Mi vár a pénzügyi vezetőkre?

A CFO-k nyilvánvaló választás előtt állnak: vagy végignézik, amint a pénzügyi terület automatizálása annak megszűnését eredményezi, vagy megragadják a lehetőséget, hogy változtassanak és új, fontos szerephez jussanak a vállalaton belül.

Új versenytársak, új technológiák és üzleti modellek - a szervezeteknek olyan környezetben kell működniük és teljesíteniük, amely állandó változásban van.

A pénzügy lehet az a terület, ami az irányokat mutatja ebben a helyzetben, de csak akkor, ha technológiailag és szervezetileg újrapozíicionálja magát.

A hagyományos, belső támogató üzletágak egyre inkább átformálódnak és elveszítik csupán közvetítő szerepüket. Fokozódnak az elvárások, a költségek üzleti stratégiával történő összehangolása és a folyamatok hatékonyságának elősegítése, kézzelfogható eredményt hozó üzleti rálátás biztosítása és növekedési stratégiák támogatása lesz a cél.

Az „új” pénzügyre váró feladatok:

 • a pénzügyi infrastruktúra digitális kornak megfelelő átalakítása;
 • folyamatok, adatstruktúrák és vállalatirányítási rendszerek egységesítése;
 • a hatékonyság további fokozása automatizálás vagy többfunkciós megosztott szolgáltatások igénybevétele által;
 • a pénzügyi szervezet folyamatos formálása annak érdekében, hogy alkalmassá váljon az üzleti stratégia növekvő elvárásokkal teli környezetben történő támogatására.

8 kérdést tettünk fel a CFO-i tettrekészség felderítésére és minden kérdésre igyekeztünk egy megoldási csomagot ajánlani.

1 - Van elég bátorságom ahhoz, hogy részt vállaljak a vállalatom jövőjének alakításában?

 • Elérkezett az idő, hogy a pénzügyi terület az eredmények rögzítőjéből a teljesítmény hajtómotorjává váljon, és az üzleti célkitűzések elősegítőjeként működjön.
 • A pénzügyi területen koncentrálódik a digitális kor legfontosabb stratégiai eszköze, az adat.
 • A fejlett adatelemzésekkel mérhető gazdasági előnyöket teremthetünk.

Megoldásaink:

Adatalapú megoldások és BI | Big Data stratégia és irányítás | Adatbányászat, prediktív analitika, marketingautomatizáció | Beacon-megoldásokdrónokblockchainsocial listeningchatbotok | Fintech-szolgáltatások

Több

2 - Valójában ki irányítja a vállalatokat egy adatvezérelt világban?

 • A rutin jellegű pénzügyi feladatok fokozódó automatizálásával a pénzügyi igazgatókra sokkal inkább a stratégia elősegítése lesz jellemző.
 • Igaz ugyan, hogy a vállalati támogató területek jellemzően nem nyereségközpontok, a teljesítményértékelés során azonban figyelembe kell venni azt az értéket, ami az üzleti döntéseket és a nyereségességet elősegítő rálátásban rejlik.

Megoldásaink:

IT​-​implementáció és rendszerintegráció | CRM, kampánymegoldások bevezetése | Data Analytics

Több

3 - A teljesítmény előmozdításához szeretnék hozzájárulni vagy megelégszem azzal, hogy a múltbeli eseményekről készítek jelentést?

 • A pénzügyi igazgatóknak a teljesítményt kell előrejelezniük és az előrejelzéseket a mindenkor valós, változó piaci körülményekhez kell igazítaniuk.
 • Az automatizálás és a prediktív adatelemzés hozzá fog járulni a beszámolás és az előrejelzés közötti konvergencia megteremtéséhez.
 • A pénzügyi terület az információk brókereként fogja a valós idejű adatokat jól hasznosítható üzleti döntésekké átalakítani.
 • A teljes körű teljesítménymenedzsment megoldások nem csak automatizálni fogják a folyamat legtöbb lépését, hanem teljesen újszerű működésmódot tesznek lehetővé, ami lényegesen lerövidíti a reakcióidőt.

Megoldásaink:

Report consolidation | Multidimensional profitability management (from concept to IT implementation) | Integrated business planning

Több

4 - A vállalatom képes és hajlandó változni?

 • A vállalatoknak változniuk kell ahhoz, hogy a pénzügyi terület új, nyilvántartóból „látnokká” történő átalakulása által létrejövő új erőforrást hasznosítani tudják.
 • A vállalat egészét úgy kell kialakítani, hogy a pénzügyi területet ne csupán támogató funkcióként, hanem kulcsfontosságú üzleti értékként tudja hasznosítani.
 • A vállalatoknak nem csak a kockázatokat és a pénzügyi erőforrásokat kell összehangolniuk és egymáshoz rendelniük, hanem teljes mértékben át kell gondolniuk a pénzügyi terület hagyományos szerepeit és felelősségi köreit ahhoz, hogy sikeresek és egyben hatékonyak is tudjanak lenni.

