Mi vár a pénzügyi vezetőkre?

A CFO-k nyilvánvaló választás előtt állnak: vagy végignézik, amint a pénzügyi terület automatizálása annak megszűnését eredményezi, vagy megragadják a lehetőséget, hogy változtassanak és új, fontos szerephez jussanak a vállalaton belül.

Új versenytársak, új technológiák és üzleti modellek - a szervezeteknek olyan környezetben kell működniük és teljesíteniük, amely állandó változásban van.

A pénzügy lehet az a terület, ami az irányokat mutatja ebben a helyzetben, de csak akkor, ha technológiailag és szervezetileg újrapozíicionálja magát.

A hagyományos, belső támogató üzletágak egyre inkább átformálódnak és elveszítik csupán közvetítő szerepüket. Fokozódnak az elvárások, a költségek üzleti stratégiával történő összehangolása és a folyamatok hatékonyságának elősegítése, kézzelfogható eredményt hozó üzleti rálátás biztosítása és növekedési stratégiák támogatása lesz a cél.

Az „új” pénzügyre váró feladatok:

 • a pénzügyi infrastruktúra digitális kornak megfelelő átalakítása;
 • folyamatok, adatstruktúrák és vállalatirányítási rendszerek egységesítése;
 • a hatékonyság további fokozása automatizálás vagy többfunkciós megosztott szolgáltatások igénybevétele által;
 • a pénzügyi szervezet folyamatos formálása annak érdekében, hogy alkalmassá váljon az üzleti stratégia növekvő elvárásokkal teli környezetben történő támogatására.

8 kérdést tettünk fel a CFO-i tettrekészség felderítésére és minden kérdésre igyekeztünk egy megoldási csomagot ajánlani.

1 - Van elég bátorságom ahhoz, hogy részt vállaljak a vállalatom jövőjének alakításában?

 • Elérkezett az idő, hogy a pénzügyi terület az eredmények rögzítőjéből a teljesítmény hajtómotorjává váljon, és az üzleti célkitűzések elősegítőjeként működjön.
 • A pénzügyi területen koncentrálódik a digitális kor legfontosabb stratégiai eszköze, az adat.
 • A fejlett adatelemzésekkel mérhető gazdasági előnyöket teremthetünk.

Megoldásaink:

Adatalapú megoldások és BI | Big Data stratégia és irányítás | Adatbányászat, prediktív analitika, marketingautomatizáció | Beacon-megoldásokdrónokblockchainsocial listeningchatbotok | Fintech-szolgáltatások

Több

2 - Valójában ki irányítja a vállalatokat egy adatvezérelt világban?

 • A rutin jellegű pénzügyi feladatok fokozódó automatizálásával a pénzügyi igazgatókra sokkal inkább a stratégia elősegítése lesz jellemző.
 • Igaz ugyan, hogy a vállalati támogató területek jellemzően nem nyereségközpontok, a teljesítményértékelés során azonban figyelembe kell venni azt az értéket, ami az üzleti döntéseket és a nyereségességet elősegítő rálátásban rejlik.

Megoldásaink:

IT​-​implementáció és rendszerintegráció | CRM, kampánymegoldások bevezetése | Data Analytics

Több

3 - A teljesítmény előmozdításához szeretnék hozzájárulni vagy megelégszem azzal, hogy a múltbeli eseményekről készítek jelentést?

 • A pénzügyi igazgatóknak a teljesítményt kell előrejelezniük és az előrejelzéseket a mindenkor valós, változó piaci körülményekhez kell igazítaniuk.
 • Az automatizálás és a prediktív adatelemzés hozzá fog járulni a beszámolás és az előrejelzés közötti konvergencia megteremtéséhez.
 • A pénzügyi terület az információk brókereként fogja a valós idejű adatokat jól hasznosítható üzleti döntésekké átalakítani.
 • A teljes körű teljesítménymenedzsment megoldások nem csak automatizálni fogják a folyamat legtöbb lépését, hanem teljesen újszerű működésmódot tesznek lehetővé, ami lényegesen lerövidíti a reakcióidőt.

Megoldásaink:

Report consolidation | Multidimensional profitability management (from concept to IT implementation) | Integrated business planning

Több

4 - A vállalatom képes és hajlandó változni?

 • A vállalatoknak változniuk kell ahhoz, hogy a pénzügyi terület új, nyilvántartóból „látnokká” történő átalakulása által létrejövő új erőforrást hasznosítani tudják.
 • A vállalat egészét úgy kell kialakítani, hogy a pénzügyi területet ne csupán támogató funkcióként, hanem kulcsfontosságú üzleti értékként tudja hasznosítani.
 • A vállalatoknak nem csak a kockázatokat és a pénzügyi erőforrásokat kell összehangolniuk és egymáshoz rendelniük, hanem teljes mértékben át kell gondolniuk a pénzügyi terület hagyományos szerepeit és felelősségi köreit ahhoz, hogy sikeresek és egyben hatékonyak is tudjanak lenni.

