Bejelentési kötelezettség egyes energiahordozók kivitelére

Tax & Legal Alert | PwC Magyarország | 2022. szeptember 13.
 

A fennálló orosz-ukrán háború következtében kialakult energiaválság miatt, 2022. szeptember 10-ei hatállyal a Kormány tovább bővítette a bejelentésre kötelezett energiahordozók körét. Ennek megfelelően előzetes bejelentési kötelezettség vonatkozik a Magyarországról – az európai uniós tagállamokba és a harmadik országokba - történő szén és egyes szénből előállított termékek kivitelére. A rendelkezés célja Magyarország energiaellátásának, valamint a megfelelő tüzelőanyag mennyiségének biztosítása.

  • A 343/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében minden Magyarországról külföldre kivinni szándékozott – a Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti – kőszenet, barnaszenet, valamint az ezekből előállított brikettet, kokszot és félkokszot (a továbbiakban: szén) tartalmazó szállítmányt előzetesen be kell jelenteni az energiapolitikáért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter). A bejelentést a miniszter által vezetett minisztérium honlapján elérhető formanyomtatvány kitöltésével, elektronikus formában kell megtenni a szükséges egyéb dokumentumok (pl. szerződés, elfogadott ajánlat, számla) csatolása mellett.

  • Az előzetes bejelentési kötelezettség alól csak a Magyarország területén tranzitforgalomban átszállított, illetve a Magyarország területére bértárolás céljából behozott szén kivitele, valamint az iparügyért felelős miniszter felmentése jelent kivételt.

  • Amennyiben a miniszter úgy ítéli meg, hogy a szén kivitele veszélyeztetné vagy kockáztatná a magyarországi energiaellátás biztonságát, akkor 10 munkanapon belül tájékoztatja a bejelentőt, továbbá értesíti az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t az állam elővásárlási, valamint vételi jogának érvényesítése érdekében.

  • Abban az esetben, ha az állam nem él az elővásárlási vagy vételi jogával, a bejelentéstől számított 10 munkanapon belül értesíti a bejelentőt. A szén kivitelére vonatkozó előzetes bejelentési kötelezettség teljesítését a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.

  • A Kormányrendeletben előírt szabályok megsértése esetén a rendőrség vagy az állami adó- és vámhatóság a be nem jelentett vagy visszaigazolással nem rendelkező szén általános forgalmi adó nélküli értékének 40%-ig terjedő közigazgatási bírságot szab ki.


Amennyiben bármilyen kérdése lenne a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal. 

Deák László
Email: laszlo.deak@pwc.com

Farkas Gábor
E-mail: gabor.farkas@pwc.com

Környei Attila
E-mail: attila.kornyei@pwc.com


Kapcsolat

Szőke Cecília

Szőke Cecília

PR Vezető Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!