Sporttámogatást érintő változások a járványügyi helyzettel összefüggésben

Tax & Legal Alert | PwC Magyarország | 2020. április 22.

Április 15-én jelent meg a Magyar Közlönyben a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól szóló 116/2020. (IV.15.) Kormányrendelet („Rendelet”), amely a veszélyhelyzet időszaka alatt alkalmazandó kedvező támogatási és eljárási szabályokat mutatja be.

A Rendelet hat pontban részletezi a járványügyi helyzet miatt bevezetett, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-át és a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30). Kormányrendeletet érintő módosításokat.

1. A sportszövetségek, amatőr sportszervezetek és alapítványok a sportfejlesztési programokban jóváhagyott költségeikre jogcímtől függetlenül 100%-os támogatási intenzitással igényelhetnek támogatási igazolást, az új szabály azonban nem érinti a hivatásos sportszervezetek működését. A Rendelet nem tartalmazza az emelt támogatási intenzitás megvalósításához szükséges technikai és gyakorlati részletszabályokat, valamint azt, hogy mikortól és milyen módon lesz alkalmazható az új szabályozás. Ezzel kapcsolatban valószínűleg az Emberi Erőforrások Minisztériumától és/vagy a sportági szakszövetségektől várható majd további tájékoztatás.

2. Az ingatlanfejlesztést érintő tárgyieszköz-beruházás, felújítás jogcímet tartalmazó sportfejlesztési programok további egy támogatási időszakkal hosszabbíthatóak meg, ezzel ötre növelve a hosszabbítási lehetőségek számát.

3. Az ingatlanos beruházást nem tartalmazó sportfejlesztési programok szintén további egy támogatási időszakkal meghosszabbíthatóvá váltak. Ennek köszönhetően kettőre nőtt a hosszabbítási lehetőségek száma.

4. Az elszámolási időszakokra vonatkozó egyszeri 15 napos határidő hosszabbítási lehetőség mellett a Rendelet lehetővé teszi a határidő egyszeri, legfeljebb 120 nappal történő meghosszabbítását. A határidő-hosszabbítást a sportszervezetek is kérelmezhetik, azonban ezt az ellenőrző szervezet hivatalból is megállapíthatja.

5. A hiánypótlási határidők indokolt esetben, a veszélyhelyzet által indokolt körülmények figyelembevételével hosszabb időtartamban is megállapíthatóak. A hosszabbítás a sportszervezet kérelmére, valamint hivatalból is történhet.

6. A veszélyhelyzettel, illetve a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben felmerült költségek a sportfejlesztési programok módosítása nélkül is elszámolhatóvá váltak. Az elszámolás feltétele az erre irányuló igény előzetes írásos bejelentése a jóváhagyást végző szervezet részére. A szabályozás szerint tehát a sportszervezeteket terheli a megfelelő indokolás előterjesztése arra vonatkozóan, hogy az egyes költségek valóban a veszélyhelyzettel, illetve a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben merültek fel.

A látvány-csapatsport támogatást érintő jelentős változás továbbá, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel bevezett hitelintézeti különadó 50%-áig szintén lehetőség van a látvány-csapatsport támogatáshoz kapcsolódó adókedvezmény igénybevételére a bankadóból érvényesíthető adókedvezmény szabályainak megfelelően. Amennyiben a sportszervezet kapcsolatban áll hitelintézeti támogatókkal, javasoljuk tájékoztatni a kapcsolattartókat az új támogatási lehetőségről.

Ha a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen további kérdésük merülne fel, forduljanak bizalommal szakértőinkhez:

Deák László
laszlo.deak@pwc.com

Topánka Zsolt
zsolt.topanka@pwc.comKapcsolat

Simon Katalin

Simon Katalin

PR Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!