Megoldásaink:

Cégátalakítás és működési modell újratervezés | Szervezeti felépítés és folyamatok optimalizálása | Lean Six Sigma és ellátásilánc-menedzsment

Több

5 - A felhő révén jobb, olcsóbb, gyorsabb szolgáltatásokat nyújtunk?

 • A digitális technológiák ténylegesen elősegítik a pénzügyi és üzleti területek átalakulását azáltal, hogy agilis, rugalmas technológiai platformokat és szolgáltatásokat hoznak magukkal.
 • Azáltal, hogy a jelenlegi munkaerőn alapuló szolgáltatásnyújtást automatizált szolgáltatások váltják fel, a kiszervezők és a céges megosztott szolgáltatási központok egy olyan modell felé fognak elmozdulni, amelyben a pénzügy egy szolgáltatásként jelenik meg.
 • A szolgáltatási modellnek összehangoltan kell megjelenítenie a vállalat stratégiai célkitűzéseit és biztosítania kell a rugalmasságot ahhoz, hogy lehetővé váljon a változó üzleti kihívásokhoz és piaci körülményekhez történő alkalmazkodás.
 • Felhő-alapú szolgáltatásnyújtás esetén is szükség van az irányító emberi erőforrásokra.

Megoldásaink:

Online learning modules | Client learning management platform

Cyber és Információbiztonság | Incident management | Criris simulations

Több

6 - Önjáróak a folyamataink?

 • A kognitív automatizálás és a megoldástervezés által a folyamatok globálisan olyannyira egységessé válnak, hogy eljutnak az „önjáró” szintig.
 • Az agilis üzleti folyamatirányítással magas hatékonysággal hajthatók végre a folyamatok és követhetők az egységesített üzleti tranzakciók.
 • A legújabb technológia lehetővé teszi a szélsőséges értékek proaktív figyelemmel kísérését és kiértékelését, miáltal felismerhető a folyamatarchitektúra módosításának szükségessége és ezáltal befolyásolható annak folyamatos alakulása.

Megoldásaink:

Online Reporting Tool | EKAER Tool | TRUST | Adatexport számlázóprogram | Process Intelligence

Több

7 - Tudok inspirálni egy lázadókból és robotokból álló csapatot?

 • A széles spektrumú üzleti és technológiai képességek, valamint a gyakorlati tapasztalat a pénzügyi képesítésnél is fontosabb szerepet fognak játszani.
 • A folyamatok rendszereken futnak, a pénzügyesekre így az vár, hogy kreatívak, kíváncsiak és lázadóak legyenek, képesek legyenek arra, hogy gyorsan gondolkodjanak és megkérdőjelezzék a fennálló helyzeteket. A vállalati kultúrának ezt kell lehetővé tenni számukra.
 • A jövő rugalmas munkavállalója gyorsan tud alkalmazkodni a kiugróan magas és alacsony terhelésű időszakokhoz.

Megoldásaink:

Változó munkavállalók – új válaszok és eszközök

Több

8 - Készen állok szembesülni a valósággal?

 • Az adatvezérelt új technológia teljes mértékben felfedi a valóságot, amire a szervezet egészének tudni kell reagálni.
 • A pénzügyi terület sikere az eddigieknél sokkal markánsabban egy erős, gondosan integrált technológiai platformon fog múlni.
 • Az új technológiák kiaknázása és a fejlett adatelemzési lehetőségek megteremtése már nem választás kérdése.
 • Az adatok tárolási és feldolgozási költségeinek radikális csökkenésével a pénzügyi igazgatók olyan technológiát fognak tudni alkalmazni, amelynek segítségével a legmagasabb igényeknek is meg tudnak felelni.

Megoldásaink:

Procurement Healthcheck (data based review) | BI/data governance | Review of dataflows | Design and implementation of BI solutions

Finance process health check | Accounting e-tools

Cyber és Információbiztonság | Incident management | Criris simulations

Több

Mi ma a pénzügy és a pénzügyi vezető szerepe, valamint hogyan fog ez változni?

2019 tavaszán online kutatásunkban 9 iparágból, több mint 100 pénzügyi vezető vett részt.

67%

azok aránya, akik szerint a szakemberhiány jelenti a legnagyobb kockázatot a célok elérésében.

49%

A CFO-k közel fele szerint a hatékony, feladatorientált munkavégzés a legfontosabb sikertényező, a szakmai felkészültséget csupán a válaszadók 7%-a jelölte meg.

37%

A CFO-k több mint harmada szerint a következő 10 évben a mesterséges intelligencia teljes mértékben megváltoztatja munkáját. Csupán 10% szerint inkább/egyáltalán nem hoz változtatást majd az MI.

Kapcsolat

Balázs Gábor

Partner, PwC Hungary

Major Andrea

Partner, PwC Hungary

Farkas Gábor

Igazgató, PwC Hungary

Zaránd Miklós

Igazgató, PwC Hungary

Kövessen minket!