Várkonyi Gergely: Adószabályok alkotmányossági felülvizsgálata

Egy Alkotmánybírósághoz (a továbbiakban: AB) beérkezett indítvány a magánszemélyek különadójához kapcsolódó rendelkezések nemzetközi szerződésbe ütközésének, valamint alaptörvény-ellenességének megállapítását kérte. Mivel a kérelem központi adónemet érintett, a testület elsősorban azt vizsgálta, hogy jogában áll-e felülvizsgálati hatáskörét gyakorolni.

Az AB felülvizsgálatra vonatkozó jogköre adózáshoz kapcsolódó jogszabályok esetében erősen korlátozott. Mivel jelenleg az államadósság mértéke a teljes hazai össztermék felét meghaladja, központi adónemhez kapcsolódó jogszabályi rendelkezés csak abban az esetben vizsgálható felül, ha az indítvány az alkotmányellenesség okaként kizárólag az élethez és emberi méltósághoz való jog, a személyes adatok védelméhez való jog, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogok sérelmét jelöli meg.

Az AB V/1649/2017. számú határozatában kifejtette, hogy az emberi méltósághoz való joghoz szorosan kapcsolódik a hátrányos megkülönböztetés tilalma. Mivel léténél fogva minden ember egyenlő, az emberi minőséghez kapcsolódó különbségtétel abszolút tiltott. Az AB rögzíti, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmát az emberi méltósághoz való joggal összefüggésben és attól elválaszthatatlanul értelmezi. Ezek alapján az AB arra a következtetésre jutott, hogy egy jogszabályi rendelkezés vizsgálata nem ütközik alaptörvényi korlátozásba, ha az indítvány a jogegyenlőség sérelmén alapul.

A jogértelmezés komoly változást jelenthet az AB adózási jogszabályokhoz kapcsolódó gyakorlatában. Míg korábban a központi adónemekhez kapcsolódó indítványok tényleges tartalmuktól függetlenül szinte kivétel nélkül elutasításra kerültek, addig a fenti jogértelmezést alapul véve felmerül annak lehetősége, hogy az AB a továbbiakban utat enged az adó jogszabályokat érintő, jogegyenlőség sérelmére alapozott kérelmek vizsgálatának.

Ahogy azt az AB már számos alkalommal rögzítette, a jogegyenlőség elve egyaránt vonatkozik természetes személyekre és jogi személyekre. Ez alapján gazdasági társaságok számára is esély kínálkozik arra, hogy a rájuk nézve sérelmes, diszkriminatív jogszabályi rendelkezésekkel szemben felülvizsgálatot kezdeményezzenek.

Várkonyi Gergely

Tanácsadó, Adó- és jogi tanácsadás 

Kapcsolat

Simon Katalin

PR Menedzser

Kövessen minket!