Alaptörvény-ellenes rendelkezések a cégtörvényben

Tax & Legal Alert | PwC Magyarország | 603. szám | 2018. november 16.

Az Alkotmánybíróság a Magyar Közlönyben 2018. október 8-án kihirdetett határozatával megállapította a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (,,Ctv.”) 9/C. § alaptörvény-ellenességét és 2018. december 31-i hatállyal elrendelte a megsemmisítését.

A Ctv. 9/C. § szerint ha egy céget kényszertörlési eljárásban törölnek a cégjegyzékből, akkor – a Ctv.-ben meghatározott kivétellel –  eltiltják azt, aki az eljárás megindításakor vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag vagy korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt. A megsemmisített rendelkezés szerint az eltiltott személy a cég jogerős törlését követő öt évig nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője.

Az Alkotmánybíróság rögzítette, hogy a kényszertörlési eljárás alapvetően szankciós jellegű, amennyiben a cégbíróság bizonyos törvényi kötelezettségek elmulasztása esetén indítja meg. A kényszertörlési eljárással együtt járó eltiltás bevezetésekor a jogalkotó abból indult ki, hogy a kényszertörlési eljárás eredményeként bekövetkezett törlés jellemzően felróható a vezető tisztségviselőnek. Az eltiltás indoka a közérdek és a hitelezői érdekek védelme a tisztségükkel visszaélő vezető tisztségviselőkkel szemben. A megsemmisített rendelkezés szerint a felelősséget megalapozza a vezetői tisztség adott időszakon belüli betöltése és a cég kielégítetlen tartozásának ténye. A jogalkotó ezekhez a felróhatóság megdönthetetlen törvényi vélelmét fűzte, amely egy súlyos, a cselekménnyel arányba nem állított jogkövetkezmény alkalmazására vezet.

Az Alkotmánybíróság szerint aránytalan alapjog-korlátozás az, hogy az eltiltással fenyegetett vezető tisztségviselőnek nincs lehetősége, hogy kizárja a kényszertörléshez vezető okok létrejöttében való személyes közrehatását, a törvényi vélelmet érdemben megdönthesse, illetve az sem biztosított, hogy a bíróság a vezető tisztségviselő magatartásához mérten arányosan alkalmazza az eltiltás szankcióját.

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez, illetve dr. Kelemen Dániel (e-mail: daniel.kelemen@pwc.com) ügyvédhez, vagy dr. Sebők Róbert (e-mail: robert.sebok@pwc.com) ügyvédjelölthöz.

 

Kapcsolat

Szőke Cecília

Szőke Cecília

PR Vezető Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!