
 • Vannak az összehasonlítás alapjául szolgáló benchmark adataink
 • Felhasználjuk a más önkormányzatoknál látott legjobb gyakorlatokat
 • Bizonyítottan megvalósítható megoldásaink, javaslataink vannak.

Több

Adótervezés

Helyi adó tervezés

Az adótervezési projekt keretében megvizsgáljuk a helyi adónemeket és adómértékeket, és ez alapján, figyelembe véve más önkormányzatok gyakorlatát, külföldi példákat, az adóalanyok terhelhetőségét és az önkormányzat igényeit, meghatározzuk az adóbevétel-növelési potenciált és mozgásteret.

Tranzakciók ÁFA-szempontú átvilágítása

Tapasztalataink szerint az Önkormányzat, valamint az annak kizárólagos tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok („Társaságok”) működésük során, így különösen az általános forgalmi adómentes és a közhatalmi tevékenységük gyakorlásával összefüggésben számos olyan tranzakciót hajtanak végre, amelyek vizsgálata általános forgalmi adómegtakarítási célból kiemelkedő jelentőségű lehet.

A tranzakciók komplex általános forgalmi adójogi jellegéből következőleg a múltra és a jövőre vonatkozóan is indokolt lehet az egyes tranzakciók általános forgalmi adózási szempontú felülvizsgálata.

A PwC a fentiekkel kapcsolatban vállalni tudja az Önkormányzat, valamint a Társaságok tranzakcióinak – ahol releváns lehet – általános forgalmi adószempontú felülvizsgálatát, különös tekintettel az egyes tranzakciók általános forgalmi adókezelésének esetleges optimalizálására.

Az üzleti tanácsadás, adótanácsadás és jogi tanácsadás üzletágakban felhalmozott tudást ötvözve a PwC az egyes tranzakciókhoz kapcsolódó megtakarítási lehetőségek feltárásán és részletes kifejtésén túl az Önkormányzat által bevezetni kívánt megtakarítási lehetőségek gyakorlatba ültetésében, valamint a közhatalmi szerződéseknek a jelentés javaslatainak megfelelő megváltoztatásában is képes az önkormányzatot támogatni.

A PwC áfa-szempontú átvilágításhoz és hatékonyságjavításhoz kapcsolódóan az alábbi fontosabb (kiadható) referenciákkal rendelkezik:

 • Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata,
 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,
 • Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata,
 • Gödöllő Város Önkormányzata,
 • Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata.

Több

Megfelelés vizsgálat - állami támogatási szabályozás

Önkormányzati társaságok Altmark kritériumok szerinti megfelelőség vizsgálata

Az önkormányzatok tulajdonában álló, közszolgáltatási feladatokkal megbízott társaságok finanszírozása kapcsán minden esetben felmerül az állami támogatási rendelkezéseknek történő megfelelés kérdése. Ezt az Európai Bizottság a közszolgáltatások esetében alkalmazandó ún. „Almúnia-csomag” jogszabályai, illetve a finanszírozás versenysemlegességét alátámasztó Altmark-kritériumok segítségével ellenőrzi. A versenysemlegesség igazolása ugyanakkor a tagállamok feladata. A PwC állami támogatási szakértői jelentős ismereteket halmoztak fel mind a vonatkozó jogi szabályozás területén, mind a versenysemlegesség igazolásához szükséges pénzügyi számítások vonatkozásában. Utóbbi területen elsősorban az ésszerű nyereség mértékének meghatározása, illetve a „jól vezetett vállalkozás” kritériumának való megfelelés vizsgálata emelendő ki. Szakértelmünket szívesen bocsátjuk önkormányzati ügyfeleink rendelkezésére, biztosítva, hogy a társaságok finanszírozása a hatályos állami támogatási rendelkezéseknek minden tekintetben megfeleljen.

Több

Beszerzési állapotfelmérés és hatékonyságnövelés

A Beszállítók adatvezérelt elemzése több szemszögből tekint a beszerzésre annak érdekében, hogy megválaszolja az önkormányzatok hatékony működésével kapcsolatos kihívásokat. Egyrészt vizsgáljuk, hogy a beszerzés megfelel-e a közbeszerzési törvényben foglaltaknak, valamint nemzetközi „best practice” szerinti eljárásoknak. A Beszállítók adatvezérelt elemzése segít abban, hogy beazonosítsák a nem hatékonyan működő folyamatokat, kontroll gyengeségeket/hiányosságokat és a beszerzési csalások kockázatát, illetve adott esetben beszerzési csalás gyanús eseteket is segít azonosítani. Visszaélési kontrollok általában preventív jellegűek, azonban a visszaélések jelentős részét véletlenül vagy etikai forródróton történő bejelentés alapján sikerül feltárni. Az önkormányzatoknak figyelemmel kell lenni a Nemzeti Korrupcióellenes Programban foglaltakra, szükséges tehát a feltáró kontrollok erősítése a visszaélésekből lehetségesen adódó veszteségek minimalizálása érdekében. Növeljük a beszerzés hatékonyságát, annak érdekében, hogy csökkenjenek a beszerzéssel kapcsolatos ráfordítások. A PwC Magyarország által ajánlott szolgáltatás magába foglalja az adatok minőségi és mennyiségi elemzését is.

Több

Beszállítók, partnerek strukturált háttérvizsgálata

A szállítók vonatkozásában strukturált háttérvizsgálatot hajtunk végre nyilvánosan rendelkezésre álló információk alapján, annak érdekében, hogy azonosításra kerüljenek azok a szállítók akik esetleg nem rendelkeznek megfelelő referenciákkal, tudással bizonyos feladok elvégzéséhez vagy melyek az önkormányzat munkatársaival bizonyos kapcsolatban állnak.

Vizsgálatunk magába foglalja fizetős és ingyenesen elérhető adatbázisokból való lekérdezéseket (pl.: média és cégnyilvántartó adatbázisokat, felszámolási adatbázisokat, üzleti információkat és szankciós listákat)

A szállítókkal kapcsolatos általános információkon kívül (pl.: tulajdonosi struktúra, gazdasági döntéshozók) az alábbiak is fontosak lehetnek:

 • Felszámolási és jogi eljárások, összeférhetetlenség versenytársakkal való együttműködéssel és döntéshozókkal kapcsolatban, szankciók megsértése, jó hírnév veszélyeztetése, valamint különféle negatív hírek a nyomtatott és online sajtóban.
 • A háttérvizsgálat lefolytatása diszkréten zajlik, általában nincs direkt kontakt a szállítóval.
 • Biztosítjuk nemzetközi hálózatunk és a rendelkezésre álló források átfogó bevonását a vizsgálatba.
 • Strukturált megközelítési módszertanunk eredményeképpen és nemzetközi hálózatunk bevonásán keresztül, érthető és megbízható képet fog kapni a beszállítója feddhetetlenségéről.
 • Minden esetben megvizsgáljuk magát a szállítót, a döntéshozókat, a partnereket és a létező kapcsolt vállalkozásokat.

Több

Kapcsolódó elemzéseink

Kapcsolat

Radványi László

Partner, PwC Hungary

Kövessen minket!