Megoldásaink:

Cégátalakítás és működési modell újratervezés | Szervezeti felépítés és folyamatok optimalizálása | Lean Six Sigma és ellátásilánc-menedzsment

Több

5 - A felhő révén jobb, olcsóbb, gyorsabb szolgáltatásokat nyújtunk?

 • A digitális technológiák ténylegesen elősegítik a pénzügyi és üzleti területek átalakulását azáltal, hogy agilis, rugalmas technológiai platformokat és szolgáltatásokat hoznak magukkal.
 • Azáltal, hogy a jelenlegi munkaerőn alapuló szolgáltatásnyújtást automatizált szolgáltatások váltják fel, a kiszervezők és a céges megosztott szolgáltatási központok egy olyan modell felé fognak elmozdulni, amelyben a pénzügy egy szolgáltatásként jelenik meg.
 • A szolgáltatási modellnek összehangoltan kell megjelenítenie a vállalat stratégiai célkitűzéseit és biztosítania kell a rugalmasságot ahhoz, hogy lehetővé váljon a változó üzleti kihívásokhoz és piaci körülményekhez történő alkalmazkodás.
 • Felhő-alapú szolgáltatásnyújtás esetén is szükség van az irányító emberi erőforrásokra.

Megoldásaink:

Online learning modules | Client learning management platform

Cyber és Információbiztonság | Incident management | Criris simulations

Több

6 - Önjáróak a folyamataink?

 • A kognitív automatizálás és a megoldástervezés által a folyamatok globálisan olyannyira egységessé válnak, hogy eljutnak az „önjáró” szintig.
 • Az agilis üzleti folyamatirányítással magas hatékonysággal hajthatók végre a folyamatok és követhetők az egységesített üzleti tranzakciók.
 • A legújabb technológia lehetővé teszi a szélsőséges értékek proaktív figyelemmel kísérését és kiértékelését, miáltal felismerhető a folyamatarchitektúra módosításának szükségessége és ezáltal befolyásolható annak folyamatos alakulása.

Megoldásaink:

Online Reporting Tool | EKAER Tool | TRUST | Adatexport számlázóprogram | Process Intelligence

Több

7 - Tudok inspirálni egy lázadókból és robotokból álló csapatot?

 • A széles spektrumú üzleti és technológiai képességek, valamint a gyakorlati tapasztalat a pénzügyi képesítésnél is fontosabb szerepet fognak játszani.
 • A folyamatok rendszereken futnak, a pénzügyesekre így az vár, hogy kreatívak, kíváncsiak és lázadóak legyenek, képesek legyenek arra, hogy gyorsan gondolkodjanak és megkérdőjelezzék a fennálló helyzeteket. A vállalati kultúrának ezt kell lehetővé tenni számukra.
 • A jövő rugalmas munkavállalója gyorsan tud alkalmazkodni a kiugróan magas és alacsony terhelésű időszakokhoz.

Megoldásaink:

Változó munkavállalók – új válaszok és eszközök

Több

8 - Készen állok szembesülni a valósággal?

 • Az adatvezérelt új technológia teljes mértékben felfedi a valóságot, amire a szervezet egészének tudni kell reagálni.
 • A pénzügyi terület sikere az eddigieknél sokkal markánsabban egy erős, gondosan integrált technológiai platformon fog múlni.
 • Az új technológiák kiaknázása és a fejlett adatelemzési lehetőségek megteremtése már nem választás kérdése.
 • Az adatok tárolási és feldolgozási költségeinek radikális csökkenésével a pénzügyi igazgatók olyan technológiát fognak tudni alkalmazni, amelynek segítségével a legmagasabb igényeknek is meg tudnak felelni.

Megoldásaink:

Procurement Healthcheck (data based review) | BI/data governance | Review of dataflows | Design and implementation of BI solutions

Finance process health check | Accounting e-tools

Több

Mi ma a pénzügy és a pénzügyi vezető szerepe, valamint hogyan fog ez változni?

2019 tavaszán online kutatásunkban 9 iparágból, több mint 100 pénzügyi vezető vett részt.

67%

azok aránya, akik szerint a szakemberhiány jelenti a legnagyobb kockázatot a célok elérésében.

49%

A CFO-k közel fele szerint a hatékony, feladatorientált munkavégzés a legfontosabb sikertényező, a szakmai felkészültséget csupán a válaszadók 7%-a jelölte meg.

37%

A CFO-k több mint harmada szerint a következő 10 évben a mesterséges intelligencia teljes mértékben megváltoztatja munkáját. Csupán 10% szerint inkább/egyáltalán nem hoz változtatást majd az MI.

Kapcsolat

Balázs Gábor

Balázs Gábor

Partner, PwC Hungary

Major Andrea

Major Andrea

Partner, PwC Hungary

Farkas Gábor

Farkas Gábor

Igazgató, PwC Hungary

Zaránd Miklós

Zaránd Miklós

Igazgató, PwC Hungary

Kövessen minket!