Vámháború vs. kereskedelmi könnyítések

Tax & Legal Alert | PwC Magyarország | 618. szám | 2019. november 22.

USA-EU büntetővámok bevezetése

A Kereskedelmi Világszervezet 2019. október 2-án hozta napvilágra döntését, mely az Amerikai Egyesült Államokat feljogosította az Európai Unióval szemben büntetővámok kiszabására évi 7,5 milliárd dollár értékben. 2019. október 9-én az Amerikai Egyesült Államok hivatalos lapjában (Federal Register) megjelent, hogy 2019. október 18-tól import büntetővámokat alkalmaznak egyes uniós termékekre.

A döntés értelmében 25%-os büntetővám terheli a különböző élelmiszeripari, mezőgazdasági és egyéb gyapjú alapú termékeket, valamint 10% büntetővám sújt bizonyos repülőgépeket és légi járműveket.

Az egyes vámtételek nem egységesen érintik az Európai Unió összes tagállamát. A 25%-os büntetővámok vonatkozásában taxatíve felsorolták mely országok érintettek, és a 10%-os repülőgépeket érintő büntetővám is célzottan Franciaországot, Németországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot sújtja.

Az intézkedés Magyarország exportját is számos termék vonatkozásában érinti. 25%-os büntetővámot kell fizetni az egyes sajtok, tejtermékek, joghurtok, vajak, csomagolt sertéshús, kolbászok, gyümölcsök, gyümölcs- és zöldséglevek, valamint egyes citrusfélék és azokból készített késztermékek után.

A közzétett lista értelmezésekor figyelembe kell venni több vámszakmai kérdést. Az Európai Unió által alkalmazott vámtarifaszámok és az USA "HTS Subheading" kódok csupán – a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszernek megfelelően – 6 számjegyig egyeznek meg. Az előállított termék jellemzői alapján kell megvizsgálni a tarifális besorolást, tehát azt, hogy az áruk büntetővámok hatálya alá esnek-e. Felvetődik továbbá a származás meghatározásának kérdése is. Az Egyesült Államok származásra vonatkozó szabályrendszerének fényében kell vizsgálni, hogy egy, nem kizárólag Magyarországon vagy az Európai Unióban termesztett/nevelt alapanyagból készített termék mely esetben esik a büntetővámok hatálya alá.

EU - Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás 

Az Európai Unió piacnövelő, vámcsökkentő politikájának legfrissebb bizonyítéka az EU és Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás, mely 2019. november 21-én lépett hatályba.

Szingapúr az EU legjelentőseb kereskedelmi partnere a délkelet-ázsiai régióban, az egyezmény hatályba lépése a Szingapúrból származó termékekre alkalmazott uniós vámok kb. 84%-át azonnal megszünteti. Az egyezmény fontos eleme az ASEAN kumuláció, mely értelmében – az adott szabályoknak megfelelően – Szingapúrból vagy az EU-ból származónak tekintendők lehetnek azon áruk is, amelyek az egyezményben megállapított származó helyzetet az egyéb ASEAN országokból (Indonéziából, Malajziából, a Fülöp-szigetekről és Thaiföldről) származó alapanyagok beépítésével érik el.

Az EU-Szingapúr közötti egyezmény értelmében származási nyilatkozatot (6000 EUR-t meghaladó értékű áru esetén) az Európai Unióban csupán elfogadott exportőr állíthat ki.

Az egyezmény hatályba lépése a legtöbb Szingapúrral kereskedő uniós gazdálkodó tevékenységét érintheti majd, így esetükben érdemes megvizsgálni milyen kedvezményeket biztosít az új megállapodás. 

EU - Japán gazdasági partnerségi megállapodás

Az EU kereskedelemkönnyítő törekvéseinek fontos mérföldköve volt, hogy 2019. február 1-jén gazdasági partnerségi megállapodás lépett érvénybe az Európai Unió és Japán között.

A megállapodás végrehajtásának megkezdését követően derült fény arra, hogy a szerződő felek nem egységesen gondolkodnak az utólagosan igényelt vámkedvezmény érvényesíthetőségéről. A jjapán kKormány tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy a preferenciális kedvezmény érvényesítését kizárólag a vámeljárás alkalmával teszi lehetővé a gazdálkodók számára. Vámvisszatérítés kezdeményezésére Japánban nincs lehetőség, mely kapcsán a fFelek további tárgyalásokat folytatnak.

Az Európai Uniót kötik saját, belső jogszabályi rendelkezései, hiszen az Uniós Vámkódex lehetőséget teremt a preferenciális kedvezmények utólagos kezdeményezésére. A kezdeti bizonytalanságok ellenére értesüléseink szerint az Európai Unió vámhatóságai biztosítják a lehetőséget vámvisszatérítés érvényesítésére. Ennek megfelelően – bizonyos feltételek fennállása esetén – a Japánból importált áruk esetén az Európai Unióban (Magyarországon is) kérelmezhető utólag a vámkedvezmény. 

EU - Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás

Az Európai Unió a nemzetközi kereskedelem újabb fellendülését várja a Vietnámmal hamarosan révbe érő szabadkereskedelmi megállapodástól is. Az egyezmény szövege már elérhető, és az Európai Bizottság abban bízik, hogy a megállapodás ratifikálására 2020-ban sor kerülhet.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Környei Attila kollégánkkal (e-mail: attila.kornyei@pwc.com).

 

Kapcsolat

Simon Katalin

Simon Katalin

PR Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!